Jak a které kurzy proplácí úřad práce, to je častá otázka, která trápí nejen lidi hledající práci, ale i čerstvé absolventy, kteří nemohou najít uplatnění ve svém oboru. Letošní novinkou v této oblasti je změna zákona o rekvalifikaci, díky kterému si občané mohou vzdělávací kurz vybrat i sami. Jak je to ale s proplácením zkoušek, díky kterým získáte osvědčení o odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací?

„Zákon 435/2004  Sb.  říká,  že  rekvalifikaci  může  provádět  pouze vzdělávací instituce s akreditací. Mezi tato zařízení patří i vzdělavatelé, kteří připravují zájemce ke zkouškám  z profesních  kvalifikací  podle Národní soustavy kvalifikací. Je ale důležité vědět, že úřad práce proplatí zkoušku, jen pokud je nedílnou součástí vzdělávacího kurzu,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2 a dodává: „Pevně věříme, že se nám do budoucna podaří v zákoně prosadit i samostatné proplácení zkoušky.“

Pokud si zájemce o práci vybere svůj ideální rekvalifikační kurz, úřad práce uzavře dohodu jak s ním, tak s vybraným rekvalifikačním zařízením. „Samotná rekvalifikace i zkouška jsou proplaceny až v momentě předložení dokladu o jejich úspěšném absolvování, úřad práce to hradí přímo rekvalifikačnímu zařízení,“ upozorňuje Mgr. Ivo Jupa. Úřad práce může poskytnout příspěvek na úhradu nutných prokázaných výdajů.

Projekt Národní soustava kvalifikací umožňuje občanům získat osvědčení o získaných znalostech a dovednostech, které je uznávanéjako veřejná listina, má tedy stejnou váhu jako například vysvědčení, výuční list, či občanský průkaz. V situaci, kdy občan postrádá doklad o kvalifikaci v daném oboru, nebo nedokončil střední školu, tak nemusí znovu chodit do školy. Stačí se přihlásit ke zkoušce a dokázat, že ovládá znalosti a dovednosti v daném oboru. Cena za přihlášení ke zkoušce se pohybuje v rozmezí několika tisíc korun podle náročnosti povolání.

Rekvalifikační kurzy i získání osvědčení

Pro usnadnění hledání kurzů a kvalifikačních zkoušek připravil projekt NSK2 webovou stránku vzdelavaniaprace.cz. „Předností webu vzdelavaniaprace.cz je členění pracovních pozic klasifikovaných podle Národní soustavy kvalifikací a možnost filtrování podle krajů a vzdálenosti od bydliště. Snadno se dozvíte, na jakém vzdělávacím kurzu si můžete dané znalosti a dovednosti doplnit nebo rozšířit. Kurzy, které splňují akreditaci podle výše uvedeného zákona, jsou viditelně označeny hvězdičkami,“ vysvětluje Jupa.

Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se rekvalifikačních kurzů za loňský rok zúčastnilo 50 561 účastníků a z toho 43 503 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Nejčastěji se jednalo o uchazeče o zaměstnání ve věku 25–39 let s dosaženým středním odborným vzděláním.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *