Od zahájení projektu Národní soustava kvalifikací v roce 2005 bylo uskutečněno 61 529 zkoušek, díky kterým zájemci získali osvědčení o dosažení kvalifikace ve vybraném oboru. Zkoušky realizují tzv. autorizované osoby, kterým je na základě jejich kvalifikace a bezúhonnosti udělena autorizace příslušným ministerstvem nebo Českou národní bankou. Koncem srpna jich bylo registrováno 591. Možnost stát se placeným „zkoušejícím“ má každý, kdo se ve svém oboru vyzná, splňuje kritéria a disponuje kvalitně vybaveným zázemím pro zkoušky.

Jak se můžete do projektu NSK2 zapojit?

„Zájemci o status autorizované osoby by si měli v prvé řadě ověřit, zda je pro jejich profesní kvalifikaci schválen tzv. kvalifikační standard a hodnoticí standard. Právě hodnoticí standard stanovuje, jakým způsobem budou zájemci dokládat odbornou způsobilost, praxi, materiální a technické předpoklady, případně jaké doklady jsou po nich při žádosti o autorizaci požadovány,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, a zároveň upozorňuje, že hledané informace jsou dostupné na internetové stránce www.narodni-kvalifikace.cz. Poté je možno si na internetových stránkách autorizujícího orgánu stáhnout žádost o autorizaci.

 

Co doložit autorizujícímu orgánu?

Přesné požadavky pro získání statutu autorizované osoby jsou stanoveny zákonem č.179/2006 Sb. Kromě znalostí z vybraného oboru je potřeba doložit řadu potvrzení, například o neexistenci dluhů a nedoplatků jak na daních, tak na pojistném. Je požadován čistý trestní rejstřík a samozřejmě doklad o odborné způsobilosti, což může být výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Důležitá je také alespoň pětiletá praxe v oboru, přičemž se počítá i přímá pedagogická činnost. Žadatel musí mít k dispozici vhodné prostory a materiální a technické vybavení nutné k vykonání zkoušky.

Za autorizaci se hradí poplatek 1 500 Kč. V případě, že autorizující orgán schválí žádost žadatele, vystaví mu do 30 dnů autorizaci. Ta má platnost 5 let, poté je možnost si ji obnovit.

Jaké jsou povinnosti autorizované osoby?

„Autorizovaná osoba zajišťuje realizaci zkoušky. Zasílá žadatelům pozvánku, zajišťuje prostor pro průběh zkoušky a vybavení. Důležité je řídit se termíny – zkouška musí proběhnout do 3 měsíců od doručení přihlášky“, uzavírá Ivo Jupa. Další povinností zkoušejícího je ověřit totožnost žadatele a další náležitosti, které určuje NSK2.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *