Národní soustava kvalifikací otevírá prostor pro celoživotní učení a následně uplatnění se na pracovním trhu. Podporuje uznávání výsledků učení bez ohledu na to, jakým způsobem byly dosaženy. Díky tomu umožňuje uplatnění se v nové profesi v jakémkoliv věku.

Co to je Národní soustava kvalifikací (NSK)?

NSK je praktický nástroj, který umožňuje získání plnohodnotné profesní kvalifikace uplatnitelné na pracovním trhu. Umožňuje zájemcům prokázat, že ovládají zvolenou kvalifikaci a získat celostátně uznávaný kvalifikační doklad, aniž by museli znovu zasednout do školních lavic.

Co je to profesní kvalifikace?

Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace umožňuje vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností (např. montér výtahů, strážný, sportovní masér).

Každá profesní kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační standard, který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět. Jedná se tedy o soubor požadovaných odborných znalostí a dovedností.

Mohlo by vás zajímat: 

Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnotící standard naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

V informačním textu pod tabulkami hodnotící standard naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce aj. 

Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, nebo i fyzické podnikající osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva).

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby?

Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů naleznete na webových stránkách, vždy u každé schválené kvalifikace pod záložkou Autorizované osoby.

Kde lze zjistit výši úhrady za zkoušku (cenu)?

Výši úhrady za zkoušku (cenu) určuje autorizovaná osoba. Liší se u různých autorizovaných osob, proto je vhodné si ji přímo zjistit u konkrétní autorizované osoby.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete!

Další odpovědi na nejčastější otázky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Powerjóga patří k nejvyhledávanějším skupinovým cvičením dnešní doby. Jedná se o relaxační cvičení, při kterém můžete nejen relaxovat, odpočinout si a zklidnit vaši mysl, ale také se protáhnout a zpevnit tělo. 

Při výběru hodiny jógy je klíčová osobnost lektora. Aby lektor powerjógy byl úspěšný, musí mít potřebné vědomosti a zkušenosti s jógou. Jestliže navštěvujete lekce powerjógy, jste nadšení pro toto cvičení a láká vás být instruktorem powerjógy, poradíme vám jak na to. Připravili jsme pro vás návod.

Podívejte se na příběh z praxe:Instruktor powerjógy – první zkouška z profesní kvalifikace

Co potřebujete umět a jak vás budou zkoušet?

Instruktor jógy musí splňovat určité odborné znalosti a dovednosti.

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby powerjógy
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci powerjógy
 • Vysvětlení a předvedení pozic a technik powerjógy na podložkách různých úrovní
 • Vedení skupinové a individuální lekce powerjógy
 • Modifikace pozic powerjógy s využitím základních pomůcek
 • Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Podrobnější informace najdete ZDE, kde se také dočtete, jak probíhá zkouška u autorizované osoby.

Nechte si nabyté dovednosti ověřit a získejte osvědčení

Jestliže máte dostatek vědomostí a zkušeností, ať už jste je získali v jakémkoliv kurzu či vlastní praxí, můžete se rovnou přihlásit ke zkoušce, kde vaše dovednosti a znalosti ověří autorizovaná osoba a na základě úspěšnosti vám udělí osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Seznam autorizovaných osob najdete: ZDE.

Najděte si práci, do které se budete těšit

Instruktor Body and Mind vede lekce skupinových cvičení zaměřených na komplexní harmonizaci těla a ducha pomocí ucelených systémů cvičení jako je pilates a powerjóga.

Po úspěšně složené zkoušce a s osvědčením v ruce se lépe uplatníte na trhu práce, např. ve fitness centru. S osvědčením také splňujete požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Mohlo by vás zajímat: Vytvořte si životopis zdarma a on-line i s dodatkem k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Pracujete jako knihovník, správce digitální knihovny, knihovník metodik či knihovník specialista? Máte vědomosti, zkušenosti a praxi v oboru? Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Jako autorizovaná osoba ověřujete dovednosti a znalosti účastníků zkoušky a v případě úspěšného absolvování jim vydáte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podle Národní soustavy povolání knihovník zajišťuje chod knihovny, reviduje knihovní sbírky, organizuje knihovní fond a provádí základní knihovnické práce. Knihovníkem se může stát kdokoliv se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru Informační služby nebo kdokoliv, kdo složí zkoušku a obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Stát se autorizovanou osobou můžete u těchto schválených profesních kvalifikací

 • Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.
 • Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Doporučujeme – podívejte se i na další charakteristiky:

Kdo se může stát autorizovanou osobou a jaké jsou požadavky?

Požadavky na autorizovanou osobu najdete u každého povolání na www.narodnikvalifikace.cz – např. knihovník v knihovně pro děti. (viz obrázek)

Staňte se autorizovanou osobou – je to snadné

Jak se stát autorizovanou osobou si můžete přečíst v článku: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Více informací, jak se stát autorizovanou osobou, najdete také na www.narodnikvalifikace.cz.

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Řemeslníků je málo a těch šikovných ještě méně. Mladí se do oboru nehrnou, ale jsou tací, kteří se rozhodnou pro změnu povolání v průběhu své kariéry. Pro ně je tady Národní soustava kvalifikací, která jim umožňuje získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které uděluje autorizovaná osoba. A tou můžete být i vy.

Chcete podpořit řemeslný pracovní trh? Staňte se autorizovanou osobou.

Pracujete v řemeslném oboru již několik let? Máte praxi a zkušenosti? Jste škola, která vyučuje řemesla? Staňte se autorizovanou osobou umělecké řemeslné profesní kvalifikace. Jako autorizovaná osoba můžete na základě splněné zkoušky udělit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podívejte se na výběr řemeslných profesních kvalifikací, které jsou schváleny a čekají na autorizované osoby:

 • Výrobce dřevěných loutek
 • Umělecký rytec
 • Krejčí scénických kostýmů
 • Umělecký kašér
 • Zlatník a klenotník
 • Umělecký řezbář

A další dohledáte na www.narodnikvalifikace.cz

Profesní kvalifikace

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů. Koukněte, jaké jsou požadavky na autorizovanou osobu.

Umělecký rytec podle Národní soustavy povolání zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů. Informace, jak probíhá zkouška u této profese najdete ZDE.

Umělecký kašér modeluje, vyřezává, formuje a odlévá podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů scénické dekorace, rekvizity, části kostýmů a makety ze sádry a jiných hmot. Jaké vědomosti a dovednosti prokazuje u zkoušky zájemce o tuto profesní kvalifikaci? 

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Šikovných řemeslníků není nikdy dost. Podpořte trh práce.

Sledujte aktuality a zajímavosti z oblasti pracovního trhu a vzdělávání. Nové články najdete na www.blog.vzdelavaniaprace.cz

Rozšiřte nabízené služby a podílejte se na naplňování Národní soustavy kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) reflektuje potřeby klientů, zaměstnavatelů a dalších subjektů na českém trhu práce, ale také reaguje na potřeby vzdělávacího systému. V rámci NSK jsou vytvářeny standardy profesních kvalifikací a v současné době obsahuje cca 1300 profesních kvalifikací v různých odvětvích. Informace o všech schválených profesních kvalifikacích naleznete na www.narodnikvalifikace.cz 

Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, musí úspěšně složit zkoušku u autorizované osoby.

Závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací mohou provádět pouze autorizované osoby, které splňují požadavky na odbornou způsobilost a požadavky na materiálně technické zázemí. Konkrétní požadavky na kvalifikaci a praxi autorizované osoby naleznete u každé Profesní kvalifikace v hodnotícím standardu pod odkazem „Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby“. 

Stát se autorizovanou osobou není nic složitého. Stačí jen vyplnit žádost o autorizaci, přiložit potřebné dokumenty a vše poslat poštou nebo datovou schránkou na příslušné ministerstvo.

Jak se stát autorizovanou osobou

U každé profesní kvalifikace je v záhlaví uveden autorizující orgán, tedy ministerstvo, které uděluje příslušné autorizace. Po kliknutí na název ministerstva vás stránky automaticky přesměrují na stránku konkrétního ministerstva, kde si můžete stáhnout všechny formuláře, které se na ministerstvo zasílají. 

Na žádost o autorizaci je potřeba nalepit kolek v hodnotě 1500,- Kč za každou profesní kvalifikaci, kterou chcete získat. Pokud chcete získat 2 autorizace v gesci jednoho ministerstva, můžete zpracovat hromadnou žádost a nalepíte kolky v hodnotě 3000,-Kč. Autorizace se uděluje na 5 let s možností prodloužení. 

Jaké výhody má získání autorizace?

 • Kromě rekvalifikačních kurzů můžete realizovat i závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací (nebudete tedy závislí na jiném subjektu).
 • Ze zkoušek budete mít další zdroj příjmů.
 • Zkoušky můžete nabízet buď samostatně, nebo v návaznosti na rekvalifikační kurzy.
 • Rozšíříte si nabídku poskytovaných služeb.
 • Budete uvedeni v seznamu autorizovaných osob na webu NSK, budete mít tedy zdarma reklamu a zájemci o zkoušky se vám budou sami hlásit.
 • Zkoušky, které jsou součástí rekvalifikací, mohou být hrazeny úřady práce.
 • Budete se podílet na zvyšování počtu kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.
 • Rozšíříte si obzory ve vašem oboru.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz.

V prostorách pohybového centra IQ pohyb academy v Praze se uskutečnila první zkouška z profesní kvalifikace Instruktor powerjógy. I tento obor fitness se tak pod hlavičkou Hospodářské komory ČR jako autorizované osoby a jejího odborného garanta České komory fitness zapojil do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Continue reading

Většina autorizovaných osob a vzdělavatelů pravděpodobně již výhod a užitečných funkcí Informačního Systému pro Kvalifikace a Autorizace (ISKA) využívá. Pokud mezi její uživatele patříte a využíváte ji pro vydávání osvědčení a správu autorizací, jistě potvrdíte, že si bez ní svou každodenní práci už ani nedokážete představit. Jiní se ale možná s tímto praktickým nástrojem prozatím nestihli seznámit, a tak ani neví, že přes ni mohou při při vypisování termínů i organizaci závěrečných zkoušek ušetřit dlouhé hodiny práce. Žádosti o autorizace, zveřejňování termínů zkoušek nebo tisk pozvánek a osvědčení? Tohle všechno můžete udělat na jednom místě – v aplikaci ISKA.

Continue reading

Novinky, významné změny, zajímavosti nebo silné životní příběhy absolventů profesních kvalifikací. To vše a ještě mnohem více můžete nově sledovat na profilu Národní soustavy kvalifikací na největší profesní sociální síti LinkedIn.

Continue reading

„Najít kvalifikovaného zaměstnance do výroby připomíná hledání jehly v kupce sena,“ popisuje nedostatek technických profesí na trhu práce Kateřina Krausová, vedoucí personálního oddělení společnosti Mubea v Prostějově. Ví, o čem mluví, společnost Mubea se od roku 1998 rozrostla z 50 zaměstnanců na současných 950.

Continue reading

Portál vzdelavaniaprace.cz nově umožňuje ještě efektivnější oslovování zájemců o profesní kvalifikace. Firmy a autorizované osoby, které nabízejí profesní vzdělávání a pořádají rekvalifikační kurzy a zkoušky v rámci NSK, totiž nyní mohou na portálu zcela zdarma inzerovat své služby a oslovovat tak přímo všech 10 000 uživatelů, kteří se aktivně zajímají o svůj profesní rozvoj. Novinkou je i vkládání orientačních znalostních testů pro uživatele portálu.

Continue reading

Analýza provedená ve Středočeském kraji ukázala, že zde v posledních letech chybí kvalifikovaní pracovníci především v oblasti opravy a údržby motorových vozidel a řidiči nákladních vozů. K hlavním příčinám této situace patří odchod silné generace zkušených zaměstnanců do důchodu, nezájem uchazečů o práci v těchto oborech a v neposlední řadě odchod zkušených zaměstnanců do zahraničí.

Continue reading

Nebylo to jen Kynologické mistrovství bezpečnostních složek, které čekalo devětačtyřicetiletou Markétu Eflerovou a jejího pětiletého rotvajlera Dolfa. V sobotním mlhavém ránu v Dolanech u Mělníka skládala obyvatelka Prahy 11 i zkoušky na Psovoda bezpečnostní služby.
Zatímco Dolf ještě odpočíval, Markéta v devět hodin usedla k potítku, kde si vylosovala deset otázek. V rámci teorie musela prokázat dostatečné teoretické znalosti z etologie psa, jeho výcviku, orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob. A v neposlední řadě i ukázat, že ví, jak pečovat o jeho zdraví. Continue reading

Společnost Alkion centrum, s. r. o., se věnuje vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, vytváří a realizuje programy na podporu osobnosti. Současně je také autorizovanou osobou (AOs) pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. O své zkušenosti z oblasti dalšího vzdělávání a činností AOs se s námi podělila ředitelka společnosti Květa Hrbková. Continue reading

Studuje vysokou, ale jste dobří i v nečem úplně jiném, než naznačuje váš obor? Na akademické půdě se věnujete třeba anglistice, ale odjakživá vás baví programovat a chtěli byste si tím ke studiu přivydělat? Každá zkušenost se počítá!

Ať už jste se jako malí učili starat o kytičky, nebo jste si pro radost psali texty do šuplíku, všechny získané dovednosti a zkušenosti můžete zúročit – třeba i při studiu na vysoké škole. Jak? Získáním profesní kvalifikace, jakéhosi osvědčení o tom, že obor skutečně ovládáte. V rámci projektu Národní soustava kvalifikací si můžete, lidově řečeno, udělat „papíry“ na celou škálu oborů. Od těch manuálních až po různé odvětví personalistiky, médií nebo programování. Stačí úspěšně absolvovat zkoušku (a jde to i bez rekvalifikačních kurzů), za kterou získáte certifikát. Vždy se tak můžete vrátit k tomu, co vás baví, a tím se začít živit. Continue reading

NSK_pani SepsovaBaví je vymýšlet a navrhovat, jak zkrášlit zahrady či veřejná prostranství jako jsou parky či náměstí. Úspěšná absolventka kvalifikační zkoušky Martina a její lektorka Miroslava hovoří o své práci s nehraným nadšením. Obě mají společné i to, že jim tak trochu změnila život Národní soustava kvalifikací. Obě mají nové pracovní příležitosti, a možnost předávat své dovednosti dál. Continue reading

Od zahájení projektu Národní soustava kvalifikací v roce 2005 bylo uskutečněno 61 529 zkoušek, díky kterým zájemci získali osvědčení o dosažení kvalifikace ve vybraném oboru. Zkoušky realizují tzv. autorizované osoby, kterým je na základě jejich kvalifikace a bezúhonnosti udělena autorizace příslušným ministerstvem nebo Českou národní bankou. Koncem srpna jich bylo registrováno 591. Možnost stát se placeným „zkoušejícím“ má každý, kdo se ve svém oboru vyzná, splňuje kritéria a disponuje kvalitně vybaveným zázemím pro zkoušky. Continue reading