Rozhodnutí GE Aviation investovat v Česku až 10 miliard korun do centra vývoje a výroby leteckých motorů jen podtrhuje kvalitu místní výroby. Českému leteckému průmyslu se v posledních letech nebývale daří, ale přesto podle výkonné ředitelky Svazu českého leteckého průmyslu Alice Undusové nezvládá nalákat dostatek pracovníků. V roce 2014 podle ředitelky pracovalo v českém leteckém průmyslu 6500 lidí a v následujících letech bude potřeba dalších zhruba dva tisíce lidí. Absolventů je však žalostně málo a firmy tak sází na rekvalifikace, svážení zaměstnanců z dalších regionů či práci se školami.

Continue reading

Kdyby všichni studenti, kteří vystudují na pedagogických fakultách, zůstali u učitelské profese, nemuseli by si ředitelé škol stěžovat, že stále častěji berou prakticky každého, kdo si o místo řekne. „Že nejsou učitelé matematiky a fyziky, není nová věc, v posledních dvou letech ale už těžko hledáme i učitelky pro první stupeň,“ potvrzuje Jaroslav Jirásko, ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad.
Continue reading

Českému průmyslu chybí minimálně 70 000 dělníků a tisíce vysokoškolsky vzdělaných strojařů, elektrotechniků, chemiků či expertů textilního průmyslu. Podle analýzy Asociace exportérů (AE) je nyní na českém trhu práce v součtu více než 117 000 volných pracovních míst. Kvůli stavu trhu práce tak stojí český průmysl už na hranici svých možností. Exportéři proto vyzývají vládu, aby uvolnila vízovou politiku. 
Continue reading

Středočeské firmy bojují s personální krizí, začínají si samy vzdělávat budoucí zaměstnance. Středočeský kraj začne na podzim jednat se soukromou firmou o vzniku nového učiliště zaměřeného na zemědělskou techniku, zjistila MF DNES. Vychovat si vlastní zaměstnance, spolupracovat se školami a dokonce i zakládat vlastní učiliště je novou strategií středočeských výrobních firem, které hledají východisko z vážné personální krize. Zatímco volných míst ve středních Čechách za poslední dva roky trojnásobně přibylo, uchazečů o práci proti tomu ubývá. Za poslední dva roky o celých 16 tisíc. Continue reading

Jedním z aktuálních trendů měnícího se pracovního trhu v České republice je skutečnost, že čerství absolventi škol začínají být pro mnoho firem zajímavou zaměstnaneckou skupinou, na kterou zaměřují své náborové aktivity. Zatímco ještě před třemi lety sháněli bez praktických zkušeností své první zaměstnání jen s obtížemi, nyní se progresivní firmy snaží podchytit zájem talentovaných studentů už v době studia. Continue reading

Jakou univerzitu a obor vybrat, aby člověk nebyl po promoci bez práce? Mezi ekonomickými fakultami boduje VŠE, mezi technikami se nejnižší nezaměstnaností mohou pochlubit absolventi Fakulty strojní ČVUT, hned v závěsu za nimi následují strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni. Problémy naopak čekají studenty oborů, které jsou v útlumu. Continue reading

Děčín – Výuční listy a vysvědčení absolventů děčínské Střední školy lodní dopravy a technických řemesel budou mít váhu i na západě. Respektive, západní říční rejdaři budou konečně uznávat kvalifikaci nových lodníků z ČR. Doposud se tak nedělo a čeští absolventi lodního oboru kvůli tomu byli v Německu znevýhodňování ve výplatách i služebním postupu.
Zásluhu na tom má ředitelka školy Jana Férová. „Všem absolventům, kteří nastoupili do učebního oboru od 1. září 2014 a později, bude uznávána automaticky hodnost Matrose, nebo­li Lodníka,“ sdělila ředitelka Jana Férová. Continue reading

Dvanáct měsíců, které by měly změnit pohled veřejnosti na technické obory a jejich studium. Tak viděli zástupci Svazu průmyslu a dopravy rok 2015. Vyhlásili jej Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Takto o něm za svaz mluvil Jan Rafaj. Continue reading

„Situace na českém pracovním trhu je v některých aspektech podobná,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Absolventi, zvláště technických a ekonomických oborů, jsou pro zaměstnavatele v České republice zajímaví, firmy spolupracují se školami, aby se jim podařilo talentované lidi včas podchytit. Mladí také mění zažité zvyklosti z hlediska priorit v pracovním životě – upřednostní spíše zajímavou práci v dobré atmosféře než lákavou finanční nabídku.“

Continue reading

Během října proběhnou dva z největších veletrhů pracovních příležitostí v České republice – EDUCA Liberec a Profesia Days 2015, kterému udělila záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Návštěvníkům nabídnou nejen setkání se zástupci vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů, ale také kariérní poradenství či přednášky odborníků. EURES ČR je už tradičně jejich partnerem.

Continue reading

Větší zájem o řemesla a technické vzdělání by mělo přinést nahrazení maturity mistrovskou zkouškou. Absolventi některých technických oborů jsou podle statistik na trhu práce na roztrhání, je mezi nimi nejméně nezaměstnaných. Odborníci se nicméně stavějí proti jednostrannému zaměření školství na technické obory.

Continue reading

V dubnu 2015 opět poklesly ve srovnání s předchozím rokem počty nezaměstnaných absolventů, a to v rámci všech sledovaných kategorií vzdělání. Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva. Vyplývá to ze studie Nezaměstnanost absolventů škol zpracované Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Continue reading