Trh práce se každým dnem mění a jeho budoucnost je nejasná. Připravit se na ni ale můžete už nyní. Zanikají původní pracovní pozice a vznikají nové. Mění se pracovní procesy a zaměstnavatelé mají nové požadavky. Aby zájemce o pracovní pozici měl šanci získat vysněné pracovní místo, musí být pro zaměstnavatele zajímavý – mít vědomosti a dovednosti, přehled o novinkách v oboru nebo zájem vzdělávat se.

Vzdělání, které stačilo před 10 lety, už stačit nebude. Zvyšte svou kvalifikaci a zvýšíte tak svou hodnotu na trhu práce.

Proč je důležité, aby se zaměstnanci vzdělávali?

Zaměstnanci by si měli udržovat potřebnou úroveň kvalifikace, ale také rozvíjet své pracovní dovednosti a kompetence. Toho dosáhnou vlastní proaktivitou a zájmem o vzdělávání. 

5 důvodů, proč by se zaměstnanci měli vzdělávat:

 • Vzdělávání je dobrou značkou pracovníka. Nejen, že dělá svou práci lépe, ale také jí rozumí.
 • Aktivní zaměstnanec vzbuzuje větší důvěru, protože dává najevo, že se orientuje ve svém oboru a má o něj zájem.
 • Zaměstnanec zůstává konkurenceschopný, má přehled ve svém oboru a spíše si udrží své pracovní místo.
 • Zvyšování odbornosti v oboru vede k vyššímu finančnímu ohodnocení.
 • Pracovník, který se vzdělává, není překvapen změnami a vývojem pracovního trhu a učení se novým dovednostem je tak snazší. Protože do rozjetého vlaku se těžko naskakuje. 

TIP: Celá řada vzdělávacích kurzů je k dispozici na portálu www.vzdelavaniaprace.cz. Stačí zadat, v čem se chcete vzdělávat a pak už jen najít vhodný kurz.

Vzdělávejte a rozvíjejte své dovednosti

Vzdělávání ve specifických profesních tématech je pro konkrétní pracovní pozici nezbytné. Důležitý, žádaný a v dnešní době významný je ale také rozvoj sociálních dovedností, řízení projektů a vztahů, péče o zákazníky nebo týmová spolupráce. Kde a jak získat nové dovednosti?

Mohlo by vás zajímat: Chcete změnit své zaměstnání? Nastartujte svou novou profesi.

Pro zaměstnance je zajímavá a lákavá varianta vzdělávání na pracovišti. I takovou možnost někteří zaměstnavatelé nabízejí, ale bohužel takto osvícených je stále málo.

Můžete se vrátit do školní lavice, např. v rámci střední či vysoké školy, a to formou dálkového studia a dosáhnout vyššího stupně vzdělání. Velmi obohacující a pro pracující časově dostupnější, jsou ale také kurzy, přednášky a semináře nabízené vzdělávacími organizacemi, kde po úspěšném absolvování získáte certifikát či osvědčení. A v neposlední řadě, vzdělávací možnosti jsou všude kolem nás – čerpat informace můžete z knih, odborných časopisů či setkání, konferencí a dalších zdrojů, které jsou k mání.

TIP: Chcete změnit své zaměstnání, ale chybí vám kvalifikace? Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte. Na www.narodnikvalifikace.cz najdete informace o profesních kvalifikacích. S osvědčením máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Rozšiřte nabízené služby a podílejte se na naplňování Národní soustavy kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) reflektuje potřeby klientů, zaměstnavatelů a dalších subjektů na českém trhu práce, ale také reaguje na potřeby vzdělávacího systému. V rámci NSK jsou vytvářeny standardy profesních kvalifikací a v současné době obsahuje cca 1300 profesních kvalifikací v různých odvětvích. Informace o všech schválených profesních kvalifikacích naleznete na www.narodnikvalifikace.cz 

Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, musí úspěšně složit zkoušku u autorizované osoby.

Závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací mohou provádět pouze autorizované osoby, které splňují požadavky na odbornou způsobilost a požadavky na materiálně technické zázemí. Konkrétní požadavky na kvalifikaci a praxi autorizované osoby naleznete u každé Profesní kvalifikace v hodnotícím standardu pod odkazem „Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby“. 

Stát se autorizovanou osobou není nic složitého. Stačí jen vyplnit žádost o autorizaci, přiložit potřebné dokumenty a vše poslat poštou nebo datovou schránkou na příslušné ministerstvo.

Jak se stát autorizovanou osobou

U každé profesní kvalifikace je v záhlaví uveden autorizující orgán, tedy ministerstvo, které uděluje příslušné autorizace. Po kliknutí na název ministerstva vás stránky automaticky přesměrují na stránku konkrétního ministerstva, kde si můžete stáhnout všechny formuláře, které se na ministerstvo zasílají. 

Na žádost o autorizaci je potřeba nalepit kolek v hodnotě 1500,- Kč za každou profesní kvalifikaci, kterou chcete získat. Pokud chcete získat 2 autorizace v gesci jednoho ministerstva, můžete zpracovat hromadnou žádost a nalepíte kolky v hodnotě 3000,-Kč. Autorizace se uděluje na 5 let s možností prodloužení. 

Jaké výhody má získání autorizace?

 • Kromě rekvalifikačních kurzů můžete realizovat i závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací (nebudete tedy závislí na jiném subjektu).
 • Ze zkoušek budete mít další zdroj příjmů.
 • Zkoušky můžete nabízet buď samostatně, nebo v návaznosti na rekvalifikační kurzy.
 • Rozšíříte si nabídku poskytovaných služeb.
 • Budete uvedeni v seznamu autorizovaných osob na webu NSK, budete mít tedy zdarma reklamu a zájemci o zkoušky se vám budou sami hlásit.
 • Zkoušky, které jsou součástí rekvalifikací, mohou být hrazeny úřady práce.
 • Budete se podílet na zvyšování počtu kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.
 • Rozšíříte si obzory ve vašem oboru.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz.

Říká se, že práce s dětmi není povoláním, ale posláním. A někteří učitelé a vychovatelé to tak opravdu vnímají. Velký smysl jim dává vychovávat budoucí generace, předávat hodnoty či utvářet osobnosti. Za svou prací vidí výsledky. Ale pro takovou práci je potřeba mít odpovídající kvalifikaci. I k profesi chůvy je nutné doložit maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, certifikát nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pokud se chcete věnovat výchově a vzdělávání dětí, ale návrat do školních lavic vás neláká, můžete se přihlásit ke zkoušce a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je celorepublikově uznávané.

Komplexní charakteristiku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací, kde se dozvíte více:

 • o kvalifikačním standardu (jaké jsou potřebné znalosti a dovednosti pro výkon profese), 
 • o hodnotícím standardu (kritéria a způsob hodnocení u zkoušky – z čeho vás bude autorizovaná osoba zkoušet),
 • a najdete tam také přehled všech autorizovaných osob, u kterých se můžete nechat vyzkoušet a v případě úspěšného absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace?

Nemáte-li žádné zkušenosti s výchovou dětí, doporučujeme přihlásit se do vzdělávacího kurzu. Vybírejte takový kurz, který vás naučí vše, co budete potřebovat ke zkoušce. Pravděpodobně se budete muset doučit některá témata také v rámci samostudia – z knih a internetu získáte řadu potřebných informací.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám usnadní vyhledání kurzu. Stačí do vyhledávacího pole zadat slovo CHŮVA a na další stránce už najdete seznam vhodných kurzů. Důležitým kritériem pravděpodobně pro vás bude místo a obsah/náplň kurzu.

Zajímavost: Portál vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa. 

Nabytí vědomostmi? Přihlašte se ke zkoušce a získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Máte-li již vědomosti a dovednosti potřebné k profesi chůvy, ať jste je získali na kurzu nebo při (samo)studiu, je čas se přihlásit ke zkoušce. 

V sekci Zkoušky si vyberte vámi požadovanou zkoušku. Na další stránce se dozvíte, jaké dovednosti a znalosti budete u zkoušky prokazovat a také seznam autorizovaných osob.

Získejte celostátně uznávaný certifikát – osvědčení o získání profesní kvalifikace. Máte tak výrazně vyšší šanci na úspěch při hledání práce.

Co se bude u zkoušky ověřovat:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Uplatňování znalostí principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

a další…

Nenašli jste termín zkoušky? Oslovte autorizovanou osobu sami a domluvte se s ní na termínu zkoušky.

Gratulujeme k úspěšnému složení zkoušky! Teď je čas najít si  novou práci.

Po úspěšném splnění zkoušky vám zkoušející osoba vydá osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení určitě přiložte k vašemu životopisu a rozešlete ho na pracovní pozice, které vás zaujaly. I na www.vzdelavaniaprace.cz najdete aktuální přehled volných pracovních míst.

S osvědčením Chůva se uplatníte na pracovní pozici jako je chůva v domácnosti, vyzvedávání dětí, nárazové hlídání, au-pair, vychovatelka v dětské skupině, chůva ve firemní školce, chůva pro dětský koutek apod.

TIP: Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně, navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Rozvíjet dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání, podporovat rozvoj kvalifikací, konkurenceschopnosti i kompetencí nebo budovat vztah ke vzdělávání. I na tato témata je zaměřena pozornost v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti.

Pro Národní soustavu kvalifikací (NSK) je to pozitivní zpráva, jelikož ve zmíněném dokumentu je Národní soustavě kvalifikací připisována významná pozice v systému počátečního i dalšího vzdělávání. Z dokumentu vyplývá zájem o rozvoj NSK, využití jeho funkcí a propojení počátečního vzdělávání s trhem práce, kdy NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, a tím pomáhá komukoliv získat lepší pracovní uplatnění. Silnou pozici NSK potvrzují i další stanoviska uvedená v dokumentu.

Jaké bude propojení NSK a počátečního i dalšího vzdělávání?

Na základě zpracovaných analýz vzdělávacích oblastí RVP středního odborného vzdělávání vyplynul požadavek na aktualizaci některých témat v souvislosti s trhem práce a propojením s kvalifikacemi NSK. Stejně tak vznikla potřeba hledání možností propojení vzdělávacích programů s NSK. Dlouhodobý záměr neopomíjí ani problematiku předčasných odchodů studentů ze škol s nedokončeným středoškolským vzděláním, proto bude vyvinuta snaha o optimalizaci NSK, aby byly doplněny ty profesní kvalifikace, které umožní přístup k získání úplné profesní kvalifikace.

Obdobně jako u středního odborného vzdělávání, také v rámci vyššího odborného vzdělávání je plánováno upevňování vztahu s trhem práce. V uvedeném období bude cíleno na zvyšování prostupnosti vzdělávacích programů s NSK, aby při rozvoji profesních kvalifikací v této úrovni vzdělávání mohlo být umožněno uznávání těchto kvalifikací.

Dlouhodobý záměr neopomíjí ani další vzdělávání, které je určené těm, kteří působí na trhu práce a musí se přizpůsobit změnám a požadavkům aktuální doby, jako je např. vznik nových povolání. Na to reaguje právě Národní soustava kvalifikací, která obsahuje a neustále vyvíjí nové profesní kvalifikace. Zkouška u autorizované osoby ověří dovednosti a vědomosti potřebné pro vykonávání profese a po jejím úspěšném absolvování účastník získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které potvrzuje odbornou způsobilost v dané profesi.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz nabízí přehled profesních kvalifikací a nabídku zkoušek u autorizovaných osob, od kterých účastník po úspěšném absolvování získá osvědčení. Tím se mu otevírá trh práce a možnosti nového uplatnění.

Důležité je nabídnout vzdělávací cesty uznávání výsledků předchozího vzdělávání.

V neposlední řadě se v Dlouhodobém záměru počítá s větší popularizací NSK do škol, ke vzdělavatelům, do firem a dalších institucí, ale také mezi nezaměstnané i zaměstnané, kteří chtějí rozšířit své možnosti uplatnění. Neméně důležitým cílem je také zvyšování počtu autorizovaných osob, které ověřují dovednosti a znalosti zájemců o profesní kvalifikaci.

Jak se stát autorizovanou osobou? Podívejte se na náš článek: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci.

Pro uplatnění se na trhu práce je důležitý a potřebný neustálý rozvoj dovedností. Je to klíčové jak pro efektivitu práce, tak pro potenciální kariérový růst. Nejlepší cesta k získání nových dovedností vede bezesporu přes vzdělávání. Dobrou zprávou je, že současná doba je nakloněna vzdělávání a možností se nabízí opravdu spousta. Od pravidelných kurzů a příležitostných přednášek po vzdělávání na internetu, až po zasednutí do lavic v rámci dálkového studia.

Proč potřebujeme mít počítačové dovednosti?

V dnešní době se velká část pracovních aktivit odehrává v online světě. Specialisté, úředníci nebo techničtí a odborní pracovníci používají při své práci počítače a jiné specifické technologické nástroje – k tomu, aby je mohli ovládat a vykonávat tak svou práci kvalitně, je potřeba určitá míra digitální a počítačové gramotnosti

„Počítač v práci používá 56 % pracujících.“ (Statistika a my)

Buďte zajímaví pro trh práce

Hledáte zaměstnání? Pak zpozorněte. Běžným požadavkem v pracovních inzerátech je znalost práce na PC, což nejčastěji zahrnuje práci s kancelářskými balíčky (Word, Excel, PowerPoint), dále komunikaci v online prostředí – tzn. používání emailů a dalších nástrojů pro řízení projektu a virtuální komunikaci s týmem. Tyto požadavky patří do běžné pracovní náplně administrativního pracovníka a automaticky se s nimi počítá. 

Nepotřebujete na své pozici být expertem na tabulky či prezentace, ale cítíte, že v některých počítačových procesech jste pomalejší a nestíháte své kolegy? Současným trendem se stává vzdělávání zaměstnanců v rámci firmy. Zaměstnavatelé totiž potřebují mít kvalifikované, kompetentní a efektivní zaměstnance, kteří budou prospěšní pro firmu, proto své zaměstnance podporují a nabízejí jim vzdělávací kurzy či školení. 

„TIP: Informujte se u svého zaměstnavatele o možnostech rekvalifikace či rozšíření svého vzdělání. Vaše úspěšnost na pracovním trhu se zvyšuje, když se budete pravidelně vzdělávat a rozvíjet své dovednosti.“

Jak si doplnit počítačové vzdělání?

Jestliže váš zaměstnavatel nenabízí kurzy, školení a nemá možnost zajistit vám další vzdělávání, pak si můžete vyhledat kurz sami. 

Velké množství kurzů nejen zaměřených na počítačové dovednosti najdete na našem webu www.vzdelavaniaprace.cz. Zadejte do vyhledávacího okna váš požadavek a na následující stránce najdete výčet nabízených kurzů. Stačí si jen vybrat ten, který bude splňovat vaše požadavky a očekávání.

 1. napište svůj požadavek – chcete-li se zlepšit při práci s excelem, napište excel

 1. vyberte si z nabízených kurzů a přihlašte se na vámi vybraný

Další tipy: Vyhledejte si kurz Word pro pokročilé či Excel expert

Po úspěšném absolvování kurzu a získání certifikátu se vám otevírají nové pracovní možnosti, kde naplno využijete vaši novou dovednost. Láká vás profese Asistent nebo Administrativní pracovník? Hledejte na www.vzdelavaniaprace.cz.

Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích je umístěna v historické budově bývalého loveckého zámečku, má však moderního ducha. Škola se může pochlubit stálým zájmem uchazečů o vzdělání a naplněnou kapacitou. Díky přetrvávajícímu zájmu o studium na této škole, modernímu vybavení, bohaté nabídce vzdělávání žáků i dospělých, možnosti zahraniční praxe i nadstandardnímu sportovnímu zázemí je škola fungujícím centrem vzdělávání, které si zaslouží pozornost veřejnosti.

Continue reading

Neustálé zrychlování technologického pokroku způsobuje, že klasická škola ztrácí monopol na vzdělávání. Internet je dnes již téměř všude a každý si může najít informace a propojit se s lidmi se stejnými zájmy. Žáci a studenti tak mají nevídané vzdělávací příležitosti, které převyšují možnosti současných škol. Řada tuzemských vzdělávacích ústavů všech stupňů se však na situaci snaží reagovat. „Aby školy v rychle se měnících podmínkách obstály, jsou nuceny se otevírat okolí. Propojuje se tak školní a neformální vzdělávání. Školy si například domlouvají, že jejich žáci budou rozvíjet své dovednosti ve firmách v okolí školy, skautském oddílu či místním epidemiologickém centru,“ popisuje situaci Michal Kaderka, vzdělávací expert ze společnosti EDUin.

Continue reading

Domažlice – Jedenáct účastníků vzdělávacího programu zaměřeného na obsluhu strojů, které zpracovávají materiál na výrobu nábytku, si v minulém týdnu převzalo na domažlickém učilišti závěrečný certifikát. Jedním z nich byl i Oldřich Kraus. Získané dovednosti nepotřeboval pro své profesní uplatnění, ani není velkým kutilem. „Byl jsem ve svých téměř dvaačtyřiceti letech trochu unikát v tom, že jsem od šesti let držel v rukách převážně jenom tužku. Založením kutil nejsem,ale chtěl jsem pro svůj dobrý pocit zvládnout i nějakou technickou dovednost,“ popisuje pohnutky, které ho vedly k podání přihlášky do kurzu.

Continue reading

O tom, že se řemeslo může stát nejen povoláním, nýbrž i celoživotní vášní, se lze přesvědčit na příběhu pana Rudolfa Eliáše, který žije v Nové Pace. Pekařina byla jeho koníčkem již od útlého věku a není se ani čemu divit, když již jeho prarodiče vlastnili pekárnu na Vysočině. Jak bylo dříve zvykem, řemeslo se dědilo z generace na generaci, tudíž nebylo ani tolik neobvyklé, že se tatínek pana Eliáše vydal stejným směrem a léta pracoval v pekárně na pražském Smíchově. Otec ho ještě jako malého chlapce brával do pekárny, kde k „teplému čerstvému pečivu” taktéž přičichnul a nikoho nepřekvapilo, že se vydá stejnou cestou jako jeho dědeček a tatínek. Pekařem se vyučil ještě před revolucí v letech 1982-1985 v Praze v Holešovicích a následně získal zaměstnání v pekárně v Růžové ulici v Praze.

Continue reading

Střední škola technických oborů v Havířově – Šumperku vychovává a vzdělává žáky za účelem získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem v 17 oborech vzdělání. Je jednou z největších škol v Moravskoslezském kraji a v současné době jí navštěvuje kolem jednoho tisíce žáku. Škola disponuje vlastní svářečskou školou a má také dlouholetou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání. Od roku 1997 provádí rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvovalo již několik stovek účastníků.

Continue reading