Technici nechybějí jen ve strojírenských továrnách, s jejich nedostatkem se potýká stavebnictví, energetika, samozřejmě informační technologie (IT) a telekomunikace, ale třeba také bezpečnostní služby.

„Na trhu chybějí především lidé se středním technickým vzděláním – praktici na pozicích mistrů, techniků, projektantů či přípravářů,“ připomněl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.

„Jejich úbytek částečně souvisí s demografickým vývojem. Silná poválečná generace těchto ‚fachmanů‘ dospěla do důchodového věku a mladí s technickým nadáním dnes většinou střední školou nekončí, jdou studovat na vysoké školy. I o ně je velký zájem, firmy se na technických univerzitách snaží získat potenciální zaměstnance už v době jejich studia,“ doplnil.

Nouzi mají i rodinné firmy

Problém s hledáním technicky zaměřených kádrů mají rovněž společnosti, jež byly ještě nedávno pro zaměstnance atraktivním cílem – menší a střední firmy rodinného typu.

„V našem úzce specifickém oboru nikdy nešlo o masu uchazečů o zaměstnání, ale zájemci o práci u nás se vždy našli. A to i díky působení ve Zlínském kraji, který se v nezaměstnanosti v rámci ČR drží na předních příčkách. To se ale nyní změnilo,“ posteskl si Miroslav Maňásek, ředitel uherskohradišťské společnosti Aquarex Waterprofit, která dodává vybavení pro změkčování vody.

Při získávání nových zaměstnanců stále zůstává pádným argumentem finanční ohodnocení. Podle údajů portálu Platy jsou na tom nejlépe techničtí odborníci v oboru bezpečnost a ochrana, kde byla průměrná mzda za rok 2017 lehce přes 30 tisíc korun. Nad 29 tisíc korun si vydělali techničtí pracovníci v automobilovém průmyslu a přes 28 tisíc v průměru se dostali i v energetice a stavebnictví.

Na spodních příčkách pomyslného mzdového žebříčku techniků jsou obory lesnictví, vodohospodářství, životního prostředí (24 300 Kč) a zdravotnictví (20 100 Kč).

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/468235-technici-chybeji-nejen-ve-strojirenskych-provozech.html

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz

Samotné jedničky ve škole k úspěchu v práci automaticky nevedou. Čím to však konkrétně je, že mnohdy se z trojkařů stanou podnikatelé a jedničkáři jsou nakonec jejich zaměstnanci? Podle odborníků tkví tajemství mnohdy větších úspěchů trojkařů v jednom – v takzvaných soft skills neboli v rozvoji měkkých dovedností. Měkké dovednosti jsou souborem schopností, které se také označují jako interpersonální.

Mezi měkké dovednosti patří jednak ty komunikační, ale i řešení konfliktů, vyjednávání, ochota učit se novým věcem, adaptace na změny, samostatnost, zvládání zátěže a orientace v informacích.

Soft skills zároveň pomáhají lépe získávat a dále rozvíjet takzvané tvrdé dovednosti (hard skills). To jsou odborné znalosti jako například matematika, ekonomie, cizí jazyk, práce s počítačovými technologiemi, účetnictví nebo řízení auta.

Už děti by se dle expertů měly učit chápat emoce, měly by zvyšovat svoji emoční inteligenci (EQ), schopnost komunikace a sebereflexe. Dospělým pomáhají s rozvojem těchto schopností zaměstnavatelé. Manažeři mohou z vlastní vůle chodit na kurzy ke koučům a psychologům. Zkušenosti potvrzují, že investice do rozvoje měkkých dovedností se rozhodně vrátí.

Chápat souvislosti

„Soft skills nejsou závislé na konkrétním oboru, jde o komplexní schopnosti člověka, jež lze následně uplatnit v jakémkoli odvětví,“ vysvětlila psycholožka a koučka Alexandra Hrouzková.

Pokud se totiž člověk neumí domluvit se spolupracovníky, může být sice výborným odborníkem ve svém oboru, ale v očích zaměstnavatele asi nebude tím nejlepším. Ideální je, když někdo umí lépe komunikovat, má vyšší kvocient EQ a celkově se lépe orientuje v mezilidských vztazích.

To, na čem se pracuje, může být sice založeno na originální myšlence, ale bez pochopení okolních souvislostí se autor jen těžko dobere úspěchu.

„Můžete například vytvořit podle vás skvělou aktivitu pro děti, která je ale vůbec nebude bavit. Bez rozvinutých měkkých dovedností nikdy ani nepochopíte proč,“ zmínila příklad z praxe Lucie Pivoňková, ředitelka vzdělávání školky Bambíno a základní školy Square v Praze, které si zvolily výuku měkkých dovedností jako jeden z pilířů rozvoje dětí i učitelů.

Metody, jak správně rozvíjet soft skills, jsou různé. Existuje vysoce individuální přístup, kdy člověk spolupracuje s psychologem, koučem či mentorem. Některá pracoviště mají interní školitele a trenéry, kteří se věnují konkrétním potřebám zaměstnanců.

„Pracuji převážně s individuální klientelou, tomu přizpůsobuji postup a metody. Moji klienti jsou vysoce motivovaní, mají zájem na svém rozvoji, a tudíž se změny objevují záhy a jsou viditelné,“ popsala Hrouzková.

„Řeší-li člověk určité potíže, je kromě věcné podstaty problému vždy třeba kultivovat i cestu vedoucí k řešení. Ta ve většině případů zahrnuje využití některé z měkkých dovedností,“ doplnila.

Citlivý přístup u dětí

Pro děti je dobré seznamovat se s vybranými měkkými dovednostmi již od útlého věku. „Samozřejmě přiměřeně věku dítěte a stupni jeho kognitivního a emocionálního vývoje, tedy tak, aby dítě tomu, co se učí, rozumělo a dokázalo to účinně použít,“ zdůraznila Hrouzková.

S tím souhlasí i Pivoňková. „U dětí je potřeba rozvíjet soft skills velmi citlivě a adekvátně jejich věku a individuálním schopnostem. Ve školce začínáme tím, že je motivujeme, aby byly samostatné v komunikaci se svými vrstevníky i v řešení konfliktů, k nimž mezi dětmi dochází. Podporujeme je v tom, aby si uměly říct o pomoc, pokud ji potřebují, a aby vyjádřily svůj názor,“ uvedla.

I záškoláci mohou jít „do trháku“

U dospělých závisí rozvoj měkkých dovedností na jejich dobrovolnosti a chuti. Dle Hrouzkové vždy záleží na požadavcích oboru, ve kterém chce člověk uspět, a na konkrétních dovednostech, kterými jedinec disponuje. „Nemusí to souviset s tím, jaké známky měl člověk v různých předmětech ve škole,“ poznamenala.

Pravdivost jejích slov dokládá i Pivoňková – její společník ve firmě nepatřil ve škole k premiantům, škola ho nebavila. Dnes je však úspěšným podnikatelem.

„Rozhodně lze říci, že některé své spolužáky premianty trumfl,“ uzavřela s tím, že dítě třeba nemusí ze školy nosit jedničky s hvězdičkou, ale díky zvládnutí měkkých dovedností bude úspěšné v práci.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/466274-proc-trojkari-nekdy-sefuji-jednickarum.html

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz

Přestože většina zaměstnanců si spojuje ochranu zdraví při práci s předcházením úrazům, zaměstnavatelé toho dělají v oblasti zdraví mnohem víc.

„Náš byznys je na lidech závislý, potřebujeme zaměstnance ve výborné fyzické i psychické kondici,“ prohlásila Gabriela Kahounová ze společnosti DHL Supply Chain.

Pomáhá prevence

Nemocnost si firmy hlídají. „Nelze jednoznačně říci, z čeho jaká nemoc pramení a čím je její vznik ovlivněn. Snažíme se proto působit zejména na osobní zodpovědnost každého zaměstnance za sebe i za jeho okolí,“ poukázala Martina Kemrová z T-Mobilu na skutečnost, že řada pracovníků chodí do práce i během nachlazení a chřipky.

Důsledkem může být onemocnění velké části kolegů, ne-li celého oddělení. Proto má T-Mobile například v interních pravidlech společnosti zakotvenu možnost poslat nemocného pracovníka domů.

„Pro takové případy lze využít práci z domova či placené dva dny osobního volna. Řada firem proto nabízí dva až tři takzvané sick days a po třech dnech už začne firma nemocenskou proplácet,“ připomněla Kemrová.

Proti závažnějším nemocem pak pomáhá prevence. Oblíbené jsou dny zdraví. „Zaměstnanci mohou využít nutriční poradenství, diagnostiku složení těla, měření tlaku a vyšetření očním lékařem,“ vypočítala Kahounová. T-Mobile zase poskytuje zaměstnancům očkování zdarma a nadstandardní léčebnou péči pro ně a jejich rodinné příslušníky.

„Velmi populární jsou masáže, fyzioterapie, protahování přímo na pracovišti, dodávky čerstvého ovoce, workshopy a přednášky na podporu psychického i fyzického zdraví,“ popsala benefity v pražské pobočce naftařské společnosti ExxonMobil Dagmar Císařovská.

Úrazy u strojů, záda v kancelářích

K programům na podporu zdraví firmy vyzývá i stát. Už v roce 2014 vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Certifikát Firma pro zdraví dostávají společnosti za prevenci nemocí pohybového aparátu, cukrovky, obezity, kardiovaskulárních a nádorových chorob, ale také za péči o duševní zdraví a prevenci psychických onemocnění. Další certifikáty vydává třeba Státní zdravotní ústav.

Český statistický úřad (ČSÚ) eviduje jen pracovní úrazy s neschopností delší než tři dny, případně ty smrtelné. V roce 2016 bylo vykázáno 104 smrtelných pracovních úrazů (o 28 případů méně než v roce 2015). Naopak pracovních úrazů obecně přibývá, v roce 2016 jich bylo 47 379.

„Bezpečnosti se proto podřizuje uspořádání skladu i technika. Ve všech prostorech platí přísná bezpečnostní pravidla, probíhá pravidelná kontrola,“ zmínila poměry ve skladech společnosti DHL Kahounová.

Riziková místa se podle odborníků už léta nemění – nejčastěji se úrazy stávají při práci se stroji, k vážným pracovním úrazům dochází hlavně na stavbách a oběťmi těch smrtelných jsou pak nejčastěji řidiči. Hlavní příčinou je téměř vždy špatně odhadnuté riziko.

V kancelářích bojují podle Kemrové hlavně s nemocemi pohybového aparátu. „To je dáno nejenom charakterem zaměstnání, které je u většiny našich zaměstnanců sedavé, ale celkově i současnou dobou a moderním (lenošivým) způsobem života,“ zdůraznila.

Na vyhoření platí přátelská firma

Nespí, nejedí, jsou podráždění, a nakonec trpí paranoiou a úzkostmi. Tak se poznají oběti velmi častého „pracovního úrazu“ – syndromu vyhoření. Lékaři nevědí, kolik přesně jich je, ale může jít až o třetinu všech lidí, kteří vyhledají psychiatra.

T-Mobile i ExxonMobil pořádají pro takto postižené kolegy specializované workshopy a nabízejí psychologickou péči zdarma. „Velkou váhu má takzvaný mentoring. Mentor vás dokáže upozornit na spoustu problémů dříve, než si je sami uvědomíte,“ vysvětlila Císařovská.

Podle odborníků ale jako prevence pomáhají i zdánlivé drobnosti – například je dobré jít jednou týdně z práce domů jinou cestou nebo zkusit občas odemknout druhou rukou.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz

Průzkum agentury Behavio, realizovaný pro společnost Sodexo Benefity, která se specializuje na poskytování stravenek a dalších benefitů, potvrdil, že dlouhodobě se celá třetina Čechů cítí ve velkém stresu. V 67 procentech případů je příčinou jejich zaměstnání. Téměř každý desátý totiž v práci zažívá opravdu značný stres každý týden, dlouhodobá stresová zátěž ohrožuje duševní a fyzickou kondici. Mezi nejstresovější povolání patří pilot nebo i korporátní zaměstnanec.

Jak si zachovat duševní klid i při stále se zvyšujících požadavcích na výkon?

„Dlouhodobý stres je v pozadí většiny psychických a psychosomatických potíží, se kterými za mnou klienti přicházejí. Nejčastěji jde o úzkosti, deprese, nadváhu, různé chronické potíže či pracovní a osobní problémy. Stres může mít mnoho podob – každého stresuje něco jiného, ale obecně nás nejvíce stresují vztahy, nedostatek času a peněz,“ popsala své zkušenosti psycholožka Zuzana Douchová.

Většinu jedinců nikdo nenaučil, jak se vypořádat s každodenním stresem v práci i osobním životě, natož s nějakou vážnější životní krizí. Stres se v lidech mnohdy kumuluje, až vyústí v psychické či somatické potíže. Zda se na člověku dlouhodobý stres podepíše, závisí na psychické odolnosti, kterou lze podpořit pravidelnou psychohygienou, zdravým životním stylem – a schopností říkat „ne“.

Zaměstnanci obranných a záchranných složek žijí ve stresu

Nejvíce ohroženi vysokou mírou stresu jsou jednoznačně zaměstnanci obranných a záchranných složek. Mezi jedenácti nejstresovějšími povoláními ve Spojených státech se dle průzkumu mezinárodního kariérního portálu Careercast nacházejí také piloti letadel, vysoce postavení zaměstnanci v korporacích, reportéři, taxikáři a produkční.

To je však jen pomyslná špička ledovce, důsledky dlouhodobého stresu ohrožují i řadu dalších profesí nejen v USA, ale také u nás. V českém průzkumu Behavio mezi 538 lidmi zmiňuje polovina respondentů jako původce stresu dění v práci, případně ve škole. Jako hlavní důvody nejčastěji zmiňují nárazovost práce, rychlé pracovní tempo a změny.

Pro zmírnění míry stresu je důležité, aby zaměstnavatel tento problém řešit chtěl – a především se snažil odstranit příčiny, které pracovníky nadměrně stresují. Ne vždy je to však možné.

Aktivní odpočinek i relax zóny v práci

„Stres je důležité pravidelně ventilovat. Naštěstí disponujeme přirozenými mechanismy, kterými stres umíme odbourávat, ne vždy je však používáme. Jedná se například o pláč, mluvení a aktivní pohyb, vhodné jsou také jakékoli relaxační techniky. Lidé však častěji volí cestu vyšší konzumace jídla, alkoholu či nikotinu, což může zvyšovat zdravotní rizika stresu,“ upozornila psycholožka Douchová.

V současnosti poskytuje většina zaměstnavatelů možnosti, jak se od stresu odreagovat buď přímo v práci, nebo ve volném čase. Nejčastěji jsou to daňově zvýhodněné benefity ve formě poukázek či karet, které je možné uplatnit na sport, kulturu a další volnočasové aktivity. Ty nyní nabízí polovina firem a zaměstnanci je skutečně využívají.

„Zaměstnavatelé si uvědomují, že pokud chtějí od svých zaměstnanců skvělé výsledky, musejí jim pomoci vypořádat se s pracovním stresem. Za nás bych určitě doporučil daňově zvýhodněné poukazy i karty, které jsou vhodné pro nejrůznější druhy volnočasových aktivit. Nabízejí tak možnost aktivního odpočinku na některém ze sportovišť, nákup literatury pro chvíle pohody, zážitky pro celou rodinu i příspěvek na dovolenou. Záleží na tom, jakou formu odpočinku konkrétní člověk preferuje,“ uvedl Štěpán Tůma, ředitel marketingu Sodexo ČR.

Kromě benefitů, které lze uplatnit ve volném čase, se firmy snaží zpříjemnit také pracovní prostředí.

„Naši zaměstnanci se věnují náročné a zodpovědné práci. Pokud potřebují nečerpat síly, mají k dispozici prostornou relax zónu, kde si mohou v tichu a přítmí odpočinout na fatboyích (sedacích pytlích). Dále mohou v budově využívat posilovnu zdarma. Nabízíme pro ně přímo na pracovišti masáže, sezení s psychologem a vzdělávací programy s výukou až pěti jazyků. Jsou jim k dispozici rovněž antistresové pomůcky a nárazově například fotbálek,“ vyjmenovala Hana Holcová, tisková mluvčí Europ Assistance, poskytovatele asistenčních služeb.

Z těchto méně obvyklých benefitů je právě relax zóna nejoblíbenější. Jak vyplynulo z listopadového průzkumu agentury Ipsos mezi 3313 oslovenými, přálo by si ji 38 procent zaměstnanců, kteří ji ve firmách zatím nemají. Jako lákavý se ukázal i příspěvek na úklid domácnosti nebo firemní soutěž o nějaký zážitek.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz

Řízení firem prochází v posledních letech velkým posunem. Společnosti už si uvědomily, že jejich úspěch je založen na otevřené komunikaci mezi vedením a zaměstnanci a že aktivnější přístup k pracovníkům se vyplácí a přispívá k lepší konkurenceschopnosti i produktivitě zaměstnanců.

Podle vzdělávací společnosti MgC Group je důležité projevit zaměstnancům důvěru a respekt k jejich rozhodnutí, dát jim prostor a svěřit zodpovědnost za řešení úkolů.

„Důvěra a otevřená komunikace mezi zaměstnancem a vedením firmy jsou pro řízení výkonnosti firmy (tzv. performance management) klíčové,“ řekla Martina Jandečková, která se v MgC Group touto problematikou zabývá.

Posílení důvěry v zaměstnance totiž zvyšuje jejich produktivitu a úspěšné společnosti si to uvědomují.

Jak zaměstnance motivovat

„Pokud nadřízený neustále zaměstnanci říká, co a jak má dělat, vyjadřuje tím nedůvěru v jeho schopnosti. Lidé vědí nejlépe, co zvládnou a co ne. Nechte na svých lidech, aby našli řešení. Teprve potom mohou aktivně přispívat svými návrhy ke zlepšení firemního prostředí, přístupu a procesů. To se zcela jistě odrazí na výkonnosti celé firmy,“ vysvětlila Jandečková.

Firmy podle ní musí hledat nejvhodnější způsoby a možnosti, jak zaměstnance motivovat. Dnešní zaměstnanci si přejí autentické vztahy s manažery nebo vedoucími. Stejně důležitý je pro ně vlastní rozvoj, další směřování a celkové pochopení vykonávané práce. Častěji požadují také zpětnou vazbu.

To se týká především generace mileniálů (dospívala na přelomu tisíciletí), která mění stereotypy a je pro ni důležitý přístup k profesnímu rozvoji. Tito lidé chtějí průběžně vědět, co dělají dobře a co špatně, a chtějí hledat a sdílet řešení problémů, aby se profesně posunuli.

„Očekávají svěření náročnějších úkolů a důvěru vedení, že úkoly zvládnou. Možností, jak zaměstnance motivovat a budovat vzájemnou důvěru, je celá řada. Ať už jde o férovou komunikaci, změny v oblasti hodnocení, koučování, častější předávání zpětné vazby nebo přenastavení osobních i firemních cílů,“ připomněla Jandečková.

Zároveň upozornila na to, že pokud manažeři rezignují na projevy důvěry a individuální přístup, budou jen velmi těžko zaměstnance motivovat k lepšímu výkonu. Hledá-li manažer se zaměstnancem řešení daného úkolu a pomáhá mu k dosažení jeho cílů, odrazí se to ve zvýšení loajality pracovníka.

Důležitá je zpětná vazba

Podle Jandečkové je potřeba se zaměstnanci neustále hovořit. Nečekat na roční hodnocení, které je už minulostí.

„Debatovat můžete i u kávy v kuchyňce nebo si zajděte po práci na skleničku. Jedině změnou přístupu můžete ovlivnit produktivitu, ale i zájem zaměstnance o firmu. Společnosti, které si uvědomí potřebu změn a přijmou nové výzvy, budou těmi, které v budoucnu uspějí,“ uvedla.

Že častější komunikace se zaměstnanci posiluje jejich výkon a vede k vyšší produktivitě, potvrdila i Renata Mrázová ze společnosti NN, která je zodpovědná za řízení lidských zdrojů celé skupiny.

„Hledejme v zaměstnancích to, co jim pomůže se kariérně posunout. Základem rozvoje zaměstnance a upevnění jeho vztahu s firmou jsou časté neformální diskuse o jeho výkonu. Zpětná vazba a koučování vedou ke zvýšení výkonnosti nejen jednotlivce, ale celého týmu,“ zdůraznila Mrázová.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz