„O absolventy tohoto oboru bude zájem,“ potvrdila ředitelka školy Dana Krulišová, „protože zajistí naše bezpečí díky kamerovým systémům nebo třeba vchodům na čipy, nabídnou komfort v bydlení, na který zatím nejsme zvyklí, ale který půjde rychle dopředu.

Telekomunikace je nový, moderní, rychle se rozvíjející obor, který propojí IT technologie a stavebnictví,“ upřesnila. „Již dnes jsou požadavky na inteligentní dům, kde budete chtít mít všechno naprogramované tak, aby vám bydlení poskytovalo komfort. Budete si programovat, kdy se zapne topení, kdy se zapne a vypne pračka, zapne alarm, budete si chtít otevírat bránu, garáž dálkovým ovládáním,“ popsala.

Aby se žáci mohli v tomto oboru vzdělávat, zřídila škola novou učebnu a nakoupila další potřebné zařízení. „Vybudování nové učebny nás stálo více než 300 tisíc. Za dalších sto tisíc jsme nakoupili různé digitální a analogové telefony, telefonní brány, osciloskopy nebo programovatelné čipy,“ ředitelka s tím, že obor je a bude pro žáky atraktivní a v současné době najdou rychle uplatnění. Střední průmyslová škola v Lokti je vzdělávací zařízení s dlouhou tradicí, v roce 2014 oslavila 60. výročí založení. Její studenti sbírají řadu ocenění na soutěžích. Vloni to bylo celkové 2. místo v silné konkurenci všech zúčastněných krajů na Dnech stavitelství a architektury v Karlovarském kraji a 3. místo v individuálních projektech.

„Letos jsme získali 1. místo v hodnocení Střední Roku 2016 v Karlovarském kraji. Toto ocenění uděluje Asociace studentů absolventů,“ vyzdvihla Dana Krulišová.

Studenti oboru stavebnictví se v těchto dnech seznamují s trendy moderního stavitelství na For Archu v Praze.

V loketské škole vyučují odborníci z praxe – mezinárodně uznávaný architekt či například statik, který je podepsán pod všemi důležitými stavbami v kraji.

„Snažíme se žákům nabídnout kvalitní výuku zajištěnou odborníky z praxe a naučit je pracovat s nejmodernějšími pomůckami. Dále propojením jednotlivých oborů dáváme žákům určitou nadstavbu. Například studenti oboru informační technologie se učí pracovat s odbornými grafickými programy ve 3D. Učí se ekonomický software, takže pak můžou jít pracovat do banky, spořitelny, do jakéhokoli ekonomického subjektu,“ uvedla ředitelka. Škola úzce spolupracuje s místními firmami. Žáci mají ve 2. a 3. ročníku povinnou čtrnáctidenní praxi v odborné firmě. Ve chvíli, kdy se žák osvědčí, obvykle navazuje další spolupráci a po absolvování školy nastupuje ve firmě jako zaměstnanec. Nezapomíná se ani na bezpečnost žáků. „I my jsme získali projektovou dokumentaci na zabezpečení vstupů do školních objektů, financovanou krajem, za což jsme nesmírně rádi,“ potvrdila Dana Krulišová.

„Jsme škola rodinného typu,“ uzavřela ředitelka, „ke každému žáku přistupujeme individuálně, zvláštní pozornost věnujeme dětem se speciálními potřebami, kterých máme ve škole v současnosti 12 procent.“

Střední průmyslová škola v Lokti chystá 9. prosince a 7. ledna dny otevřených dveří a bude se prezentovat i na výstavách škol v Sokolově, Karlových Varech i Ostrově.

Zdroj: 11.10. 2016 Karlovarský deník Strana 3    Karlovarsko – zprávy    LUCIE ŽIPPAIOVÁ