Nejnovější německá studie zaměřená na děti a jejich přístup k médiím a k penězům, na kterou poukázala německá mutace serveru The Local, přinesla překvapivý výsledek. I malí kluci od rodičů obvykle dostávají víc peněz než holky. 

Průzkum mezi dvěma tisícovkami dětí a jejich rodiči ukázal, že každý z více než sedmi milionů Němců ve věku od 4 do 13 let dostává od svého okolí několik stovek eur v hotovosti a dárcích ročně. Objevily se taky jasné rozdíly mezi pohlavími – děvčata v předškolním věku dostanou průměrně 17 eur měsíčně, kluci dvacet, tedy o 18 % víc. Tenhle rozdíl se trochu setřel u starších dětí – v kategorii 6–13 let dostávaly dívky 41 eur měsíčně, kluci 44 eur. Rozdíl v kapesném se ale v žádné kategorii nevyrovnal nebo nepřevážil ve prospěch děvčat. U dospělých Němců a Němek je rozdíl v platech ještě větší – takzvaná „pay gap“ mezi pohlavími je tu jedna z největších v Evropě. Ženy v Německu podle posledních údajů Eurostatu z roku 2016 vydělávají o 21 procent míň než muži, celoevropský průměr rozdílu platů mužů a žen se pohybuje kolem 16 procent. Mimochodem – největší evropskou genderovou pay gap najdete v Estonsku (26,9 %), druhý největší rozdíl v platech je v České republice (22,5 %).

Zdroj: www.rozhlas.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz