Nabízíte americké univerzitní studium v srdci Evropy. Jaký typ studentů přitahuje vaše škola?

University of New York in Prague již téměř dvacet let přitahuje výběr velmi bystrých studentů z celé Evropy, Spojených států a Asie, ale i odjinud. Naši studenti nastupují na univerzitu a zvládají domluvit se anglicky, ovšem odcházejí od nás již se schopností přemýšlet a řešit problémy v angličtině. Jsou to zpravidla velmi ambiciózní lidé a opravdoví budoucí lídři.

Mnoho studentů využívá naše kariérní poradenství i rozsáhlou síť UNYP v rámci mezinárodní byznysové scény k zisku svých prvních pracovních stáží. V hodnocení univerzit mají naši absolventi jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v zemi.

Nepředstavuje přihláška na vaši univerzitu pro středoevropské studenty tak trochu střet kultur?

Od roku 1998 máme co do činění s neuvěřitelně rozmanitou škálou kultur jak na úrovni studentů, tak i samotné fakulty. Studenti se učí, jak identifikovat řešení kulturních bariér a jak je překonávat. Měli jsme studenty z více než 90 zemí a každoročně je v našem kolektivu studentů reprezentováno přibližně 60 národností. To vytváří rozmanitou multikulturní atmosféru, která pomáhá našim studentům absolvovat s vysoce funkčním souborem interkulturních a mezilidských dovedností.

Zůstáváte se studenty v kontaktu i po skončení studií? Sledujete jejich příběhy?

S našimi bývalými studenty udržujeme pravidelný kontakt. Jsme velmi aktivní ve zprostředkovávání kontaktu našich bývalých studentů s těmi současnými, díky čemuž vzniká silné pouto, které každoročně sílí skrze naši absolventskou síť. Naši absolventi se vracejí prostřednictvím každoroční networkingové akce pro bývalé studenty, ať už jako řečníci a spoluorganizátoři TEDxUNYP, konferenciéři, či náboroví zástupci v průběhu kariérního týdne nebo mnoha dalších událostí, jež organizujeme společně s nimi a pro ně.

Kromě toho využíváme všechny možnosti k podpoře našich absolventů při rozjíždění vlastních podniků. Jako například v případě Tomáše Turka, který na Kickstarteru nasbíral více než 125 tisíc dolarů na svůj projekt domácího zabezpečení Angee. Máme mnoho úspěšných absolventů, kteří pokračovali na prestižních magisterských programech v Cambridgi nebo na Harvardu, a mnoho jiných jde přímo na pracovní pozice ve firmách jako McKinsey & Co., Goldman Sachs, Kohlberg Kravis Roberts nebo ve společnostech Unilever, AB InBev a podobně.

Které studijní programy jsou nejpopulárnější? Zaznamenali jste v průběhu let změny v preferencích?

Tradičně nejpopulárnější jsou různé programy spojené s ekonomikou společně s komunikačními a mediálními programy, ale i programy mezinárodních vztahů. V posledních letech však sledujeme také velmi výrazný nárůst studijních programů zaměřených na psychologii.

České firmy si stěžují na nedostatek talentů. Řekl byste, že obecně existuje nesoulad mezi specializací absolventů a požadavky průmyslu?

Je tomu vskutku tak. Ačkoliv ve většině vzdělávacích programů v našem regionu bývá poměrně dobře pokryta teoretická část, mezi mnohými absolvujícími studenty je nedostatek praktických dovedností. Takovou zpětnou vazbu dostáváme z průmyslu již více než deset let. Hlavním důvodem, proč úspěšně spolupracujeme s mnoha průmyslovými partnery, je přesně ten fakt, že se silně zaměřujeme na rozvoj praktických dovedností, a to společně s těmi teoretickými. To je ještě další bonus ke studiu založenému na anglickém jazyce, schopnostech kritického myšlení a měkkých dovednostech, které jsou epicentrem naší vzdělávací filozofie a tím, co české (a regionální) podniky od nových absolventů skutečně potřebují.

Zdroj: www.ihned.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz