Pracovní trh přeje připraveným, o jedno pracovní místo totiž může usilovat až 120 lidí. Podle aktuálních údajů je v České republice 585 809 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti roste i mezi čerstvými absolventy škol.Mnozí z nich nemohou nalézt uplatnění v oboru, který vystudovali. Pro uplatnění v jiné profesi jim mnohdy chybí platný doklad, který by stvrzoval, že mají požadované znalosti a dovednosti. Projekt Národní soustava kvalifikací se dlouhodobě zabývá situací na trhu práce, ve spolupráci se sektorovými radami monitoruje kvalifikační potřeby v jednotlivých oborech a díky propojení pracovních nabídek se vzdělávacími kurzy a profesními zkouškami na portálu vzdelavaniaprace.cz se je snaží efektivně naplňovat.

Počet lidí bez práce narůstá od druhého kvartálu loňského roku. Konec roku zaznamenal zvýšenou nezaměstnanost v mužské (o 20,0 tis.) i v ženské (o 24,2 tis.) populaci. Přesto je průměrná hodnota nezaměstnanosti v ČR nižší než v Evropské unii. Projekt Národní soustava kvalifikací přispívá k zaměstnanosti doplňováním kvalifikovaných pracovníků na trh práce. Úspěšní absolventi profesní zkoušky získávají celostátně platný certifikát o kvalifikaci, který jim pomůže s uplatněním na trhu práce.

Komu se rekvalifikace nejvíce vyplatí?

Nejrizikovější skupinou z hlediska uplatnění na trhu práce jsou lidé se základním vzděláním nebo osoby s výučním listem. Tito lidé mohou zvýšit své uplatnění, pokud úspěšně vykonají kvalifikační zkoušku, jejímž výsledkem je zisk celonárodně platného a uznávaného osvědčení o způsobilosti pro výkon určitého povolání. „Zkouška je dobrou příležitostí, jak si doplnit znalosti, aniž by uchazeč musel znovu docházet do školy. Získaný doklad má navíc u zaměstnavatelů stejnou váhu jako například maturitní vysvědčení,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, a doplňuje: „Vzdělání je pro budoucí uplatnění na trhu nezbytné. Dokazuje to i fakt, že vysokoškoláci (2,9 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,0 %) mají trvale nejnižší míru nezaměstnanosti.“

Národní soustava kvalifikací otvírá dveře nejen lidem, kteří nemají dodělanou střední školu, ale také těm, kteří se vyučili v jiném oboru. Nabízí jim totiž možnost prokázat odbornou profesní způsobilost v oblasti, ve které právě pracují. „Podle posledních trendů dávají zaměstnavatelé přednost pracovníkům, kteří nejen teoreticky vědí, jak něco udělat, ale skutečně to také prakticky udělají, proto se zajímají zejména o to, co daný člověk ve svém oboru opravdu ovládá,“ doplňuje Ivo Jupa.

Rozšířené možnosti nabízí portál vzdelavaniaprace.cz, na kterém návštěvníci najdou přehled více než 16 tisíc nabídek volných pracovních pozic v hledaném oboru. Kromě toho je zde katalog kvalifikací doplněný o požadavky na jednotlivé profese. Na webu se mohou zájemci snadno zaregistrovat ke kvalifikační zkoušce podle zvoleného oboru a lokality. Zájemce o zkoušku osloví příslušnou autorizovanou osobu pomocí formuláře a do 21 dnů dostane pozvánku ke splnění zkoušky. Do budoucna chystají řešitelé projektu na tomto webu další užitečné funkcionality, jako například pomoc kariérových poradců nebo rozšíření nabídky práce. Jejich cílem je aby se tento portál stal každému spolehlivým průvodcem na cestě za lepší prací.

Informace o kurzech dalšího vzdělávání a požadavcích ke splnění zkoušky naleznou zájemci na www.vzdelavaniaprace.cz. Informace o profesních kvalifikacích a projektu Národní soustava kvalifikací lze získat nawww.nuv.cz/nsk2.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří pracují v jiném oboru, než který vystudovali a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 366 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce ledna 2013 bylo vykonáno 67 014 zkoušek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *