Seznam oborů, které mají šanci na stipendia kraje, se opět rozrostl. O přízeň mladých, kteří se rozhodli studovat technické obory, neusilují jen firmy, které potřebují obsadit mnohé odborné pozice ve výrobě, ale také vedení kraje. To se nyní rozhodlo, že podpoří studenty dalších technických oborů.
„Celkem tři učňovské a čtyři technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou přibudou od září na seznam oborů podporovaných olomouckým hejtmanstvím,“ uvedla tisková mluvčí kraje Kamila Navrátilová.
Šanci na stipendium nově mají učni v oborech farmář, umělecký kovář, zámečník či pasíř nebo podkovář a zemědělský kovář. „Podporované maturitní obory se nově rozšíří o obor zpracování usní, plastů a pryže, výuku mechanizace a služeb nebo obor nábytkářské a dřevařské výroby,“ vyjmenovala mluvčí.
Stipendia budou moci využít také studenti zahradnictví. „Poskytováním stipendií se snažíme podporovat žáky vybraných technických oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobý zájem, nicméně počet uchazečů o studium je stále nedostatečný,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec. „Věřím, že pro děti i jejich rodiče to může být motivace, proč zvolit zrovna technický obor.“

Nově podporované obory nabízí Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci, Střední škola zemědělská v Přerově, Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku a Střední škola gastronomie a farmářství v Jeseníku. Od letošního školního roku bude Olomoucký kraj podporovat celkem 28 učebních oborů a 12 technických oborů zakončených maturitní zkouškou.

Na škole peníze, a po ní zase jisté místo

O omladinu ve školních lavicích se navíc zajímají i podnikatelé: jedenáct firem z regionu, které prosperují, ale dlouhodobě čelí nedostatku nových pracovníků, se spojilo a plánují, že si své budoucí zaměstnance „namluví“ už ve školách. Studenty budou mimo jiné podporovat také penězi: za čtyři roky na střední škole to může být dohromady až 78 tisíc korun, k tomu placené letní brigády, pracovní pomůcky a další výhody. A po dokončení studia absolventy čeká zajištěné pracovní místo.
Pokud se mladí budou dobře učit, absolvují praxi v konkrétní firmě a potom do ní nastoupí. „Nedostatek lidí je katastrofální. Sehnat například mechanika zemědělských strojů nebo traktoristu je problém. Náš společný projekt je cesta, jak mladé motivovat, aby šli na technické obory a potom tady také zůstali,“ uvedl předseda představenstva zemědělské společnosti Úsovsko Jiří Milek.
„Nám chybějí lidé, ať už jde o pečení chleba, cukrářství, nebo technické profese. Rozhodli jsme se domluvit na jednotných podmínkách, které budou mladé víc motivovat ke studiu žádaných oborů. Náš systém je koncipovaný tak, aby studenti po škole nastoupili ve firmách, které je budou podporovat,“ doplnil ředitel mohelnického závodu Siemens Pavel Pěnička.

Kraj ocení talentované žáky a studenty

Žáci a studenti, kteří dosáhnou mimořádných výsledků v krajských či celostátních soutěžích a olympiádách, se také mohou těšit na finanční ocenění od olomouckého hejtmanství. Na podporu mladých jeho představitelé vyčlenili ze svého rozpočtu 450 tisíc korun.
Na odměnu dosáhnou v oboru humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním – ve dvou věkových kategoriích.
„Jednu skupinu tvoří žáci druhého stupně základních škol a prvních až čtvrtých ročníků víceletých gymnázií a druhou studenti středních škol a pátých až osmých ročníků víceletých gymnázií,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec.
„Vítězové jednotlivých kategorií získají peněžitou odměnu od jednoho do tří tisíc korun,“ doplnil Švec. Slavnostní vyhlášení vítězů dvanáctého ročníku soutěže se uskuteční 18. října od 14.00 hodin v Regionálním centru Olomouc.

Seznam podporovaných oborů s maturitou * Strojírenství, elektrotechnika

* Aplikovaná chemie * Stavebnictví * Optik * Mechanik strojů a zařízení * Mechanik seřizovač * Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení * Zpracování usní, plastů a pryže * Mechanizace a služby * Zahradnictví * Nábytkářská a dřevařská výroba

Seznam učňovských stipendií dle oborů

* Strojní mechanik * Obráběč kovů

* Klempíř * Zedník * Tesař * Elektrikář * Nástrojař * Truhlář * Strojírenské práce * Malíř a lakýrník * Řezník–uzenář * Pekař * Výrobce kožedělného zboží

* Potravinářské práce * Mechanik opravář * Jemný mechanik * Výrobce potravin * Kominík * Autolakýrník * Zemědělec–farmář * Umělecký kovář a zámečník, pasíř * Podkovář a zemědělský kovář

Zdroj: 5plus2 Strana 4 Šumpersko a Jesenicko (Dalibor Maňas s přispěním Rostislava Hányše)


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz