Firmy hledají zaměstnance, kteří jsou odborníci ve svém oboru a ovládají dovednosti potřebné pro výkon povolání. Pak je velká pravděpodobnost, že zaměstnanec ve své práci bude úspěšný. Většina požadovaných obecných dovedností je shodná pro řadu povolání a také jsou uplatnitelné při studiu i v osobním životě. Co byste měli umět, abyste obstáli v zaměstnání a jaké dovednosti vyzdvihnout u pohovoru, abyste zaujali?

Jaké jsou vaše dovednosti?

V tomto článku se nedočtete o profesních dovednostech. Ty totiž úzce souvisí s konkrétní odborností a s určitou profesí či povoláním. Ale představíme vám dovednosti, které jsou požadované na téměř každé pracovní pozici a které ocení každý zaměstnavatel

Počítačové dovednosti

V dnešní digitální době je standardem ovládat počítač a programy v něm. Zaměstnavatelé ve většině případů požadují uživatelské dovednosti v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), vyhledávání na internetu, používání e-mailové schránky a komunikaci prostřednictvím e-mailu, vytváření obsahu, základy bezpečného chování a další.

Mohlo by vás zajímat: Počítačové dovednosti – proč jsou dnes důležité a jak je získat?

Jazykové dovednosti

Vaší výhodou při hledání nové práce může být certifikát z jazykové zkoušky, který potvrzuje dosaženou jazykovou úroveň. Jestliže žádný takový certifikát nemáte, nezoufejte. Vzdělávací organizace nabízejí řadu jazykových kurzů se závěrečnou zkouškou nebo můžete prokázat schopnost komunikovat v cizím jazyce také rovnou na pohovoru.

Komunikační schopnosti

Jak jste zdatní v komunikaci a vaše vyjadřovací schopnosti si budoucí zaměstnavatel ověří během několika prvních minut na pohovoru. Ale pozor, nejedná se pouze o slovní vyjadřování, důležité jsou i další složky. Neverbální komunikace, kam patří podání ruky, mimika obličeje, gesta, pohyby rukou, váš postoj i pozice vašeho těla při sezení o vás prozradí mnoho. Dbejte na to, aby vaše celkové vyjadřování působilo profesionálně.

Týmová spolupráce, umění jednat s lidmi a asertivní jednání

Další nezbytnou dovedností je týmová spolupráce. Na pohovoru ji těžko předvedete, ale můžete popsat, jak jste spolupracovali na plnění úkolu se svými kolegy, např. jak probíhala konzultace a porady k danému úkolu či jak jste došli v případě odlišných názorů ke kompromisu. S tím souvisí umění jednat s lidmi a ovládání principů asertivního jednání, což je také vítanou dovedností.

Mohlo by vás zajímat: Proč je důležité se vzdělávat po celý život?

Dovednost sebeprezentace a sebereflexe

Také byste se měli zaměřit sami na sebe. Při pohovoru je důležitá sebeprezentace a vyjádření vlastního názoru. Možná během pohovoru zazní otázka: Co se vám povedlo a nepovedlo za poslední rok? Tato otázka ověřuje, jak o sobě přemýšlíte a zda své jednání dokážete adekvátně posoudit. 

Rozvíjejte se a vzdělávejte se ve své profesi

Chcete se posouvat dál a profesně růst? Školení, vzdělávací kurzy, semináře a konference prohloubí vaše znalosti a dovednosti, ukáží vám nový pohled na obor a rozvinou vaše dovednosti pro výkon povolání. A hlavně jste perspektivní pro vašeho současného i potenciálního zaměstnavatele.

Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.


Národní soustava kvalifikací otevírá prostor pro celoživotní učení a následně uplatnění se na pracovním trhu. Podporuje uznávání výsledků učení bez ohledu na to, jakým způsobem byly dosaženy. Díky tomu umožňuje uplatnění se v nové profesi v jakémkoliv věku.

Co to je Národní soustava kvalifikací (NSK)?

NSK je praktický nástroj, který umožňuje získání plnohodnotné profesní kvalifikace uplatnitelné na pracovním trhu. Umožňuje zájemcům prokázat, že ovládají zvolenou kvalifikaci a získat celostátně uznávaný kvalifikační doklad, aniž by museli znovu zasednout do školních lavic.

Co je to profesní kvalifikace?

Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace umožňuje vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností (např. montér výtahů, strážný, sportovní masér).

Každá profesní kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační standard, který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět. Jedná se tedy o soubor požadovaných odborných znalostí a dovedností.

Mohlo by vás zajímat: 

Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnotící standard naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

V informačním textu pod tabulkami hodnotící standard naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce aj. 

Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, nebo i fyzické podnikající osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva).

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby?

Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů naleznete na webových stránkách, vždy u každé schválené kvalifikace pod záložkou Autorizované osoby.

Kde lze zjistit výši úhrady za zkoušku (cenu)?

Výši úhrady za zkoušku (cenu) určuje autorizovaná osoba. Liší se u různých autorizovaných osob, proto je vhodné si ji přímo zjistit u konkrétní autorizované osoby.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete!

Další odpovědi na nejčastější otázky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Powerjóga patří k nejvyhledávanějším skupinovým cvičením dnešní doby. Jedná se o relaxační cvičení, při kterém můžete nejen relaxovat, odpočinout si a zklidnit vaši mysl, ale také se protáhnout a zpevnit tělo. 

Při výběru hodiny jógy je klíčová osobnost lektora. Aby lektor powerjógy byl úspěšný, musí mít potřebné vědomosti a zkušenosti s jógou. Jestliže navštěvujete lekce powerjógy, jste nadšení pro toto cvičení a láká vás být instruktorem powerjógy, poradíme vám jak na to. Připravili jsme pro vás návod.

Podívejte se na příběh z praxe:Instruktor powerjógy – první zkouška z profesní kvalifikace

Co potřebujete umět a jak vás budou zkoušet?

Instruktor jógy musí splňovat určité odborné znalosti a dovednosti.

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby powerjógy
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci powerjógy
 • Vysvětlení a předvedení pozic a technik powerjógy na podložkách různých úrovní
 • Vedení skupinové a individuální lekce powerjógy
 • Modifikace pozic powerjógy s využitím základních pomůcek
 • Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Podrobnější informace najdete ZDE, kde se také dočtete, jak probíhá zkouška u autorizované osoby.

Nechte si nabyté dovednosti ověřit a získejte osvědčení

Jestliže máte dostatek vědomostí a zkušeností, ať už jste je získali v jakémkoliv kurzu či vlastní praxí, můžete se rovnou přihlásit ke zkoušce, kde vaše dovednosti a znalosti ověří autorizovaná osoba a na základě úspěšnosti vám udělí osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Seznam autorizovaných osob najdete: ZDE.

Najděte si práci, do které se budete těšit

Instruktor Body and Mind vede lekce skupinových cvičení zaměřených na komplexní harmonizaci těla a ducha pomocí ucelených systémů cvičení jako je pilates a powerjóga.

Po úspěšně složené zkoušce a s osvědčením v ruce se lépe uplatníte na trhu práce, např. ve fitness centru. S osvědčením také splňujete požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Mohlo by vás zajímat: Vytvořte si životopis zdarma a on-line i s dodatkem k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Portál vzdelavaniaprace.cz je určen nejen těm, kteří hledají uplatnění na trhu práce, ale také firmám a vzdělavatelům, kteří se mohou zviditelnit a zveřejnit svou nabídku a zajmout tak potenciální zájemce.

Co jako firma bezplatnou registrací získáte?

 • Oslovíte více než 10 tis. uživatelů portálu, kteří se starají o svůj profesní růst.
 • Nasměrujete potenciální zaměstnance k rozvoji dovedností, které potřebujete.
 • Nabídnete další služby a informace v profesním vzdělávání.
 • Zdarma inzerujete volná místa.
 • Svou firmu prezentujete prostřednictvím vlastního profilu.
 • Zdarma inzerujete své služby v oblasti vzdělávání a rekvalifikace.
Více informací najdete na: https://vzdelavaniaprace.cz/pro-firmy.html

Mohlo by vás také zajímat: I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod

Jak se registrovat?

Při registraci vyberte volbu firma a zadejte požadované údaje vč. IČO. Nezapomeňte potvrdit a přečíst podmínky registrace, poté klikněte na REGISTROVAT. Objeví se obrazovka se základními údaji o vaší firmě, některé z nich můžete doplnit nebo změnit, např. obor podnikání, popis společnosti nebo můžete vložit vlastní logo. Vaše registrace proběhla. Nyní zbývá potvrdit účet kliknutím na odkaz v aktivizačním emailu, který vám během chvíle přijde na vaši emailovou adresu.

Portál vzdělávání a práce můžete sdílet se svými přáteli.

Jaké informace můžete sdílet a přidávat jako firma?

Klikněte na modrý nápis Nastavení v záhlaví hlavní stránky a přejdete na Nastavení účtu. Zde můžete doplnit kontaktní údaje, změnit heslo a další. Můžete přidat volná pracovní místa, definovat budoucí poptávku či publikovat další nabídky pro uživatele. Publikovat lze také v záhlaví stránky přes tlačítko PUBLIKOVAT.

Všechny služby portálu jsou zdarma.

Co o vaší firmě uvidí uživatel?

Uživateli se zobrazí informace na vašem profilu, jednotlivá volná místa, kurzy a zkoušky. 

Portál nabízí na mnoha místech našeptávač s klíčovými slovy a profesními kvalifikacemi. Čím více budete při zadávání svých nabídek vyplňovat kolonku profesních kvalifikací, tím více budou vaše inzeráty a nabídka vidět. Kromě toho se uživateli u každého detailu firmy, volného místa či kurzu zobrazuje box: Mohlo by vás také zajímat, v němž opět vidí související výsledky vyhledávání.

Celý videonávod – Jak se registrovat jako firma najdete ZDE.

Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.


Zveme vás na pracovní pohovor! To je znamení, že váš životopis potenciálního zaměstnavatele zaujal. Teď dostáváte příležitost ukázat, co ve vás je. Máte dobře nakročeno k získání nové práce. 

Připravili jsme pro vás pár tipů, co vás na pracovním pohovoru čeká, jak se na něj připravit a jak se prezentovat, aby jste se ukázali jako profesionál.

Zajímavost: Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa.

Než půjdete na pohovor

Zjistěte si informace o firmě/organizaci. Téměř každá firma má webové stránky či sociální sítě, kde můžete získat informace o její činnosti, produktech nebo pracovním týmu. Udělejte si průzkum a získejte přehled, protože štěstí přeje připraveným.

Zvolte vhodné oblečení. Na pohovoru je důležité zaujmout, ale né výrazným a nevhodným oblečením, ale vědomostmi a zkušenostmi. Proto na pohovor zvolte spíše neutrální barvy oblečení – černá, bílá… a především takové kousky z vašeho šatníku, ve kterých se budete cítit pohodlně.

Připravte si odpovědi na nejběžnější otázky. Měli byste mít jasno o tom, co chcete dělat, proč to chcete dělat, znát sebe a své silné i slabé stránky, přednosti i nedostatky a umět je náležitě prodat. Dokážete odpovědět na tyto otázky?

 • Proč chcete pro nás pracovat? 
 • Proč si myslíte, že se hodíte na tuto pozici?
 • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • Co se vám za poslední rok povedlo a nepovedlo?
 • Jaká je vaše představa o platu?
 • Kdy můžete nastoupit?

Mohlo by vás zajímat: Nové pozice na mapě pracovního trhu

Ukažte to nejlepší z vás

Profesionální a sebevědomé vystupování. První dojem velmi ovlivní to, zda zaujmete nebo ne. A k tomu přispěte také profesionální a (zdravě) sebevědomé vystupování. Samozřejmostí je také slušné chování a zapomenout byste neměli ani na sebevědomý stisk ruky a přiměřenou komunikaci – stručně, k věci a v krátkých větách.

Představení profesního života. Ve většině případů budete muset říct něco o sobě. Samozřejmě myšleno ve vztahu k pozici o kterou máte zájem: mluvte o vašem vzdělání a zaměstnání. Berte tuto příležitost jako výzvu a vyzdvihněte vše, co jste dokázali a v čem jste dobří.

Ukažte svou motivaci a nadšení pro práci. Není nic lepšího než motivovaný zaměstnanec, kterého práce baví.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz.

Občané České republiky, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací (kterými doloží získání úplné profesní kvalifikace), mohou požádat jakoukoliv střední školu o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě § 23 zákona č. 179/2006 Sb. má škola, která umožnila zájemcům konání závěrečných zkoušek, nárok na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek.

Mohlo by vás zajímat:

Do 30 dnů po konání závěrečných zkoušek zašle škola žádost o proplacení nezbytných prokazatelných nákladů. V žádosti uvede identifikační údaje školy a vyčíslení nákladů (mzdové včetně pojištění, materiální, na služby, pronájem prostor apod.), obory a počty osob konajících zkoušku v daném termínu.

Krajský úřad následně bezodkladně písemně požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o proplacení takto doložených výdajů. Na základě této žádosti je krajskému úřadu ministerstvem zaslána odpověď, že bylo žádosti vyhověno, a do 30 dnů od data vyhovění žádosti jsou mu na jeho účet poskytnuty požadované prostředky. Tyto prostředky pak krajský úřad bez zbytečného odkladu zašle žádající škole.

TIP:Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.

Aktuální práce vás už netěší a zdá se vám stereotypní? Máte zálibu a uvažujete o tom, že byste se tím chtěli živit, ale nemáte k tomu potřebné vzdělání? Nechte si ověřit vaše dovednosti a získejte osvědčení o získání profesní kvalifikace. Poradíme vám, jak na to.

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli.

Najděte si práci snů

Portál www.vzdelavaniaprace.cz umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa. Zadejte do vyhledávacího pole název profese a zjistěte, zda se můžete přihlásit ke zkoušce u autorizované osoby, která ověří vaše dovednosti a vědomosti pro danou profesi. Pokud u zkoušky uspějete, získáte celostátně uznávaný certifikát – osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak získat osvědčení, se dočtete také v těchto článcích, kde krok za krokem podrobně popisujeme, jak na to:

A co obdržíte po úspěšném složení zkoušky před autorizovanou osobou?

Osvědčení o získání profesní kvalifikace potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací a prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.

Osvědčení je dokument, který spolu se životopisem můžete předložit na pohovoru při hledání nové práce. S osvědčením máte tak vyšší šanci, že při hledání práce uspějete.

Níže na obrázku naleznete vzor osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou osobou. 

Mohlo by vás zajímat: Proč je důležité se vzdělávat po celý život?

Portál Vzdělávání a práce nabízí informace o volných místech, kurzech a rekvalifikacích a ulehčuje cestu k nové profesní kvalifikaci. Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, kurzů a zkoušek.

Jak se zaregistrovat

Na webové stránce v pravém horním rohu klikněte na tlačítko REGISTRACE. Zde můžete využít dva způsoby registrace. Přes facebook, což vám usnadní budoucí přihlašování nebo přes registrační formulář. Abychom vám mohli zprostředkovat informace přímo na míru, doporučujeme doplnit další informace o vás. V sekci nastavení můžete později informace měnit podle aktuálnosti. 

Gratulujeme k registraci. Nyní už jen zbývá potvrdit účet kliknutím na odkaz v aktivizačním emailu, který vám během chvíle přijde na vaši emailovou adresu. 

Funkce portálu

Hlavní funkcí portálu je vyhledávání volných míst, zkoušek či kurzů. Vyhledává se pomocí okénka a případně našeptávače na hlavní stránce. Výsledky se zobrazí přehledně na další stránce, kde můžete přepínat mezi volnými místy, kurzy, zkouškami, profesemi a další nabídkou. K hledaným parametrům si můžete nastavit tzv. Hlídacího psa, kliknutím na ikonu psa. Díky tomu vám budou chodit relevantní nabídky přímo do emailu. 

Další funkcionality

Položky, které vás zajímají si můžete ukládat kliknutím na srdíčko a následně třídit v sekci Můj plán.

Sekci Můj plán si vytvoříte za pomoci jednoduchého průvodce. K inzerátům, pozicím a kurzům si můžete psát komentáře, sledovat četnost volných míst nebo si celý plán vytisknout. Když do svého plánu vložíte konkrétní profesní zkoušku, kterou jste absolvovali nebo o níž máte zájem, může vás o kontakt a diskuzi požádat firma, která danou pozici poptává.

Na portálu také můžete využít diskuze s ostatními uživateli, sdílet tipy na zajímavé pozice apod.

V neposlední řadě máte možnost mezi sebou porovnávat různé profese, platy a počet volných míst ve vašem regionu.

Podrobný videonávod, jak se registrovat na portálu www.vzdelavaniaprace.cz najdete ZDE.

Využívejte portál jako užitečného průvodce vaším profesním životem. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.

Běžného čtenáře pracovních inzerátů mohou překvapit názvy pozic a profesí, o kterých dosud neslyšel a jen stěží si představuje jejich pracovní náplň. Pracovní portály nám vedle známých a povědomých pozic nabídnou i řadu tajemných nabídek: copywriter pro elektro segment, koordinátor darovacího programu, floor manažer, Office Guru & CEO assistant, specialista letištní kanceláře, týmová asistentka, specialista pro významné zákazníky, koordinátor zahraničních mobilit, specialista zpětné vazby nebo třeba produktový manažer mobilní aplikace Práce za rohem. 

TIP: Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru a nebo chcete změnit svou profesi úplně, navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Odhalte tajemství pracovních inzerátů

Záhadnost názvů těchto pozic většinou zmizí, když si přečtete podrobnosti inzerátu. Zjišťujete záhy, že zmíněný office guru má na starosti všechny ty důvěrně známé činnosti, jako je asistence manažerovi, zajištění chodu kanceláře, péče o návštěvy včetně přípravy občerstvení, objednávání všeho možného a vedení administrativy. 

Aktuální trh práce je velmi pestrý, různorodý, zajímavý a proměnlivý. Pracovní pozice bývají průřezové, multifunkční, poslepované z různých dříve oddělených rolí. Vedle inzerátu na tradičního kuchaře, od kterého se očekává, že dobře uvaří, se objevuje i poptávka po „tvůrci gastronomických zážitků“, od kterého se očekává navíc i prezentace příběhu právě servírovaného kohouta na víně včetně vykouzlení atmosféry francouzského venkova. Na pomyslné mapě práce tak zůstávají tradiční povolání a vedle nich se zároveň objevují nové profese a pozice, často v podobě specializací nebo naopak proměnlivých mixů. 

Jaká je budoucnost pracovních pozic?

Ve vzduchu visí otázka, co se mají žáci a studenti učit ve školách, když je budoucnost tak těžko předvídatelná a jedinou jistotou je nejistota. Uspokojivé odpovědi nemáme, ale nové profese a pracovní pozice můžeme vnímat i jako vlaštovky, které v malém předznamenávají to, co možná přijde ve velkém. 

Pracovní pozice společnice pro seniory nám zatím může znít nezvykle a možná i podezřele, ale je jisté, že tuto potřebnou práci již dnes dělají stovky žen z ČR, zejména v domácnostech zahraničních klientů. Je to vlaštovka z budoucnosti někdy kolem roku 2050, kdy podíl lidí starších 65 let bude tvořit třetinu populace a umění empatie bude na trhu práce nesmírně žádané. Tato služba je určena pro starší osoby, jejichž rodina s nimi nemá možnost být v potřebném rozsahu; zahrnuje povídání, naslouchání, předčítání, hraní společenských her, doprovod na nákup, na procházku, k lékaři, na rehabilitaci, do divadla, na výlet, do knihovny, do kavárny, na úřad, ale třeba i pomoc při péči o domácí mazlíčky. 

Celý Zpravodaj najdete ZDE.

Zpravodaj Oborové a odborné skupiny číslo 23 / podzim 2019 

Vyšlo 1. září 2019 

Vydává: Národní ústav pro vzdělávání

Víte, že jako držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete zažádat o vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky na střední škole?

Občané České republiky, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací, mohou požádat jakoukoliv střední školu o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě písemné žádosti zaslané příslušné škole / řediteli školy (a doložení všech osvědčení o získání příslušných profesních kvalifikací skládající úplnou profesní kvalifikaci) pak ředitel školy umožní konání závěrečné zkoušky v jím určeném termínu. 

Závěrečné zkoušky uchazeč koná ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem. 

Po úspěšném vykonání zkoušky uchazeč obdrží standardní doklad o závěrečné zkoušce jako jakýkoliv jiný žák školy.

Zajímavost: Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa.

Více informací:

Pracujete jako knihovník, správce digitální knihovny, knihovník metodik či knihovník specialista? Máte vědomosti, zkušenosti a praxi v oboru? Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Jako autorizovaná osoba ověřujete dovednosti a znalosti účastníků zkoušky a v případě úspěšného absolvování jim vydáte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podle Národní soustavy povolání knihovník zajišťuje chod knihovny, reviduje knihovní sbírky, organizuje knihovní fond a provádí základní knihovnické práce. Knihovníkem se může stát kdokoliv se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru Informační služby nebo kdokoliv, kdo složí zkoušku a obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Stát se autorizovanou osobou můžete u těchto schválených profesních kvalifikací

 • Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.
 • Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Doporučujeme – podívejte se i na další charakteristiky:

Kdo se může stát autorizovanou osobou a jaké jsou požadavky?

Požadavky na autorizovanou osobu najdete u každého povolání na www.narodnikvalifikace.cz – např. knihovník v knihovně pro děti. (viz obrázek)

Staňte se autorizovanou osobou – je to snadné

Jak se stát autorizovanou osobou si můžete přečíst v článku: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Více informací, jak se stát autorizovanou osobou, najdete také na www.narodnikvalifikace.cz.

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Trh práce se každým dnem mění a jeho budoucnost je nejasná. Připravit se na ni ale můžete už nyní. Zanikají původní pracovní pozice a vznikají nové. Mění se pracovní procesy a zaměstnavatelé mají nové požadavky. Aby zájemce o pracovní pozici měl šanci získat vysněné pracovní místo, musí být pro zaměstnavatele zajímavý – mít vědomosti a dovednosti, přehled o novinkách v oboru nebo zájem vzdělávat se.

Vzdělání, které stačilo před 10 lety, už stačit nebude. Zvyšte svou kvalifikaci a zvýšíte tak svou hodnotu na trhu práce.

Proč je důležité, aby se zaměstnanci vzdělávali?

Zaměstnanci by si měli udržovat potřebnou úroveň kvalifikace, ale také rozvíjet své pracovní dovednosti a kompetence. Toho dosáhnou vlastní proaktivitou a zájmem o vzdělávání. 

5 důvodů, proč by se zaměstnanci měli vzdělávat:

 • Vzdělávání je dobrou značkou pracovníka. Nejen, že dělá svou práci lépe, ale také jí rozumí.
 • Aktivní zaměstnanec vzbuzuje větší důvěru, protože dává najevo, že se orientuje ve svém oboru a má o něj zájem.
 • Zaměstnanec zůstává konkurenceschopný, má přehled ve svém oboru a spíše si udrží své pracovní místo.
 • Zvyšování odbornosti v oboru vede k vyššímu finančnímu ohodnocení.
 • Pracovník, který se vzdělává, není překvapen změnami a vývojem pracovního trhu a učení se novým dovednostem je tak snazší. Protože do rozjetého vlaku se těžko naskakuje. 

TIP: Celá řada vzdělávacích kurzů je k dispozici na portálu www.vzdelavaniaprace.cz. Stačí zadat, v čem se chcete vzdělávat a pak už jen najít vhodný kurz.

Vzdělávejte a rozvíjejte své dovednosti

Vzdělávání ve specifických profesních tématech je pro konkrétní pracovní pozici nezbytné. Důležitý, žádaný a v dnešní době významný je ale také rozvoj sociálních dovedností, řízení projektů a vztahů, péče o zákazníky nebo týmová spolupráce. Kde a jak získat nové dovednosti?

Mohlo by vás zajímat: Chcete změnit své zaměstnání? Nastartujte svou novou profesi.

Pro zaměstnance je zajímavá a lákavá varianta vzdělávání na pracovišti. I takovou možnost někteří zaměstnavatelé nabízejí, ale bohužel takto osvícených je stále málo.

Můžete se vrátit do školní lavice, např. v rámci střední či vysoké školy, a to formou dálkového studia a dosáhnout vyššího stupně vzdělání. Velmi obohacující a pro pracující časově dostupnější, jsou ale také kurzy, přednášky a semináře nabízené vzdělávacími organizacemi, kde po úspěšném absolvování získáte certifikát či osvědčení. A v neposlední řadě, vzdělávací možnosti jsou všude kolem nás – čerpat informace můžete z knih, odborných časopisů či setkání, konferencí a dalších zdrojů, které jsou k mání.

TIP: Chcete změnit své zaměstnání, ale chybí vám kvalifikace? Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte. Na www.narodnikvalifikace.cz najdete informace o profesních kvalifikacích. S osvědčením máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Řemeslníků je málo a těch šikovných ještě méně. Mladí se do oboru nehrnou, ale jsou tací, kteří se rozhodnou pro změnu povolání v průběhu své kariéry. Pro ně je tady Národní soustava kvalifikací, která jim umožňuje získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které uděluje autorizovaná osoba. A tou můžete být i vy.

Chcete podpořit řemeslný pracovní trh? Staňte se autorizovanou osobou.

Pracujete v řemeslném oboru již několik let? Máte praxi a zkušenosti? Jste škola, která vyučuje řemesla? Staňte se autorizovanou osobou umělecké řemeslné profesní kvalifikace. Jako autorizovaná osoba můžete na základě splněné zkoušky udělit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podívejte se na výběr řemeslných profesních kvalifikací, které jsou schváleny a čekají na autorizované osoby:

 • Výrobce dřevěných loutek
 • Umělecký rytec
 • Krejčí scénických kostýmů
 • Umělecký kašér
 • Zlatník a klenotník
 • Umělecký řezbář

A další dohledáte na www.narodnikvalifikace.cz

Profesní kvalifikace

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů. Koukněte, jaké jsou požadavky na autorizovanou osobu.

Umělecký rytec podle Národní soustavy povolání zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů. Informace, jak probíhá zkouška u této profese najdete ZDE.

Umělecký kašér modeluje, vyřezává, formuje a odlévá podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů scénické dekorace, rekvizity, části kostýmů a makety ze sádry a jiných hmot. Jaké vědomosti a dovednosti prokazuje u zkoušky zájemce o tuto profesní kvalifikaci? 

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Šikovných řemeslníků není nikdy dost. Podpořte trh práce.

Sledujte aktuality a zajímavosti z oblasti pracovního trhu a vzdělávání. Nové články najdete na www.blog.vzdelavaniaprace.cz

Rozšiřte nabízené služby a podílejte se na naplňování Národní soustavy kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) reflektuje potřeby klientů, zaměstnavatelů a dalších subjektů na českém trhu práce, ale také reaguje na potřeby vzdělávacího systému. V rámci NSK jsou vytvářeny standardy profesních kvalifikací a v současné době obsahuje cca 1300 profesních kvalifikací v různých odvětvích. Informace o všech schválených profesních kvalifikacích naleznete na www.narodnikvalifikace.cz 

Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, musí úspěšně složit zkoušku u autorizované osoby.

Závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací mohou provádět pouze autorizované osoby, které splňují požadavky na odbornou způsobilost a požadavky na materiálně technické zázemí. Konkrétní požadavky na kvalifikaci a praxi autorizované osoby naleznete u každé Profesní kvalifikace v hodnotícím standardu pod odkazem „Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby“. 

Stát se autorizovanou osobou není nic složitého. Stačí jen vyplnit žádost o autorizaci, přiložit potřebné dokumenty a vše poslat poštou nebo datovou schránkou na příslušné ministerstvo.

Jak se stát autorizovanou osobou

U každé profesní kvalifikace je v záhlaví uveden autorizující orgán, tedy ministerstvo, které uděluje příslušné autorizace. Po kliknutí na název ministerstva vás stránky automaticky přesměrují na stránku konkrétního ministerstva, kde si můžete stáhnout všechny formuláře, které se na ministerstvo zasílají. 

Na žádost o autorizaci je potřeba nalepit kolek v hodnotě 1500,- Kč za každou profesní kvalifikaci, kterou chcete získat. Pokud chcete získat 2 autorizace v gesci jednoho ministerstva, můžete zpracovat hromadnou žádost a nalepíte kolky v hodnotě 3000,-Kč. Autorizace se uděluje na 5 let s možností prodloužení. 

Jaké výhody má získání autorizace?

 • Kromě rekvalifikačních kurzů můžete realizovat i závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací (nebudete tedy závislí na jiném subjektu).
 • Ze zkoušek budete mít další zdroj příjmů.
 • Zkoušky můžete nabízet buď samostatně, nebo v návaznosti na rekvalifikační kurzy.
 • Rozšíříte si nabídku poskytovaných služeb.
 • Budete uvedeni v seznamu autorizovaných osob na webu NSK, budete mít tedy zdarma reklamu a zájemci o zkoušky se vám budou sami hlásit.
 • Zkoušky, které jsou součástí rekvalifikací, mohou být hrazeny úřady práce.
 • Budete se podílet na zvyšování počtu kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.
 • Rozšíříte si obzory ve vašem oboru.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz.

V zájmu dalšího rozvoje NSK zajistili tvůrci systému pro klienty, kteří úspěšně složili zkoušku, možnost bezplatně získat tzv. „Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“.

Dodatek je součástí dokumentů Europass. Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací.

Svým pojetím a obsahem Dodatek napomáhá porozumění a rozšiřuje možnost uznání profesní kvalifikace ve vazbě na certifikát, vystavený zájemci autorizovanou osobou na základě úspěšného složení zkoušky. Uplatní se při hledání práce na pracovním trhu v České republice i v zahraničí.

Mohlo by vás zajímat: Národní soustava kvalifikací má od MŠMT zelenou

Dodatek o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce může jednoduchým způsobem vygenerovat každá autorizovaná osoba využívající Informační systém pro kvalifikace autorizace, případně je možné jej získat prostřednictvím centra Europass.

Ukázka Dodatku k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Říká se, že práce s dětmi není povoláním, ale posláním. A někteří učitelé a vychovatelé to tak opravdu vnímají. Velký smysl jim dává vychovávat budoucí generace, předávat hodnoty či utvářet osobnosti. Za svou prací vidí výsledky. Ale pro takovou práci je potřeba mít odpovídající kvalifikaci. I k profesi chůvy je nutné doložit maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, certifikát nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pokud se chcete věnovat výchově a vzdělávání dětí, ale návrat do školních lavic vás neláká, můžete se přihlásit ke zkoušce a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je celorepublikově uznávané.

Komplexní charakteristiku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací, kde se dozvíte více:

 • o kvalifikačním standardu (jaké jsou potřebné znalosti a dovednosti pro výkon profese), 
 • o hodnotícím standardu (kritéria a způsob hodnocení u zkoušky – z čeho vás bude autorizovaná osoba zkoušet),
 • a najdete tam také přehled všech autorizovaných osob, u kterých se můžete nechat vyzkoušet a v případě úspěšného absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace?

Nemáte-li žádné zkušenosti s výchovou dětí, doporučujeme přihlásit se do vzdělávacího kurzu. Vybírejte takový kurz, který vás naučí vše, co budete potřebovat ke zkoušce. Pravděpodobně se budete muset doučit některá témata také v rámci samostudia – z knih a internetu získáte řadu potřebných informací.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám usnadní vyhledání kurzu. Stačí do vyhledávacího pole zadat slovo CHŮVA a na další stránce už najdete seznam vhodných kurzů. Důležitým kritériem pravděpodobně pro vás bude místo a obsah/náplň kurzu.

Zajímavost: Portál vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa. 

Nabytí vědomostmi? Přihlašte se ke zkoušce a získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Máte-li již vědomosti a dovednosti potřebné k profesi chůvy, ať jste je získali na kurzu nebo při (samo)studiu, je čas se přihlásit ke zkoušce. 

V sekci Zkoušky si vyberte vámi požadovanou zkoušku. Na další stránce se dozvíte, jaké dovednosti a znalosti budete u zkoušky prokazovat a také seznam autorizovaných osob.

Získejte celostátně uznávaný certifikát – osvědčení o získání profesní kvalifikace. Máte tak výrazně vyšší šanci na úspěch při hledání práce.

Co se bude u zkoušky ověřovat:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Uplatňování znalostí principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

a další…

Nenašli jste termín zkoušky? Oslovte autorizovanou osobu sami a domluvte se s ní na termínu zkoušky.

Gratulujeme k úspěšnému složení zkoušky! Teď je čas najít si  novou práci.

Po úspěšném splnění zkoušky vám zkoušející osoba vydá osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení určitě přiložte k vašemu životopisu a rozešlete ho na pracovní pozice, které vás zaujaly. I na www.vzdelavaniaprace.cz najdete aktuální přehled volných pracovních míst.

S osvědčením Chůva se uplatníte na pracovní pozici jako je chůva v domácnosti, vyzvedávání dětí, nárazové hlídání, au-pair, vychovatelka v dětské skupině, chůva ve firemní školce, chůva pro dětský koutek apod.

TIP: Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně, navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Rozvíjet dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání, podporovat rozvoj kvalifikací, konkurenceschopnosti i kompetencí nebo budovat vztah ke vzdělávání. I na tato témata je zaměřena pozornost v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti.

Pro Národní soustavu kvalifikací (NSK) je to pozitivní zpráva, jelikož ve zmíněném dokumentu je Národní soustavě kvalifikací připisována významná pozice v systému počátečního i dalšího vzdělávání. Z dokumentu vyplývá zájem o rozvoj NSK, využití jeho funkcí a propojení počátečního vzdělávání s trhem práce, kdy NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, a tím pomáhá komukoliv získat lepší pracovní uplatnění. Silnou pozici NSK potvrzují i další stanoviska uvedená v dokumentu.

Jaké bude propojení NSK a počátečního i dalšího vzdělávání?

Na základě zpracovaných analýz vzdělávacích oblastí RVP středního odborného vzdělávání vyplynul požadavek na aktualizaci některých témat v souvislosti s trhem práce a propojením s kvalifikacemi NSK. Stejně tak vznikla potřeba hledání možností propojení vzdělávacích programů s NSK. Dlouhodobý záměr neopomíjí ani problematiku předčasných odchodů studentů ze škol s nedokončeným středoškolským vzděláním, proto bude vyvinuta snaha o optimalizaci NSK, aby byly doplněny ty profesní kvalifikace, které umožní přístup k získání úplné profesní kvalifikace.

Obdobně jako u středního odborného vzdělávání, také v rámci vyššího odborného vzdělávání je plánováno upevňování vztahu s trhem práce. V uvedeném období bude cíleno na zvyšování prostupnosti vzdělávacích programů s NSK, aby při rozvoji profesních kvalifikací v této úrovni vzdělávání mohlo být umožněno uznávání těchto kvalifikací.

Dlouhodobý záměr neopomíjí ani další vzdělávání, které je určené těm, kteří působí na trhu práce a musí se přizpůsobit změnám a požadavkům aktuální doby, jako je např. vznik nových povolání. Na to reaguje právě Národní soustava kvalifikací, která obsahuje a neustále vyvíjí nové profesní kvalifikace. Zkouška u autorizované osoby ověří dovednosti a vědomosti potřebné pro vykonávání profese a po jejím úspěšném absolvování účastník získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které potvrzuje odbornou způsobilost v dané profesi.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz nabízí přehled profesních kvalifikací a nabídku zkoušek u autorizovaných osob, od kterých účastník po úspěšném absolvování získá osvědčení. Tím se mu otevírá trh práce a možnosti nového uplatnění.

Důležité je nabídnout vzdělávací cesty uznávání výsledků předchozího vzdělávání.

V neposlední řadě se v Dlouhodobém záměru počítá s větší popularizací NSK do škol, ke vzdělavatelům, do firem a dalších institucí, ale také mezi nezaměstnané i zaměstnané, kteří chtějí rozšířit své možnosti uplatnění. Neméně důležitým cílem je také zvyšování počtu autorizovaných osob, které ověřují dovednosti a znalosti zájemců o profesní kvalifikaci.

Jak se stát autorizovanou osobou? Podívejte se na náš článek: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci.

Láká vás práce z domova, flexibilní pracovní doba či vlastní organizace práce, ale současná pracovní pozice vám to neumožňuje? Změňte zaměstnání. Dnes již není výjimkou, že pracovník, který několik let působí v konkrétní profesi, objeví nový zájem, rekvalifikuje se a uplatní se na pracovním trhu v nové oblasti či začne podnikat.

„Získejte osvědčení o profesní kvalifikaci a nastartujte svou kariéru.“

Jaká je cesta k nové profesní kvalifikaci?

Ať už je vaše motivace ke změně povolání jakákoliv, dobrou zprávou je, že změna je možná. Dokonce je snazší než kdy dříve. Pravděpodobně jste zaznamenali, že na řadě míst po České republice probíhají vzdělávací kurzy, v rámci kterých získáte potřebné znalosti a dovednosti a po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který vám usnadní hledání nové práce.

Zvýšit svou možnost uplatnění se na trhu práce však můžete také získáním osvědčení o profesní kvalifikaci. Jedná o zkoušku u autorizované osoby, která ověří vaše dovednosti a znalosti v konkrétní profesi. Uspějete-li u zkoušky, zkoušející vám vystaví osvědčení o profesní kvalifikaci, které potvrdí vaši odbornou způsobilost v profesi.

Jak na to – získejte kvalifikaci jako masér

Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat, když máte zájem o získání nové profesní kvalifikace. Ukážeme si to na příkladu – Masér pro sportovní a rekondiční masáž.

 1. Nejprve si ujasněte, co obnáší vámi vybraná profesní kvalifikace. Zda je to opravdu to, co chcete dělat. Náš příklad – Masér pro sportovní a rekondiční masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže. Tyto informace, charakteristiku a náplň pracovní činnosti lze dohledat na webu Národní soustavy povolání.
 2. Na našem webu Vzdělávání a práce zadejte do vyhledávacího pole hledanou profesi, v tomto případě MASÉR.

3. Na další obrazovce klikněte na KURZY.

Vyberete-li si hned první kurz, zjistíte, že kurz probíhá na střední škole v Kroměříži. Na webové stránce školy najdete veškeré potřebné informace ke kurzu – jaké získáte kompetence, kde se můžete s certifikátem uplatnit nebo požadavky na účastníka. Rozhodnete-li se absolvovat kurz, po úspěšném složení zkoušky získáte nejen certifikát, ale především potřebné znalosti a dovednosti k výkonu profese. 

 1. Nechte si nabyté dovednosti ověřit. Jestliže máte dostatek kompetencí, ať už jste je získali v jakémkoliv kurzu či vlastní praxí, můžete se rovnou přihlásit ke zkoušce, kde vaše dovednosti a znalosti otestuje autorizovaná osoba a na základě úspěšnosti vám udělí osvědčení o získání profesní kvalifikace.

V sekci Zkoušky najdete, co potřebujete umět a jak zkouška bude probíhat. Stejně tak si můžete vybrat z řady zkoušejících osob.

Se získaným osvědčením se můžete uplatnit jako masér v regeneračních či sportovních centrech, v lázních nebo fitness centrech a splňujete také požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!