Celkově podle mluvčího Sdružení automobilového průmyslu Miroslava Konvaliny představuje roční potřeba nových zaměstnanců 3,5 procenta z celkového počtu 117 000 lidí v členských firmách.

Nedostatek pracovníků s výučním listem

„Ve skupině středoškolského vzdělání s vyučením se nedostává zhruba 2 400 zaměstnanců, ve skupině středoškolského vzdělání s maturitou je to 800 zaměstnanců a u vysokoškoláků je to rovněž cca 800 zaměstnanců,“ řekl dnes Konvalina.

Středoškoláky a vysokoškoláky si lze vychovat

Automobilky v oblasti středního školství dlouhodobě prosazují zavádění co nejvíce prvků z modelu duálního vzdělávání, tedy kombinaci teorie ve škole a praxe ve firmách. Vedle toho prosazují opatření, která umožní budovat vztah k technice již od nejútlejšího věku, například zavádění polytechnické výuky v mateřských školách nebo znovuobnovení praktického vyučování na základních školách.

Na vysokých školách zájem o nové obory spojené s dopravními prostředky roste. Například Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT eviduje rostoucí zájem o studijní obory zaměřené na bezpečnost dopravy, informační a komunikační technologie a jejich aplikace v dopravě. Důvodem vysokého zájmu je podle vedoucího ústavu Václava Jirovského široké uplatnění absolventů magisterského i bakalářského studia.

Pro studenty je automobilový průmysl přitažlivou záležitostí

Studenti se v rámci studia seznámí například s problematikou sdílení informací mezi vozidly, připojení na mobilní sítě, s trendy v oblasti hackingu v dopravě nebo senzorickými systémy v dopravních sítích. Aktuální jsou i témata autonomních vozidel, integrovaných systémů bezpečnosti, systémů aktivní i pasivní bezpečnosti a vzájemné komunikace automobilů.

„Konektivita automobilů na jednu stranu přináší široké možnosti sdílení dopravních informací nebo diagnostiky vozidel v reálném čase, na druhou stranu ale představuje významné bezpečnostní riziko včetně ohrožení lidských životů v případě napadení nebo selhání systémů ve vozidlech,“ dodal Jirovský.

V Česku bylo loni vyrobeno rekordních 1,34 milionu aut. Automobilky a výrobci dílů mají více než pětinový podíl na celkové průmyslové výrobě ČR. Tržby firem sdružení předloni přesáhly 900 miliard korun.

Zdroj: www.denik.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz