Článek popisuje zkušenosti s projektem Malá digitální univerzita (MDU), který byl realizovaný v mateřské škole s cílem rozvíjet digitální gramotnost dětí.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Naše mateřská škola je výrazně zaměřena na environmentální výchovu. Pozornost zaměřujeme na ochranu přírody s akcentem na šetrné zacházení s přírodními zdroji. Pomocí pestré škály aktivit, které v mateřské škole realizujeme, zprostředkováváme dětem různé zážitky a prožitky vedoucí k radosti, spokojenosti a touze po poznání. Součástí vzdělávání je úzká spolupráce s rodiči, mateřskými školami, Základní praktickou školou v Říčanech, Muzeem Říčany, MAP, městskou knihovnou a celostátní sítí Mrkvička. Letos jsme obhájili titul Klubu ekologické výchovy – Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) Středočeského kraje 1. stupně pro období 2018–2020. Pokračujeme v účasti na projektu Oborový mentoring v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání, který pořádá Muzeum Říčany. A právě přes oblast polytechnického vzdělávání jsme se ve svých aktivitách dostali také k programům Malé technické univerzity (MTU) a Malé digitální univerzity (MDU) a stali jsme se jednou z pilotních škol pro ověřování programu MDU, která navazuje na úspěšnost partnerského projektu MTU, zaměřeného na polytechnické vzdělávání u dětí předškolního věku.

Malá digitální univerzita se pro nás stala vítaným zpestřením a ukázala nám, že digitální gramotnost lze u dětí rozvíjet i bez přímého použití tabletů nebo počítačů, což jsme uvítali. Koncept MDU spočívá v tom, že se děti formou prožitků, zábavně členěných her a úkolů dozvídají spoustu technologických informací a přes manipulativní činnosti vstřebávají nové poznatky. Všechny nové informace nasávají díky prožitku a hře tak, že se pro ně i abstraktní téma stává srozumitelným. Takovým příkladem byla například lekce o „Počítačové síti“. Lektorka MDU měla na zemi položenou čtvercovou síť, ve které se děti postupně učily základy programování podle jednoduchých povelů, kdy chodily po čtvercové síti podle pokynů a následně se naučily úkolovat i dřevěného robota Cubetta. Kromě digitální gramotnosti rozvíjí děti další kompetence a dovednosti, spolupracují ve skupinách, řeší kreativní i logické úkoly, rozvíjí představivost a tvůrčí myšlení.

Technologie jsou nedílnou součástí našeho světa, děti se s digitální technikou setkávají denně v běžném životě i v domácím prostředí jako pozorovatelé a také jako uživatelé. Ale díky programům MDU mají možnost hlouběji porozumět tomuto světu a rozvíjet tak svoji gramotnost. Například lekce „Datový expert“ je o pochopení přenosu dat a děti zde mohou porozumět tomu, jak se stane, že fotografie, kterou táta vyfotil svým mobilem, doputuje do mobilu babičky. Děti i my dospělí se těšíme na další lekce, které nám odhalí nová tajemství digitálního světa.

Jarmila Šebková
ředitelka MŠ U Slunečních hodin
členka pracovní skupiny MAP v OPR Říčany pro matematickou gramotnost

Jiřina Šancová
učitelka MŠ U Slunečních hodin

Zkušenost s MDU hodnotím jako učitelka pozitivně. Děti činnosti baví, dozvídají se při nich zajímavé informace ze světa IT, při činnostech dokážou spolupracovat, nebojí se ptát a dávají najevo svůj další zájem. Ptají se nás, zda zase přijde Kubík na návštěvu, takto familiérně pojmenovaly robota Cubetto, na kterém se učily základy programování pomocí jednoduchých příkazů. S každou další lekcí je na dětech vidět obrovský posun, když už vědí, co je čeká, protože si pamatují informace z předchozích programů. Dávají najevo touhu po poznání. Atraktivní pro ně byla také práce s robotem, který pod jejich rukama ožívá. Jsem překvapena, jak snadno si děti díky názornému a prožitkovému způsobu jednotlivých činností zapamatovaly technické pojmy. Děti jsou v činnostech s lektorkou v aktivní interakci, zaplavují ji různými otázkami a mnohdy s ní vstupují i do diskuze.

Máme už i kladnou zpětnou vazbu od rodičů. Děti si domů odnášejí osvědčení o absolvovaném programu, které pomáhá rodičům objasnit, co jejich dítě ve školce dělalo, a mají tak možnost si o zážitcích dítěte popovídat i doma. Nedávno za námi přišel jeden tatínek, který byl nadšený z toho, jak si dokázal podrobně popovídat se svou pětiletou dcerou o své IT profesi. Autoři programu a lektorky si zaslouží velké ocenění za to, jak dokážou dětem zprostředkovat hravým a prožitkovým způsobem poměrně obtížné téma digitálního světa a nepotřebují k tomu ani tablet nebo PC apod.

Zdroj: clanky.rvp.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

LIBERECKÝ KRAJ – Je jim pouhých devět deset let a už zakládají vlastní firmu. Od banky dostanou půjčku do rozjezdu, sami si vytvoří výrobky, které pak prodávají. Za utržené peníze jedou třeba na výlet. Čím dál více základních škol v Libereckém kraji se zapojuje do projektů, které děti učí finanční gramotnosti. Odborníci i učitelé soudí, že je to velmi potřeba. Řada rodičů totiž není schopna jít svým potomkům příkladem a padá do dluhových pastí.

Podle České spořitelny, se kterou školy spolupracují, se do výuky finanční gramotnosti za poslední dva měsíce zapojilo na dvě stě čtvrťáků a páťáků z regionu. „Správa peněz je klíčovou dovedností. Pro děti byli dosud hlavním a mnohdy jediným zdrojem informací o hospodaření s penězi rodiče. Ne vždy ale jde o zdroj
kvalitní. Dospělí mají většinou laxní přístup k řízení rodinných financí a celá čtvrtina lidí v zemi žije od výplaty k výplatě,“ upozorňuje David Hubáček z České spořitelny.

A jak takový projekt, kde se děti učí počítat každou korunu, vypadá v realitě? „Děti mají za úkol vybudovat vlastní firmu. Navrhnout její logo, název a hlavně sortiment. Nabídnout takové zboží, které zvládnou samy s přiměřenými náklady vyrobit a prodat jej na veřejných jarmarcích. Žáci tedy neustále musí propočítávat cenu výrobku, kalkulovat se vstupními náklady i cenou vlastní práce a pracovat na propagaci. To vše společně po vzájemné diskuzi s ostatními,“ popisuje Hubáček. Každá třída může počítat se vstupním kapitálem ve formě půjčky od banky ve výši tři tisíce korun. „Připravili jsme dětem k podpisu smlouvu s několika dodatky a poznámkami psanými malým písmem pod čarou. Pro mnohé byl velký šok, když zjistily, že podepsaly něco jiného, než měly v
úmyslu,“ dodává Hubáček.
Do projektu se zapojila například základní škola v Turnově. Děti za vydělané peníze pojedou na výlet a část rozdělí na charitu. „Finanční gramotnost vštěpovaná do dětí je velmi důležitá, když kolem sebe vidíme, jak to nefunguje u dospělých. Nedokáži si sice úplně představit, že by se nějaký takovýto podobný předmět samostatně vyučoval, ale rozhodně by bylo dobré, aby byl zařazen do občanských nauk, hlavně pro druhý stupeň, pro starší
děti, kteří s realitou přijdou dříve do styku,“ myslí si ředitel turnovské školy Ivo Filip.

Další školou, která má akci za sebou, je Základní škola Ivana Olbrachta v Semilech. „Velmi jsme to uvítali, jedna třída vybrala nějakých třináct, čtrnáct tisíc korun a pojede na výlet. Bylo to takové první políbení dětí penězi a hospodařením s nimi,“ říká ředitel školy Jiří Jiránek.
Učitelka semilských čtvrťáků Lucie Vilímovská tvrdí, že se žáci naučili také týmové spolupráci. „Všímali si dovedností svých spolužáků, kdo je v čem šikovný, aby si společně postavili co nejlepší tým. Lepší počtáři měli konečně příležitost vyzkoušet si matematiku v praxi. Děti se naučily i komunikačním dovednostem – jak kontaktovat veřejnost, nabízet své výrobky, dokonce na jarmarku pak smlouvaly o cenách,“ popisuje učitelka.

Romana Lakomá, vedoucí spolku Déčko Liberec, jenž mimo jiné pomáhá lidem ve finanční tísni, říká, že
podobné projekty jsou přínosné, ale měly by se objevovat až na středních školách. „Ty malé děti ještě ten problém osobně nezažijí, nehospodaří tolik s penězi. Ti, kterým je osmnáct, již s penězi nakládají, jsou více ohroženi nebankovními nebo studentskými půjčkami. Hodně z nich si neumí spočítat to základní, že nemohou mít náklady vyšší než příjmy,“ vysvětluje Lakomá. „Rozhodně by ale škola neměla suplovat rodinu. Základ by měl být v ní. Rodiče by děti měli posílat na nákup. Umět jim vysvětlit, že si něco nemohou teď pořídit a podobně.“

Zdroj:18. 01. 2019   Mladá fronta DNES    Strana 15   Kraj Liberecký   Martin Trdla

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Učitelé jsou nedostatkové zboží a navíc spousta z těch současných brzy odejde do penze. Ministerstvo školství proto chystá novelu zákona, která má lidem bez vysokoškolského pedagogického vzdělání umožnit dát se na učitelskou dráhu, a to i na druhém stupni ZŠ. Odborům se to však nelíbí, protože by kvalita výuky mohla jít dolů.
Po čtyřech letech od zpřísnění podmínek se tedy opět uvolňuje prostor lidem, kteří chtějí učit, ale nejsou to profesionální kantoři s pedagogickou, psychologickou a didaktickou průpravou.

„Neučitelé“ si mohou vzdělání doplnit

„Návrh umožňuje řediteli školy na dobu nejvýše tří let uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele jakéhokoli magisterského programu pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni ZŠ a ve SŠ a dále odborníkům z praxe, pokud odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,“ sdělila Právu mluvčí resortu Aneta Lednová.
Ředitelé by podle ní měli i prostředky na to, aby si tito „neučitelé“ mohli vzdělání během dvou let doplnit.

Plný úvazek

Lidé z praxe by navíc na středních školách mohli nově pracovat i na plný úvazek. Proti novele však brojí školské odbory, které si právě přísnější podmínky vynutily. „V současnosti mohou učit pouze na SŠ odborníci z praxe. Třeba ekonom může učit matematiku, a to za předpokladu, že si dodělá pedagogické minimum. Nedovedu si představit, že člověk ze zemědělské univerzity, specialista v oboru chovatel, by mohl jít učit na druhý stupeň češtinu,“ řekla Právu místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová. Mezi všeobecné předměty se kromě češtiny a matematiky řadí také třeba fyzika nebo dějepis.
„Jsem češtinářka, a kdybych chtěla učit dějepis na 2. stupni, tak se budu učit, co v tom dějepise říct. Ale nikdo už mě nenaučí, jak to učit. Tím chceme zvýšit kvalitu vzdělávání?“ zdůraznila. „Zásadně s návrhem nesouhlasíme. Společně s Asociací děkanů pedagogických fakult jsme dvě připomínková místa, která podala rozpor. Ministr řekl, že se o tom bude ještě jednat,“ řekl Právu šéf odborů František Dobšík.

Tisíce si dodělávaly učitelské vzdělání

Ministerstvo zatím ale nemá k ruce ani přesnou analýzu, kolik učitelů by v blízké době mohlo chybět. Dotazníkové šetření bylo zahájeno minulý týden a výsledky by mohly být hotové koncem února. Nicméně je nesporné, že český učitelský sbor patří k nejstarším ve vyspělém světě. To, jak učitelé školy opouštějí za lepším, už Právo rovněž popsalo. A z pedagogických fakult mladí učitelé do škol velmi často ani nenastupují, protože se svým vzděláním mají širokou škálu uplatnění za méně náročných podmínek.

Poměrně razantní zvyšování kantorských platů z posledních let se na zájmu o vstup na pedagogické fakulty nebo přímo do škol ještě projevit nemohlo. A neutěšené situaci nepomohlo ani zpřísnění podmínek z roku 2015, kvůli čemuž pověsily kantořinu na hřebík stovky, možná tisíce vyučujících.

Pedagogické vzdělání se stalo pro výuku podmínkou z popudu odborů. Podle zákona měli neučitelé deset let čas si pedagogické vzdělání dodělat.

Zdroj:16. 01. 2019   Právo   Strana   1   Titulní strana   Jiří Mach

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Američtí kouči zdravého životního stylu radí, jak překonat strach z veřejných vystoupení či z nepříjemného pohovoru v práci.

Sebevědomí je nedílnou součástí úspěchu. Ovlivňuje, jak se cítíme i jak nás vnímají ostatní. Nové neznámé situace mohou sebevědomí oslabit. Naštěstí existují způsoby, jak se na to připravit a nenechat se vyhodit ze sedla.

Obecně platí, že sebedůvěra pramení ze dvou zásadních věcí. První je důvěra sobě samému a druhou víra v sebe sama. Tedy „věřím sobě a věřím v sebe“. Podle koučů zdravého životního stylu z institutu Integrative Nutrition jsou tyto dvě vlastnosti nezbytné pro naši schopnost pomoci sobě a zároveň inspirovat ostatní, aby se stali nejlepší verzí sebe sama. Během života ale přicházejí situace, které nám tuto úlohu znesnadňují. Například, když se ocitneme pod tlakem.

Lze se uchýlit i ke kopnutí panáka. Povolen je však jen jeden malý na kuráž.

Ať už se jedná o přijetí nového klienta, prezentaci na workshopu nebo snahu o naklonění si potencionálního zaměstnavatele. Pod tlakem veřejnosti je sebevědomí jednotlivce mnohdy dušeno a někdy i částečně zadušeno. Níže nabízíme sedm tipů, jak si v takových případech dodat sebedůvěru. Kopnutí panáka mezi nimi není, i když se lze ostatně uchýlit i k tomu. Povolen je však jen jeden malý na kuráž. Jinak se raději spolehněte na následující „manuál“.

1. VIZUALIZACE

Před důležitou událostí si představte obrázek sebe sama tak, abyste na sebe byli hrdí, radí experti z Integrative Nutrition na svém webovém portálu. Představte si sebe sama, jak dosahujete stanovených cílů – zvládáte náročný rozhovor nebo dáváte levou zadní nové písně na vlastním koncertu. Takové formy vizualizace mohou rozvíjet pozitivní vnímání sebe sama, a tím i přirozenou cestou zvýšit sebevědomí.

2. OBLEČTE SE ZA…

Oblečte se. Zase ve vlastní vizualizaci. Třeba za práci, kterou chcete mít. Za práci, kterou chcete, ne za práci, kterou máte. Je to jako s klasickým oblečením – podle toho, jaké nosíte, na vás lidé nahlížejí. Podle oblečení lidé často hodnotí (to jsou prostě klasické stránky lidské povahy, se kterými nelze moc hýbat).

Moderní styl, který vám sedne jako druhá kůže, podpoří vaši osobnost.

Zvyšte svou sebedůvěru tím, že budete halit svůj mozek do sebejistoty a své tělo do kvalitního profesionálního oděvu. Pokud si nevíte rady, poraďte se s vizážistou. Moderní styl, který vám sedne jako druhá kůže, podpoří vaši osobnost.

3. ZATANČETE SI

Na každého to někdy padne. Ten pocit, že je toho už moc a že nemůžete dál. Praktikujete jógu? Postavte se na chvíli na hlavu a podívejte se na svět vzhůru nohama. Pomáhá to. Nebo si zapněte oblíbenou hudbu a vytančete to ze sebe. Uvolníte se, příjemně se vyčerpáte a dodáte si energii. S ní se vrátí i sebevědomí. Podle studií k vyšší vnitřní síle a sebevědomí pomáhá hudba s těžšími basy.

4. ZAUJMĚTE PÓZU

Jóga má polohy bojovníka. Jsou to jedny z mála asán, kde se nezavírají oči. Pohled naopak směřuje vpřed. Tam si představíte sebe sama, jak úspěšně řešíte problém, který vám aktuálně nedá spát. Budujete vnitřní sílu a zdravé sebevědomí.

Až budete příště s někým jednat, udržujte rovný postoj i oční kontakt.

Kdo nedělá jógu, může zaujmout postoj „zvědavého muže nebo ženy“. S touto myšlenkou původně přišla Amy Cuddyová, sociální psycholožka a profesorka na Harvard Business SchoolZaujměte širší stoj rozkročný, ruce dejte v bok, ramena dozadu. Než přistoupíte k rozhovoru či jakékoliv interakci, které se obáváte, zkuste tento postoj tak na dvě minuty. Až potom se do toho pusťte. Sebejistě budete nejen vypadat, ale i se tak cítit.

5. JAZYK TĚLA

Zřejmě už jste někdy četli nebo slyšeli o tom, že až 93 % komunikace je neverbální. Experti z Integrative Nutrition to potvrzují. Jazyk těla je podle nich nesmírně důležitý v tom, jak se prezentujete a jak vás ostatní vnímají. Až budete příště s někým jednat, udržujte rovný postoj i oční kontakt a při podávání ruky ji partnerovi přiměřeně stiskněte – nebuďte jako leklá ryba, ale ani jako diktátor.

6. VŽIJTE SE DO IDOLU

Na idoly už jsme velcí. Určitě ale existuje někdo, koho obdivujete. Kdo je vaším pomyslným vzorem. Jak by se asi zachoval on? Buďte také takoví. Je to ve vaší moci. Režii. Síle.

7. PRYČ S NEGATIVISMEM

Sami sobě jsme často největším kritikem. Jedná se ale o jediného kritika, kterého můžeme beztrestně a úplně umlčet. Zastavte proud myšlenek, které vám našeptávají, že nejste dost dobří, silní nebo chytří. Pouhé „vymazání“ slov ale nepůjde. Místo toho se zaměřte na to, abyste vyrostli z problémů. A když se negativní myšlenka objeví, nastavte jí jako protiklad myšlenku pozitivní. Třeba „Nezvládnu to za Dokážu to“.

A pokud nic nepomáhá? Je tu plno koučů a psychologů, kteří vám dokážou se sebevědomím pomoci. I tady ale musíte vybrat správně. Nejlépe na něčí doporučení. Třeba zrovna svého idolu.

Zdroj: flowee.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Absencí na středních školách je už tolik, že žáci často nezvládají učivo a nakonec předčasně odcházejí bez výučního listu či maturity. U dvouletých učebních oborů je to v průměru každý třetí.

„Nízká vnitřní motivace žáků ke vzdělávání a malý zájem o průběh a výsledky vzdělávání ze strany zákonných zástupců žáků zejména v učebních oborech souvisejí s vysokou mírou školní neúspěšnosti a odchody ze vzdělávání,“ stojí ve výroční zprávě České školní inspekce za uplynulý školní rok.
Podle ní vychází v průměru 137,1 zmeškané hodiny na žáka ve středním školství, z toho 58,9 je neomluvených. Příčin záškoláctví je vždy několik současně. Z 82 procent jde o „nepřizpůsobení se školnímu režimu“.
Vliv rodinného prostředí byl zaznamenán v polovině případů a ve 36 procentech neomluvených hodin měly vliv volnočasové aktivity. „Ke zlepšení nepomáhají ani opatření škol, tedy ani restrikce, ani motivace žáků formou stipendií, případně různých příspěvků vázaných na docházku,“ napsali inspektoři.

Předčasnými odchody ze středního vzdělávání se před dvěma lety zabývala studie Jany Trhlíkové z Národního ústavu pro vzdělávání, která obsahuje zatím nejdostupnější údaje.

Rodiče své děti často kryjí

Podle ní končil bez certifikátu v průměru každý osmý žák ze středního stupně škol a oborů.

Zatímco z gymnázií odešlo bez maturity asi pět procent studentů, na dvouletých oborech skončila bez výučního listu třetina. Bez středoškolského vzdělání přitom mají mladí lidé mizivé šance na uplatnění. A jen málokterý z těch, kteří odešli, se uchytí v jiném vzdělávacím zařízení.
S absentéry bojuje i Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Karlovy Vary-Dalovice.
„Když se podíváme do minulosti, tak stav se zhoršuje, ale v posledních letech se nám to podařilo udržet na únosné míře. I u těch tříletých oborů, které bývají problematičtější, je ta docházka solidní,“ řekl Právu zástupce ředitelky školy Vlastimír Sunek.
Podle něj si začali učitelé pečlivě hlídat docházku a náznaky záškoláctví ihned konzultují s rodiči. Nicméně najdou se i takoví, kteří své děti kryjí.

„Nemohou se o děti v klidu starat, a tak když nechtějí něco řešit, tak tu omluvenku prostě podepíšou,“ popsal.

Chybí motivace

Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin, která situaci ve školách mapuje, zdůraznil, že podmínky ve školách se zásadně liší.

„Základní problém je demotivace. Ta se projevuje na průmyslovkách a odborných školách. Tam najdete školy, kde ty děti víc nejsou, než jsou,“ řekl Právu.

Není to žádná podřadná práce

Podle něj lze hledat kořeny ztráty motivace na druhém stupni ZŠ.  „Myslím si, že to jsou lidi,  kteří jsou vzdělavatelní, ale ten systém je odsune stranou někdy v 6. a 7. třídě, kdy jsou v problémovém věku. Vědí, že na učňák se dostanou všichni, takže se nijak nesnaží, a školy se soustředí na ty děti, které aspirují na střední školy,“ domnívá se Feřtek.

„Na učňáky jdou lidé s tím, že je to tak trochu prohra. Učení je nebaví, do školy se jim moc nechce, ale jiná možnost není, tak co jim zbývá. Takže tam chodí co nejméně,“ doplnil.
Feřtek vidí chybu i v systému financování škol. Pokud totiž škola dostává peníze podle počtu žáků, pak mohou neomluvené absence i tolerovat, aby nemusela výtečníka vyhodit.
Podle Feřtka by měl chystaný kariérní řád lákat nejlepší učitele právě do těchto škol.
„Učit na učilišti se bere jako podřadná práce, přitom je to tam desetkrát těžší. Na gymnáziu jsou děti schopny se naučit tabulky pozpátku, když jim to přikážete. Na učilišti po vás hodí houbou,“ uzavřel Feřtek.

Zdroj: novinky.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.