Vzdělávání probíhá v týdenních cyklech ve dvou skupinách ve Vídni a ve dvou v Salzburgu. Dlouhodobým cílem je zavést vzdělávání v oboru drogista ve všech zemích koncernu. Na podzim 2017 budou první účastníci absolvovat závěrečnou zkoušku před nezávislou externí komisí a v návaznosti na to se poté budou podílet na tvorbě podkladů profesních učebních materiálů v jednotlivých zemích.

Profesní kvalifikace drogista byla před rokem zařazena do Národní soustavy kvalifikací ČR. Díky splnění všech podmínek získala společnost dm autorizaci ke zkouškám z této profesní kvalifikace.

Zdroj: 24. 11. 2016    Českobudějovický deník