Jezdec a chovatel koní

Jedná se o tříleté denní studium. Absolvent získá výuční list. Žáci se naučí ošetřovat koně, připravovat jim krmiva či pečovat o jejich zdraví. Absolvují základní a speciální výcvik jezdce podle svého zaměření. Naučí se provádět základní a speciální výcvik koní.

Kde: Česká zemědělská akademie Humpolec

Chovatelství – kynologie

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Studenti získají odborné poznatky z chovu a výcviku psů, učí se o plemenitbě a vystavování. Kromě biologie mají mezi předměty například i veterinářství. Kde: Česká zemědělská akademie Humpolec

Uměleckořemeslné zpracování skla – umělecké vitráže

Čtyřletý obor s maturitou. Absolvent ovládá výrobu vitráží podle návrhu, jejich montáž, umí rozkreslovat, zmenšovat a zvětšovat předlohy, řezat skla podle šablon, odlévat olovo do forem, skládat do olova a letovat.

Kde: Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou

Uměleckořemeslné zpracování kovu – pasíř

Čtyřletý studijní obor s maturitou. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovu v duchu jednotlivých stavebních slohů a realizovat vlastní výtvarnou tvorbu.

Kde: Střední průmyslová škola Třebíč Jemný mechanik – hodinář

Tříleté denní studium s výučním listem. Jediná hodinářská škola v celé České republice i na Slovensku. Učni se naučí opravovat a seřizovat různé typy hodin. Kde: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Zdroj: 11.11. 2016 5plus2