Podpora úřadu práce má pomoci dvěma skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností. Podmínkou je, aby uchazeči o zařazení do projektu Generační tandem bylo méně než 30 let. Šanci má pak třeba ten, kdo po skončení školy odpracoval maximálně 3 roky nebo byl například na rodičovské dovolené.

Starší kolegové předávají svým mladým nástupcům, kteří se teprve zapracovávají, své letité zkušenosti. Zkouší to třeba ve firmě PAC Hořovice, dvě ženy, které se tam dělí o jedno místo obchodní zástupkyně, společně jezdí za zákazníky a hledají nové.

„Může si během roku zkusit spoustu situací, Velikonoce, sezónní věci, a to v pozvolnějším tempu. Myslím, že takto je to lepší,“ říká obchodní ředitelka firmy, kde starší zaměstnankyně postupně předává své zkušenosti mladé absolventce, Hana Hlaváčková.

Zaměstnání v tandemu funguje rok. Pak se mladší účastnice domluví s firmou, zda bude pokračovat. Na mzdy obou zaměstnanců přispívá pracovní úřad zhruba 40 tisíc měsíčně.

„Zaměstnavatelé musí pravidelně dokládat, jak s těmi prostředky naložili. Probíhají také pravidelně kontroly u zaměstnavatelů,“ vysvětluje mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Podle firem jsou smíšené kolektivy výhodné. Starší pracovníci mají nadhled a loajalitu, mladší zase chuť zkoušet nové věci. I proto se do projektu, který potrvá do konce příštího roku, už teď přihlásilo přes šedesát společností.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz