Švédští zaměstnavatelé se rozhodli, že se pokusí zvýšit produktivitu svých zaměstnanců tím, že jim zkrátí pracovní dobu. Zaměstnanci by měli být díky této strategii celkově spokojenější a šťastnější, což by se následně mělo pozitivně odrazit i na jejich pracovním výkonu. 

Lidé se na práci více soustředí a zároveň budou mít čas na soukromý život

Zaměstnavatelé po celé zemi už podle internetových stránek Science Alert změnu provedli. Cílem je získat od zaměstnanců více práce v kratším čase a zajistit, aby měl personál dostatek energie a čas na svůj soukromý život.

Automobilka Toyota se sídlem v Gothenburgu, který je druhým největším městem Švédska, zavedla tuto zkrácenou pracovní směnu dokonce už před 13 lety. Společnost v té době vykazovala spokojenější personál, nižší fluktuaci i vyšší zisky. Stockholmská firma Fillimundus, která se zabývá vývojem aplikací, zavedla šestihodinovou směnu vloni.

„Osmihodinový pracovní den není tak efektivní, jak by se mohlo zdát,“ uvedl ředitel společnosti Linus Feldt. „Zůstat soustředěný na konkrétní pracovní úkol po dobu osmi hodin opravdu není jednoduché. Aby to bylo možné zvládnout, skáčeme z jednoho do druhého a střídáme pauzy s prací, aby byl pracovní den snesitelnější. Zároveň pak jen horko těžko zvládáme soukromý život mimo práci,“ dodal Feldt.

Důležité je omezit možná rozptýlení od práce

Ředitel vývojářské společnosti uvedl, že jeho zaměstnancům není povolen přístup na sociální sítě, schůzky jsou omezeny na minimum a další rozptýlení během dne jsou značně eliminována. Cílem je, aby byl zaměstnanec k práci motivovanější a měl možnost se na ni plně soustředit.

Feldt uvedl, že zkrácený pracovní den zajistí, aby lidé měli dostatek energie pro svůj soukromý život, což se opět projeví i následující pracovní den. „Můj dojem je, že je nyní snazší se intenzivněji soustředit na práci, kterou je třeba udělat,“ řekl ředitel.

Podle Science Alert už na šestihodinové směny přešly i někteří doktoři a sestry v několika švédských nemocnicích. Na začátku roku zkrátil pracovní dobu svých zaměstnanců i domov důchodců v Gothenburgu, který chce tuto pracovní dobu jakožto experiment udržet do konce roku 2016. Poté jeho vedení zhodnotí, zda náklady na přijetí nových zaměstnanců k pokrytí ztracených hodin stojí za zlepšení péče o pacienty i posílení pracovní morálky.
Zdroj: www.eurodenik.cz


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz