Česká ekonomika stále bojuje s recesí a počet nezaměstnaných zůstává vysoký. Práci hledá každý 14. Čech. Přesto si řada zaměstnavatelů stěžuje, že má problém najít dostatek kvalifikovaných lidí. Nesoulad na trhu práce by měla pomoci řešit i užší spolupráce řešitelů projektu Národní soustavy kvalifikací s Úřadem práce ČR. Díky ní by mohli uchazeči o zaměstnání získat ještě snadnější přístup k širšímu spektru rekvalifikačních kurzů. Shodli se na tom účastníci dnešní konference, která se věnovala právě tomuto tématu. Obě instituce chtějí ve spolupráci se zaměstnavateli dosáhnout toho, aby průběh i výsledky rekvalifikačních procesů odpovídaly aktuálním potřebám zaměstnavatelů.

K 30. září letošního roku bylo bez práce celkem 557 058 lidí. Nezaměstnanost v ČR dosáhla 7,6 %. Přestože je Česká republika v tomto ohledu dlouhodobě pod průměrem EU28 (11 %), samotní uchazeči o zaměstnání tuto situaci mnohdy vnímají jako osobní selhání. Problém je o to palčivější, že řada pracovních míst zůstává v Česku neobsazená – firmy na ně prostě nejsou schopny najít dostatečně kvalifikované pracovníky.

Vyřešení tohoto nesouladu na trhu práce je jedním z cílů projektu Národní soustava kvalifikací. Lidé, kteří úspěšně projdou tzv. kvalifikačními zkouškami, získají celostátně platné certifikáty. Ty jsou pro zaměstnavatele důkazem, že uchazeči o zaměstnání mají skutečně patřičné znalosti i dovednosti v dané profesi. A nemusí se tak vracet zpátky do školních lavic a usilovat o výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Projekt Národní soustava kvalifikací přináší jednu z nejvýznamnějších změn pro náš vzdělávací systém za poslední desítky let. Jeho propojení s počátečním vzděláváním nabízí potřebný impuls pro úpravu vzdělávacích obsahů pro jednotlivé obory ve středním vzdělávání. Dále významným způsobem umožní provázat střední vzdělávání se skutečnými potřebami na trhu práce, což se v budoucnu promítne i do rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé obory vzdělání. Od tohoto systému si slibujeme, že bude přínosem pro občany, zaměstnavatele, vzdělavatele, certifikující a regulační autority a také pro tvůrce legislativy a předpisů,“řekl na konferenci Národní soustavy kvalifikací 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

 

 

 

 

Na trhu práce chybí flexibilita

Díky spolupráci Úřadu práce ČR s Národní soustavou kvalifikací a zaměstnavateli bude nabídka rekvalifikačních kurzů i jejich obsah více odpovídat poptávce na trhu práce.

Víme, že zavést fungující systém mezi všemi zainteresovanými stranami je běh na dlouhou trať. Ale pokud je cílem rekvalifikačních kurzů, aby lidé, kteří se nemohou uplatnit ve svém oboru, získali v co nejkratší době nové znalosti a dovednosti a zvýšili tak své šance k návratu na trh práce, je nezbytné, aby rekvalifikace přesně odpovídaly potřebám zaměstnavatelů,“ dodala generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Myšlenku podpořil i viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr:„Profesní kvalifikace jsou vlastně objednávkou zaměstnavatelů. Standardy profesních kvalifikací vznikají jako odraz skutečných potřeb v podnicích a firmách. Jejich velkou výhodou na rozdíl od počátečního vzdělávání je flexibilita. Díky projektu Národní soustava kvalifikací tak můžeme reagovat na poptávku zaměstnavatelů v řádech několika měsíců.“

Účastníci konference se dále shodli, že zaměstnavatele už nebude v budoucnu zajímat, kde a jak dlouho člověk studoval. Hlavní pro ně bude to, zda má dotyčný uchazeč prokazatelné dovednosti a znalosti. „Národní soustava kvalifikací není jen jeden z řady projektů Evropské unie – je to doposud chybějící DNA, která bude nositelkou společného jazyka na trhu práce,“ doplnil hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa.

Jen během 8 měsíců letos prošlo rekvalifikačními kurzy 25 692 lidí

Rekvalifikační kurzy nabízí druhou šanci nejen lidem, kteří přišli o práci, ale i čerstvým absolventům škol. Právě ti patří mezi nejohroženější skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce. A to buď proto, že vystudovali obor, ve kterém je poptávka po lidech výrazně nižší než nabídka volných pracovních míst, nebo jim k pracovnímu uplatnění chybí potřebná praxe. Rekvalifikační kurzy jsou obvykle zakončeny kvalifikační zkouškou. Když ji účastník úspěšně složí, obdrží certifikát s celorepublikovou platností, který dokládá jeho nově nabytou způsobilost.

 

Během ledna až srpna 2013 prošlo kvalifikačními kurzy 25 692 uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ČR poskytl zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 194 714 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu. Mezi nejčastější typy rekvalifikace patří kurzy zaměřené na získání základních i speciálních počítačových dovedností, účetnictví či sociální a zdravotnickou oblast, svářečské kurzy

 

 

 

nebo různé řidičské zkoušky. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí lidé mezi 20–24 a 35–39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. K dnešnímu dni bylo schváleno 572 profesních kvalifikací, bylo vykonáno téměř 82 000 zkoušek a bylo akreditováno 653 rekvalifikačních kurzů.

Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do poloviny roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *