Výzkum ve Velké Británii zjistil, že pokud mají mladí lidé jen částečné pracovní úvazky, brigády nebo pracují na sebe, sledujeme u nich větší sklony k depresím a úzkostem. Zjištění se týkají takzvaných mileniálů neboli generace Y.

Studii provedl Institute for Public Policy Research (IPPR) a Business in the Community a účastnili se jí lidé narození v roce 1982 a později. Z výsledků vyplývá, že pravděpodobnost negativních duševních dopadů je pro mileniály větší o 29 % v porovnání s jedinci se stálým zaměstnáním. Je to způsobeno, nikoliv však výhradně, nízkými mzdami a pracovní nejistotou, kterou tato zaměstnání přináší. Výzkumná zpráva také uvádí, že dvaadvaceti procentům mladých pak na psychické pohodě nepřidává ani to, že dělají práci s nižší kvalifikací, než jaké dosáhli. Mladí lidé mají více než jedno zaměstnání, jedná se však pouze o částečné úvazky nebo úvazky na dobu určitou. Pro mladou generaci je to typické nejen ve Velké Británii. Studie zkoumala vývoj britského pracovního trhu za posledních 25 let. Deník Guardian, který zprávu přinesl, sbírá zkušenosti a data od lidí s nestálým zaměstnáním.

Zdroj: www.rozhlas.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz