Nové a stále chytřejší technologie do své výroby aplikuje stále více světových společností, včetně těch působících v České republice. V ohrožení přitom nejsou pouze opakující se manuální činnosti, ale díky strojovému učení také složitější a instinktivnější procesy, které doposud ve výrobě musí zastávat člověk.

Důležitou otázkou však je cena takového robota ve srovnání s cenou lidské práce – zkrátka ne všude se robotizace vyplatí. Studie OECD odhaduje, že reálně může být zánikem ohroženo 10 % pracovních míst, dalších asi 35 % se potom bude muset vyrovnat s významnou změnou vykonávané činnosti.

SLUŽBY, TECHNIKA A KREATIVITA BEZ OBAV

Kdo se naopak o místo bát nemusí, jsou pracovníci ve službách a ti, kteří ve své práci využívají kreativitu, plánování, organizování či sociální kontakt. Bát se samozřejmě nemusejí ani technicky vzdělaní lidé, kteří budou stát za programováním a dalšími inovacemi.

VÍCE ČASU DOMA A NA CESTÁCH

Proměnou v příštích desítkách let projdou také pracovní úvazky a množství času, který strávíme v práci. Zatímco některé pracovní pozice budou i nadále „připoutány“ k pracovnímu místu, jiné budou moci plně využívat sdílených sítí a pracovat odkudkoliv na světě, trávit více času doma či na sdílených pracovištích. Právě takzvaný coworking by měl postupně získávat na významu, tato pracoviště vznikají již nyní po celém světě, jedno vyrostlo dokonce i v Olomouci.

VZDĚLÁVÁNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍV

Vzdělávání, včetně toho celoživotního, se stane nezbytností a ochota se učit a zlepšovat bude nutná k získání jakéhokoliv pracovního místa. Důležitá bude především digitální gramotnost, a to i v takových odvětvích, jako je strojírenství. Pracovní místa by také měla vznikat díky rostoucímu důrazu na ekologickou udržitelnost, a to především v oblasti energetiky, rekonstrukcí a modernizací. Máme se tedy nadcházejících let bát? Většina výhledů a studií ukazuje sice na významnou změnu pracovního trhu, bude se však jednat spíše o přesun pracovní síly mezi jednotlivými odvětvími a větší rozmanitost pracovního trhu.

 

Zdroj: 9.6. 2017 Olomoucký deník (Šance na práci)

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz