Většina Čechů se domnívá, že si za svoji práci zaslouží lepší mzdu. V průzkumu provedeném v červnu společností CVVM nebylo se svým výdělkem spokojeno 59 procent dotázaných. Téměř pětina lidí si navíc myslí, že berou mnohem méně, než by bylo adekvátní.

„U všech typů zaměstnanců, od podnikatelů přes vedoucí pracovníky až po nekvalifikované dělníky, převažuje pocit, že nejsou adekvátně ohodnoceni,“ píše se ve zprávě CVVM.

Spokojeni hlavně podnikatelé a OSVČ

Svůj výdělek hodnotí jako dostatečný hlavně podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, nejnižší je spokojenost u nekvalifikovaných dělníků.

Zajímavé je, že tři procenta vedoucích pracovníků dokonce uvedla, že berou více, než si zaslouží. Se svou mzdou je jinak spokojeno 38 procent lidí.

Podíl ekonomicky aktivních lidí, kteří se v zaměstnání cítí být ohodnoceni mnohem méně, než by si zasloužili, proti loňskému roku poklesl.

Podle CVVM se tak zvrátil vzrůstající trend nespokojenosti s platovým ohodnocením. Nespokojenost setrvale rostla posledních pět let.

Průměrná mzda v České republice v letošním prvním čtvrtletí činila 30 265 korun.

Změnit práci chtěji hlavně mladí

O změně zaměstnání v současné době uvažuje každý šestý, více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních naopak hodlají v aktuálním zaměstnání zůstat. Odchod ze zaměstnání častěji zvažují lidé ve věku 20 až 29 let, dotázaní se základním vzděláním a lidé hodnotící svou domácí ekonomickou situaci jako špatnou.

Více než tři pětiny pracujících (61 procent) vyjadřují spokojenost se svým zaměstnáním, i když pouze 16 procent se cítí být velmi spokojeno. Nespokojených je dlouhodobě menšina, a to necelá desetina pracujících.

Vyšší úroveň spokojenosti zjistil výzkum u vedoucích a vyšších odborných pracovníků a u podnikatelů, kde jich je v práci rádo přes 80 procent. Podíl spokojených pracujících roste spolu se stupněm dosaženého vzdělání a s čistým osobním příjmem.

U kvalifikovaných dělníků je s prací spokojeno 45 procent, u nekvalifikovaných 40 procent. Nejvyšší počet těch, kteří jsou se svou prací velmi nespokojeni, je rovněž u nekvalifikovaných dělníků, a to pět procent.

Každý devátý se bojí o práci

Vztahy na pracovišti více než tři čtvrtiny pracujících hodnotí kladně. Jako chladné či případně napjaté a konfliktní je vnímá necelá pětina ekonomicky aktivních.

Ztráty práce se v červnu obávalo 11 procent Čechů. Na druhou stranu více než čtvrtina ekonomicky aktivních obyvatel si je svou pracovní pozicí zcela jista.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/481034-tri-z-peti-lidi-by-chteli-vyssi-mzdu.html

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz