Drtivá většina rodičů, učitelů a mladých lidí ve věku 16 až 18 let si přeje návrat dílen do výuky na základních školách. O něco menší zájem, hlavně mezi mladými, je o znovuzavedení pozemků. Zjistil to srpnový průzkum agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Otázkou je, jak by moderní výuka v dílnách měla vypadat a kdo by se o ni staral.

Pro návrat dílen bylo 94 procent učitelů, 89 procent žáků a 92 procent rodičů.

Přání, aby se výuka odehrávala také na školních pozemcích, měly čtyři pětiny učitelů a tři čtvrtiny rodičů, ale jen necelá polovina žáků.

Hoblík a kladivo nestačí

Zavedení dílen by mělo zvýšit zájem dětí o řemesla. „Aby to mělo smysl, bude záležet na pojetí celé polytechnické výuky, učitelé musí zajistit rozmanitost výuky, propojení s praxí, novými trendy v oboru nebo pokrokovými technologiemi,” pokračovala asociace.

Předseda asociace Karel Havlíček doplnil, že hoblík, dláto a kladivo už současným dětem nestačí.

„Mladí lidé musí vidět propojení s novými technologiemi, počítači, 3D tiskárnami nebo třeba drony. To ale zase samo o sobě nestačí, pokud děti nebudou schopny manuálně tvořit,” řekl.

Učitel, nebo odborník z praxe?

S pojetím výuky souvisí také názor na to, kdo by měl dílny vyučovat. Většina učitelů je přesvědčena, že to mohou zvládnout sami. Pouze třicet procent pedagogů starších 40 let si myslí, že by měl tento předmět vyučovat odborník z praxe. Na druhé straně více než polovina rodičů i mladých lidí by upřednostnila experty z praxe, kteří by do škol docházeli.

Průzkum oslovil také stovku řemeslníků, kteří se živí jako živnostníci. Téměř tři čtvrtiny z nich vyjádřily ochotu se jednou za čas na výuce dílen nebo pozemků podílet a ukázat dětem, jak jejich profese vypadá.

„Pokud pouze 18 procent odborníků na řemeslo odmítá spolupracovat se školstvím, je to potvrzení, že bude slušná šance najít dostatek odborných učitelů,” komentovala zjištění asociace.

Některé školy dílny dříve zrušily

Ministerstvo školství rozšíření polytechnického vzdělávání na základních školách podporuje.

„Již nyní doporučujeme základním školám spolupracovat se středními školami a využívat jejich potenciálu. Národní ústav pro vzdělávání pracuje na modernizaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, propojujeme praktické činnosti s digitálními technologiemi,“ uvedla ministryně Kateřina Valachová (ČSSD).

V květnu podpořil rozšíření dílen i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Nyní dílny ani pozemky nejsou plošně povinné, školy mají možnost volby. Některé i z prostorových důvodů dílny zrušily. Předseda vlády považuje za podstatné, aby školáci tuto možnost měli.

Zdroj: www.novinky.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz