Míra nezaměstnanosti v Česku v březnu klesla na 2,2 procenta z únorových 2,4 procenta, informoval ve středu Český statistický úřad (ČSÚ). Podle srovnání Eurostatu je česká nezaměstnanost nejnižší z celé EU. Akutní nedostatek zaměstnanců nyní hrozí hlavně ve stavebnictví a zemědělství.

Nezaměstnanost v Česku vytrvale klesá, před rokem v březnu dosahovala 3,4 procenta, nyní se začíná blížit hranici dvou procent.

Podle srovnání Eurostatu Česko opět obhájilo první příčku s nejnižší nezaměstnaností ze zemí EU před Maltou (3,3 procenta) a Německem (3,4 procenta). Na druhou stranu nejvyšší nezaměstnanost v EU trápí Řecko (20,6 procenta) a Španělsko (16,1 procenta).

„V zemědělství a stavebnictví hrozí akutní nedostatek zaměstnanců. Fyzicky náročné a hůře placené práce již nelákají ani cizince. Ti se raději nechávají zaměstnávat v celoročních provozech, kde mají jistotu práce i v zimním období,“ řekl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Nízká nezaměstnanost podle ekonoma navyšuje příjmy státního rozpočtu prostřednictvím rostoucího výběru daní z příjmů a odvodů na sociální zabezpečení. „Díky nízké nezaměstnanosti též klesají výdaje státního rozpočtu na některé typy sociálních dávek,” dodal Křeček.

Podle statistik Úřadu práce ČR, která používá odlišnou metodiku než ČSÚ, nezaměstnanost v Česku klesla v březnu na 3,5 procenta z únorových 3,7 procenta.

Klesá i dlouhodobá nezaměstnanost

V Česku klesá i dlouhodobá nezaměstnanost. Vyplývá to mimo jiné z aktuálního mezinárodního srovnání, které je dostupné za poslední čtvrtletí loňského roku. „Podíl dlouhodobě nezaměstnaných, kteří nemají práci déle než jeden rok, na celkové nezaměstnanosti byl v rámci EU 44,5 procenta. Ve většině zemí se meziročně snížil. V tuzemsku klesl o 7,8 procentního bodu na 31,4 procenta,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

 Rozdílná metodika statistických úřadů a úřadů práce
ČSÚ na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech měří takzvanou obecnou míru nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci nehledají, neboť nevěří, že by se jim to mohlo podařit.

Výsledek se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních. Eurostat vychází ze stejné metodiky jako ČSÚ, jehož údajů využívá. Rozdíl je jen ve věkové kategorii. Eurostat porovnává nezaměstnanost lidí ve věku mezi 15 a 74 lety.

Čísla statistiků jsou rozdílná oproti údajům úřadů práce. Úřad práce ČR uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu a porovnává ho s počtem všech lidí ve věku mezi 15 a 64 lety, kteří žijí na daném území.

Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/470862-nezamestnanost-v-cesku-klesla-jeste-vic-statistici-hlasi-2-2-procenta.html

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz