Článek popisuje zkušenosti s projektem Malá digitální univerzita (MDU), který byl realizovaný v mateřské škole s cílem rozvíjet digitální gramotnost dětí.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Naše mateřská škola je výrazně zaměřena na environmentální výchovu. Pozornost zaměřujeme na ochranu přírody s akcentem na šetrné zacházení s přírodními zdroji. Pomocí pestré škály aktivit, které v mateřské škole realizujeme, zprostředkováváme dětem různé zážitky a prožitky vedoucí k radosti, spokojenosti a touze po poznání. Součástí vzdělávání je úzká spolupráce s rodiči, mateřskými školami, Základní praktickou školou v Říčanech, Muzeem Říčany, MAP, městskou knihovnou a celostátní sítí Mrkvička. Letos jsme obhájili titul Klubu ekologické výchovy – Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) Středočeského kraje 1. stupně pro období 2018–2020. Pokračujeme v účasti na projektu Oborový mentoring v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání, který pořádá Muzeum Říčany. A právě přes oblast polytechnického vzdělávání jsme se ve svých aktivitách dostali také k programům Malé technické univerzity (MTU) a Malé digitální univerzity (MDU) a stali jsme se jednou z pilotních škol pro ověřování programu MDU, která navazuje na úspěšnost partnerského projektu MTU, zaměřeného na polytechnické vzdělávání u dětí předškolního věku.

Malá digitální univerzita se pro nás stala vítaným zpestřením a ukázala nám, že digitální gramotnost lze u dětí rozvíjet i bez přímého použití tabletů nebo počítačů, což jsme uvítali. Koncept MDU spočívá v tom, že se děti formou prožitků, zábavně členěných her a úkolů dozvídají spoustu technologických informací a přes manipulativní činnosti vstřebávají nové poznatky. Všechny nové informace nasávají díky prožitku a hře tak, že se pro ně i abstraktní téma stává srozumitelným. Takovým příkladem byla například lekce o „Počítačové síti“. Lektorka MDU měla na zemi položenou čtvercovou síť, ve které se děti postupně učily základy programování podle jednoduchých povelů, kdy chodily po čtvercové síti podle pokynů a následně se naučily úkolovat i dřevěného robota Cubetta. Kromě digitální gramotnosti rozvíjí děti další kompetence a dovednosti, spolupracují ve skupinách, řeší kreativní i logické úkoly, rozvíjí představivost a tvůrčí myšlení.

Technologie jsou nedílnou součástí našeho světa, děti se s digitální technikou setkávají denně v běžném životě i v domácím prostředí jako pozorovatelé a také jako uživatelé. Ale díky programům MDU mají možnost hlouběji porozumět tomuto světu a rozvíjet tak svoji gramotnost. Například lekce „Datový expert“ je o pochopení přenosu dat a děti zde mohou porozumět tomu, jak se stane, že fotografie, kterou táta vyfotil svým mobilem, doputuje do mobilu babičky. Děti i my dospělí se těšíme na další lekce, které nám odhalí nová tajemství digitálního světa.

Jarmila Šebková
ředitelka MŠ U Slunečních hodin
členka pracovní skupiny MAP v OPR Říčany pro matematickou gramotnost

Jiřina Šancová
učitelka MŠ U Slunečních hodin

Zkušenost s MDU hodnotím jako učitelka pozitivně. Děti činnosti baví, dozvídají se při nich zajímavé informace ze světa IT, při činnostech dokážou spolupracovat, nebojí se ptát a dávají najevo svůj další zájem. Ptají se nás, zda zase přijde Kubík na návštěvu, takto familiérně pojmenovaly robota Cubetto, na kterém se učily základy programování pomocí jednoduchých příkazů. S každou další lekcí je na dětech vidět obrovský posun, když už vědí, co je čeká, protože si pamatují informace z předchozích programů. Dávají najevo touhu po poznání. Atraktivní pro ně byla také práce s robotem, který pod jejich rukama ožívá. Jsem překvapena, jak snadno si děti díky názornému a prožitkovému způsobu jednotlivých činností zapamatovaly technické pojmy. Děti jsou v činnostech s lektorkou v aktivní interakci, zaplavují ji různými otázkami a mnohdy s ní vstupují i do diskuze.

Máme už i kladnou zpětnou vazbu od rodičů. Děti si domů odnášejí osvědčení o absolvovaném programu, které pomáhá rodičům objasnit, co jejich dítě ve školce dělalo, a mají tak možnost si o zážitcích dítěte popovídat i doma. Nedávno za námi přišel jeden tatínek, který byl nadšený z toho, jak si dokázal podrobně popovídat se svou pětiletou dcerou o své IT profesi. Autoři programu a lektorky si zaslouží velké ocenění za to, jak dokážou dětem zprostředkovat hravým a prožitkovým způsobem poměrně obtížné téma digitálního světa a nepotřebují k tomu ani tablet nebo PC apod.

Zdroj: clanky.rvp.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Současný svět se mění neuvěřitelnou rychlostí a my vůbec nevíme, jak bude vypadat jen za pár let. Jak ale za takové situace vychovávat děti a připravovat je na život?

Podle Michaela Strakové, průvodkyně na první Střední ScioŠkole, je potřeba počítat právě s neustálými změnami.

„Je potřeba se více zaměřit na to, jak se přizpůsobovat změnám, jak s nimi pracovat. My se snažíme orientovat na to, aby se mladí lidé naučili se učit a celoživotní učení považovali za něco nedílného,“ říká.

Rodiče dnešních malých dětí vůbec netuší, jak bude vypadat svět například za patnáct let. Proto je především důležité naučit potomky pracovat s informacemi. „Kriticky myslet o informacích, které ke mně přichází, naučit se nějaké odpovědnosti za svoje vlastní učení, za to, co já poznávám, a být schopen se v tom neuvěřitelném množství informací orientovat, vyhodnotit, co je přínosné a co jenom marast. To se děti mohou učit už dnes,“ vysvětluje Michaela Straková.

Také proto se v současné době pomalu ustupuje od výuky, kdy učitel jenom předává informace. „Školy se více snaží pracovat s technologiemi, s tím, že informace lze snadno získávat, ale ne všechny zdroje jsou ověřené a už neplatí, že co je psané, to je dané,“ připomíná Michaela Straková.

Komplexní řešení přípravy na život v moderní době se ale podle ní teprve hledá. „Vznikají různé alternativní směry, inovativní přístupy. My jsme zvolili provádění tím procesem učení. Proces jsme dali do rukou studentům, kteří si volí téma, způsob zpracování, výstupy a jsou schopni se sebeřízeně učit a to učení vnímají jako součást,“ dodává průvodkyně na první Střední ScioŠkole.

Zdroj: budejovice.rozhlas.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.