Se zajímavým projektem, jak pomoci mladým lidem při výběru školy a budoucí profese, přišli tři mladí lidé z Pardubic. Popelář, kosmonaut, zpěvačka či herečka. Profese, které kralují dětské představivosti o budoucím povolání. Nejenom děti si však umějí vysnít podobně růžovou budoucnost.
Podobně je na tom většina maturantů, kteří chtějí pracovat v jiném oboru, než jaký vystudovali. Usnadnit těžkou volbu žákům 8. a 9. tříd ještě před samotným studiem na střední škole se rozhodli tři mladí lidé z Pardubic. Pomocí originálně natočených videí jim přibližují profese, se kterými by se neměli šanci setkat dřív, než do nich nastoupí.
A výběr správné střední školy bývá tím prvním krokem k dosažení ideálního zaměstnání.

„Od projektu si slibujeme, že eliminujeme počet studentů, kteří z nedostatku informací o daném oboru a jeho uplatnění mění svůj studijní obor nebo úplně zanechají studia. Chtěli bychom ušetřit studenty budoucího zklamání z toho, že realita práce je jiná, než jakou si vysnili,“ uvádí realizátorka projektu Zuzana Rybářová, která letos na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala strojní inženýrství. Spolu s Janem Rybářem a Evou Nedzelskou natáčejí videa, která zájemcům o budoucí školu představí práci account managera, referenta řízení kvality, senior designera, konstruktéra nebo třeba editorky v novinách.
Tvůrci několikaminutových videí slibují, že další budou přibývat. „Přiblížíme jim tak běžný pracovní den zaměstnanců, který by je po vystudování zvoleného oboru čekal,“ dodává Zuzana Rybářová. Nejčastějším důvodem, proč si absolventi středních škol chtějí najít práci mimo vystudovaný obor, bývá podle Národního ústavu pro vzdělávání způsoben ztrátou zájmu. Tento důvod uvádí 72 procent absolventů maturitních oborů a 63 procent absolventů učebních oborů. Dalšími důvody, proč chtějí absolventi pracovat v jiném oboru, než jaký vystudovali, bývají nízké platy, špatné pracovní podmínky, nedostatek pracovních míst v daném oboru, případně nemožnost dalšího vývoje.
Videa jsou ke zhlédnutí na webu youtube. com, kde jsou dostupná pod názvem Čím chci být.

Zdroj: 5plus2    Strana 33    Vzdělání


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz