Podívejte se na zajímavé video o tom, jak Národní soustava kvalifikací (NSK) konkrétně pomáhá zaměstnavatelům. O své reálné zkušenosti s používáním NSK v praxi se podělí např. personální ředitel České pošty, personální ředitelka společnosti Preciosa a.s. anebo HR manažerka hotelu Panorama Hotel Prague.


Zdroj: NSK