Jak učit? Vzniká vzdělávací strategie 2030

Praha – Soustředit se na osobnost učitelů, zvýšit důvěru ve veřejné školství a provzdušnit rámcové vzdělávací programy (RVP), tak by bylo možné shrnout první kontury desetileté vzdělávací strategie, která právě vzniká z popudu ministerstva školství.

„Chceme naslouchat lidem z praxe a pak udat základní směr, který by se měl promítnout do všech škol. Není třeba dělat revoluci, ale stavět na tom, co funguje, a na základě empirických dat a zkušeností to rozvíjet,“ uvedl na konferenci k danému tématu šéf expertní skupiny Strategie vzdělávání 2030 Arnošt Veselý z Fakulty
sociálních věd UK.
Panelisté se shodli, že k hlavním cílům patří zajistit dětem kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich rodinné prostředí a ekonomické podmínky. „V Česku hodně věříme na diferenciaci a školství šité na míru, ale právě to může vést ke vzniku málo vzdělané vrstvy lidí, kteří mohou systém ohrožovat,“ řekla Jana Straková z Pedagogické fakulty UK.

KVALITA PRO VŠECHNY

Soulad panoval i v tom, že v ČR je příliš mnoho škol a žáků s podprůměrnými výsledky a málo těch s kvalitním průměrem. „V obdivovaném Finsku nejsou víceletá gymnázia a je tam minimální počet soukromých a alternativních škol.
Jejich politici se cíleně zaměřují na podporu schválených změn, které jsou ve prospěch všech žáků,“ uvedl ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran. Tento směr ovšem předpokládá všestrannou podporu pedagogů, finanční, metodickou a vzdělávací. Tou se zaklínali všichni diskutující. Často se přitom zapomíná na běžný provoz škol. Učitelé, kteří na sobě pracují a absolvují různé kurzy, nepatří ve sborovnách k oblíbencům. Kolegové za ně musejí suplovat a takové hodiny jsou honorovány dvojnásobně. Při tvorbě koncepcí by se neměly opomíjet ani tyto zdánlivě okrajové záležitosti.

REVIZE UČIVA

Konference byla vstupní branou do debaty o revizi RVP, jež v roce 2005 nahradily osnovy. Dnes už neodpovídají aktuálním potřebám, koneckonců ty pro základní školy byly dvanáctkrát upravovány. Inovované RVP se musejí kromě jiného vyrovnat s otázkou, jak skloubit znalosti v konkrétních předmětech s kompetencemi, tedy schopností porozumět přírodovědným a společenským jevům, adaptovat se na nové podmínky či orientovat se v množství
informací.
Z prezentace zástupců ministerstva školství a Národního ústavu pro vzdělávání vyplynulo, že revidované RVP musejí vzniknout v těsné spolupráci s učiteli, aby se odstranila přetíženost učiva, aktualizoval se jeho obsah a upřesnila některá vágní zadání.

Zdroj:   01. 03. 2019    Brněnský deník    Strana 4    události   (kp)

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.