Česká republika – Od podzimu absolvuje 80 spolupracovníků koncernu dm mezinárodní odborně vzdělávací kurz v oboru drogista. Obsah intenzivního ročního kurzu vznikl ve spolupráci Hospodářské komory Rakousko a Institutu pro podporu hospodářství.

Vzdělávání probíhá v týdenních cyklech ve dvou skupinách ve Vídni a ve dvou v Salzburgu. Dlouhodobým cílem je zavést vzdělávání v oboru drogista ve všech zemích koncernu. Na podzim 2017 budou první účastníci absolvovat závěrečnou zkoušku před nezávislou externí komisí a v návaznosti na to se poté budou podílet na tvorbě podkladů profesních učebních materiálů v jednotlivých zemích.

Profesní kvalifikace drogista byla před rokem zařazena do Národní soustavy kvalifikací ČR. Díky splnění všech podmínek získala společnost dm autorizaci ke zkouškám z této profesní kvalifikace.

Zdroj: 24. 11. 2016    Českobudějovický deník

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz