Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) České Budějovice uspořádal 12. prosince tradiční Štědrý večer v předstihu ve spolupráci se Střední a Vyšší školou