Populační pokles a zvětšující se rozdíl mezi počtem absolventů základních škol a počtem míst na středních školách způsobily, že učiliště přitáhnou obvykle jen absolventy s velmi špatným prospěchem. A to je obrovská škoda, což si myslí i Pavel Žatečka, generální sekretář Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. „Ideální je, když mladý člověk chce řemeslo dělat, práce se mu líbí a má zkušenosti s tímto druhem práce, například podniká někdo z rodiny.“

Pokud je někdo manuálně zručný, nebaví ho úřednická práce a je inteligentní, měl by podle Žatečky uvažovat o řemesle. „Záměrně říkám inteligentní, protože máme mnoho řemeslníků, kteří se šli vyučit jen proto, aby někam šli, a s představou, že na řemesle se nebudou muset učit. Opak je pravda, dobrý řemeslník musí mít mnoho dobrých vlastností. Nejenom být manuálně šikovný, musí znát i velmi mnoho teorie o materiálech, technologických postupech, být precizní, čistotný, dochvilný a umět jednat se zákazníkem,“ vyjmenovává Žatečka. K tomu všemu se musí vyznat ve stavebních výkresech, umět počítat, používat selský rozum, vyznat se v právních předpisech pro podnikání, pracovat pod tlakem a také dobře hospodařit s časem.

Realita je však v mnohých středních školách bohužel jiná. „Pokud vím, tak nové trendy ve vzdělávání na učilištích nejsou. Stále se naplňují gastronomické obory a stavební profese jsou na tom nejhůř,“ konstatuje Jan Štursa, ředitel SOŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě, a pokračuje: „V ČR se zrušilo spojení učilišť s firmami a nyní se obtížně obnovuje, například ve strojírenství firmy již pochopily potřebu spolupráce a podílejí se na náborech, poskytují stipendia a zajišťují praxi, ale stavební firmy se tomu většinou brání. Inspirace fungování této spolupráce lze čerpat z Rakouska nebo Německa.“

Zdroj: 11.11. 2016 5plus2  Vzdělání JANA DIVIŠOVÁ