LIBERECKÝ KRAJ – Je jim pouhých devět deset let a už zakládají vlastní firmu. Od banky dostanou půjčku do rozjezdu, sami si vytvoří výrobky, které pak prodávají. Za utržené peníze jedou třeba na výlet. Čím dál více základních škol v Libereckém kraji se zapojuje do projektů, které děti učí finanční gramotnosti. Odborníci i učitelé soudí, že je to velmi potřeba. Řada rodičů totiž není schopna jít svým potomkům příkladem a padá do dluhových pastí.

Podle České spořitelny, se kterou školy spolupracují, se do výuky finanční gramotnosti za poslední dva měsíce zapojilo na dvě stě čtvrťáků a páťáků z regionu. „Správa peněz je klíčovou dovedností. Pro děti byli dosud hlavním a mnohdy jediným zdrojem informací o hospodaření s penězi rodiče. Ne vždy ale jde o zdroj
kvalitní. Dospělí mají většinou laxní přístup k řízení rodinných financí a celá čtvrtina lidí v zemi žije od výplaty k výplatě,“ upozorňuje David Hubáček z České spořitelny.

A jak takový projekt, kde se děti učí počítat každou korunu, vypadá v realitě? „Děti mají za úkol vybudovat vlastní firmu. Navrhnout její logo, název a hlavně sortiment. Nabídnout takové zboží, které zvládnou samy s přiměřenými náklady vyrobit a prodat jej na veřejných jarmarcích. Žáci tedy neustále musí propočítávat cenu výrobku, kalkulovat se vstupními náklady i cenou vlastní práce a pracovat na propagaci. To vše společně po vzájemné diskuzi s ostatními,“ popisuje Hubáček. Každá třída může počítat se vstupním kapitálem ve formě půjčky od banky ve výši tři tisíce korun. „Připravili jsme dětem k podpisu smlouvu s několika dodatky a poznámkami psanými malým písmem pod čarou. Pro mnohé byl velký šok, když zjistily, že podepsaly něco jiného, než měly v
úmyslu,“ dodává Hubáček.
Do projektu se zapojila například základní škola v Turnově. Děti za vydělané peníze pojedou na výlet a část rozdělí na charitu. „Finanční gramotnost vštěpovaná do dětí je velmi důležitá, když kolem sebe vidíme, jak to nefunguje u dospělých. Nedokáži si sice úplně představit, že by se nějaký takovýto podobný předmět samostatně vyučoval, ale rozhodně by bylo dobré, aby byl zařazen do občanských nauk, hlavně pro druhý stupeň, pro starší
děti, kteří s realitou přijdou dříve do styku,“ myslí si ředitel turnovské školy Ivo Filip.

Další školou, která má akci za sebou, je Základní škola Ivana Olbrachta v Semilech. „Velmi jsme to uvítali, jedna třída vybrala nějakých třináct, čtrnáct tisíc korun a pojede na výlet. Bylo to takové první políbení dětí penězi a hospodařením s nimi,“ říká ředitel školy Jiří Jiránek.
Učitelka semilských čtvrťáků Lucie Vilímovská tvrdí, že se žáci naučili také týmové spolupráci. „Všímali si dovedností svých spolužáků, kdo je v čem šikovný, aby si společně postavili co nejlepší tým. Lepší počtáři měli konečně příležitost vyzkoušet si matematiku v praxi. Děti se naučily i komunikačním dovednostem – jak kontaktovat veřejnost, nabízet své výrobky, dokonce na jarmarku pak smlouvaly o cenách,“ popisuje učitelka.

Romana Lakomá, vedoucí spolku Déčko Liberec, jenž mimo jiné pomáhá lidem ve finanční tísni, říká, že
podobné projekty jsou přínosné, ale měly by se objevovat až na středních školách. „Ty malé děti ještě ten problém osobně nezažijí, nehospodaří tolik s penězi. Ti, kterým je osmnáct, již s penězi nakládají, jsou více ohroženi nebankovními nebo studentskými půjčkami. Hodně z nich si neumí spočítat to základní, že nemohou mít náklady vyšší než příjmy,“ vysvětluje Lakomá. „Rozhodně by ale škola neměla suplovat rodinu. Základ by měl být v ní. Rodiče by děti měli posílat na nákup. Umět jim vysvětlit, že si něco nemohou teď pořídit a podobně.“

Zdroj:18. 01. 2019   Mladá fronta DNES    Strana 15   Kraj Liberecký   Martin Trdla

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

OBLASTNÍ ŘEDITEL FINANČNĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI OVB ALLFINANZ MARTIN HÁJEK:

Martin Hájek je oblastním ředitelem finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz s dvanáctiletou praxí a zároveň zkušeným lektorem finanční gramotnosti, kterou přednáší pro všechny, od žáků základních škol až po seniory. V rozhovoru mj. odpovídá, proč je potřeba rozumět financím stále důležitější a jaké chyby dělají lidé se svými penězi nejčastěji.

* Proč je vlastně důležitá finanční gramotnost?
Jen si vezměte, že jsou na českém trhu stovky finančních institucí a tisíce produktů a neustále se měnící legislativa i samotné produkty a samozřejmě neustále se měnící situace samotného klienta. Nemluvě o věcech, jako jsou složité výluky a omezení například u životních pojistek, tedy jednoho z nejsložitějších produktů. Každý klient by měl mít schopnost orientovat se bezpečně na finančním trhu. Znamená to mít znalost základních pojmů jako je vliv inflace v rámci daného produktu, schopnost zhodnotit reálnost výnosů a rizika apod. No a nesmím zapomenout ani na vlastní cashflow: aktiva, pasiva, jestli klienti někde zbytečně nepře plácí, jaké typy produktů je potřeba mít ve svém portfoliu, které se řadí mezi již zmíněná aktiva či pasiva. Jednoduše ře čeno, klient by si měl držet ales poň obecný přehled o tom, jak to na finančním trhu chodí a tyto základy pak využívat pro stavbu dalších vědomostí v rámci finančního vzdělávání.

* Pro koho je finanční gramotnost primárně určena?
Nejjednodušší odpovědí by bylo říct, že pro všechny. Já sám finanční gramotnost přednáším pro studenty základních, středních i vysokých škol, například i v rámci spolupráce na bakalářských či diplomových pracích. Ale nejde jen o školy, samy nás oslovily i jiné spolky, jako například občanská sdružení, knihovny v rámci
vzdělávání pro seniory, či různé státní instituce a úřady.

* A stává se, že za Vámi přijde klient sám, že něčemu na finančním trhu nerozumí a potřeboval by s něčím poradit?
Samozřejmě, taková situace se mi přihodila zrovna v minulém týdnu. Přišel za mnou klient, který na mé pracovní sociál ní síti viděl článek o školení finanční gramotnosti z poslední doby a sám mě oslovil, jestli by bylo možné, abych pro něj a skupinu jeho známých z nejbližšího okolí uspořádal školení ohledně finanční
gramotnosti. A nejen on, na základě již zmíněných aktivit se přidávají další a další jedinci či instituce, kteří by si také chtěli, ať už sami, nebo pro své známé či klienty, rozšířit své obzory. Pro příklad: přednášel jsem v rodinném centru, kde mezi posluchači byla zástupkyně ředitele z jedné školy. Po přednášce za mnou sama přišla, řekla, že se jí to hodně líbilo a jestli by bylo možné to samé zařídit také pro studenty školy. Takto to na sebe navazuje jedno pro druhém a počet posluchačů tak stále roste. Pro mě, jakožto finančního poradce, je finanční gramotnost klientů také velmi důležitá. A zároveň to mně i mým kolegům zjednodušuje práci. Klienti tak aspoň orientačně vědí základní rozdíly mezi institucemi, jaké typy produktů se na trhu vyskytují, co se na trhu obecně děje a tak podobně.
Samozřejmě, málokdy klient vidí do úplných detailů a podrobností, jako například proč rostou úrokové sazby u hypoték, ale od toho jsme tady my, abychom vše klientům vysvětlili a poskytli jim úplné a objektivní informace, které k výběru vhodného produktu potřebují.

* Jak často se výuce finanční gramotnosti věnujete?
Každý podzim směřuji své aktivity právě tímto směrem: vzdělávání, edukace, přednášky… ale není to jen v tomto období. Například u zmíněné státní instituce se potkáváme pravidelněji i mimo toto období. Ale co se týče „nováčků“, pokud je tak mohu nazvat, tak se snažím to vše směřovat právě na podzim. Je to jednodušší i z již popsaného důvodu referencí a předávání kontaktů, protože na sebe vše plynule navazuje.

* Když se teď nebudeme bavit o skupinách, ale jednotlivcích – jak často by se měl klient/laik zajímat o svou finanční gramotnost, zjišťovat si novinky na trhu a podobně?
V případě ideální spolupráce, kdy každý vidí zprávy v televizi, čte články v novinách či na internetu, mi klient zavolá jednou za měsíc a prodiskutuje se mnou své nově nabyté vědomosti. Ale není to podmínkou. U nás v OVB se s klienty scházíme minimálně jednou do roka, kdy zkontrolujeme stávající stav smluv, protože za rok se u každého z nás může změnit spousta věcí. Klienti mají dobré povědomí a já jim pak dovysvětluji detaily, které je zajímají a které jsou důležité pro jejich rozhodnutí.

* V čem klienti v rámci financí dělají nejčastěji chyby?
Je velmi těžké určit, co je vyložená chyba, proto to popíšu trošku ze široka. Na svých přednáškách se posluchačů ptám, podle čeho si vybírají své finanční instituce a nejčastěji dávají na to, co mají nejblíž, co vidí v kamenných pobočkách ve svých městech, jaké produkty využívají jejich známí či co oni sami znají z historie nebo reklam. Klienty zajímá, kam přispívá stát, kde jsou daňové úlevy, co je v produktech garantováno. A opět: v zásadě to není špatně, ale produkt vhodný pro padesátiletého podnikatele nemusí být vhodný pro mladou maminku na mateřské a naopak. Je proto potřeba se zajímat o sebemenší detaily produktů a podle toho následně vybírat. A toto bych asi bral jako tu největší chybu – neznalost detailů produktů.

* A co třeba taková ta malá písmenka, která vidíme v reklamách či prospektech?
(směje se) To si samozřejmě taky vysvětlujeme, co znamenají zkratky p. a. (per annum – ročně), RPSN (roční procentní sazba nákladů) a další, a to ať už do kladných či záporných úroků, stejně jako měsíční, kvartální… V současné době pak vysvětluji i legislativní změny, jako například GDPR a další. Jsem velmi rád, že ochrana klientů před nepoctivci výrazně pokročila, takže riziko, že se finančně méně gramotný klient může někde „napálit“, je mnohem menší. Spousta firem bez licencí tak dnes již nemůže nabízet produkty po telefonu, kdy klient neměl příliš času na rozmyšlenou bez možnosti ověřit si informace.

* To mě přivádí k další myšlence. Bavíme se tady o neznalosti klientů v rámci finanční gramotnosti, ale jak je to například s jejich neopatrností?
I nadále se samozřejmě setkáváme s tím, že se smlouvy sjednávají tak, jak jsem zmínil v předchozí otázce, že klienti nemají úplné a objektivní informace. Důvěřují tomu člověku na druhé straně telefonu nebo stolu a ani si nezkontrolují, jestli je držitelem potřebných licencí nebo je veden v registru České národní banky. I díky tomu pak může docházet ke ztrátám finančních prostředků. Na druhou stranu, lidé o této možnosti kontroly málo vědí a nejsou schopni sami posoudit, jestli je to dobře, nebo špatně a jaké všechny licence by měl finanční poradce mít. A to se ani nebavím o tom, kolik je zde různých produktů.

* Když už jste zmínil ty produkty, tak ve kterých dělají klienti nejčastěji chyby?
Vaši otázku trochu otočím a nebudu říkat, v jakých produktech dělají nejčastěji chyby, ale jaké chyby dělají nejčastějších produktech. A začnu podpojištěním majetku či nemovitosti, které je samo o sobě chybou, ale klienti si neprochází podmínky, nezajímají se o skutečnou hodnotu svého vlastního majetku a dostanou tak ve finále menší plnění, než jaká je skutečná škoda. A kromě toho jim pak třeba zástupce finanční instituce neřekl rozdíly mezi různými variantami. Další kapitolou je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu, kde stejně jako v předchozím bodě mluvíme o nedostatečném plnění. Zde se musí jednat minimálně o 4,5 násobek hrubé měsíční mzdy, což se ve spoustě případů neděje. Klienti pak také mívají mylné domněnky o spoluúčasti, nevědí, do kolika peněz se jich to týká, kolik budou v případě škody doplácet oni a tak podobně. V segmentu životních a úrazových pojištění vidím, že trh je velmi „přepojištěný“ jako důsledek divokých devadesátých let a klienti tak často mají až 5–6 různých pojistných smluv, přitom by to vše šlo vhodně vyřešit 1–2 smlouvami a zbytečně tak nepřeplácet. V rámci
hypoték lidé koukají zejména na úrok, ale už nevidí produkty, které jdou s hypotékou ruku v ruce. Například když banka klientovi řekne, že u nich musí mít vedený účet a případně i nějaké pojištění, což dotyčný klient přímo na místě nezjistí, že to tak být nemusí a dá se to řešit i alternativními způsoby – například dalším účtem a samotné pojištění si zřídit levněji u jiné instituce. U stavebních spoření si lidé často myslí, že jejich úroky jsou stále stejné a když zvýší cílovou částku, tak zůstanou. Ale spousta stavebních spořitelen tyto úrokové sazby sníží a klienti se pak diví, že z původně slibovaných 3 % mají najednou procento jedno. Další věcí jsou pak meziúvěry, ze kterých téměř není možné odejít jen tak a klient tak musí čekat, protože možnosti refinancování jsou jen velmi malé. A závěrem:
klienti se hodně bojí investic a nemají k tomuto typu produktu příliš velkou důvěru. Na druhou stranu, podílové fondy si již vybudovaly svou pozici na trhu, mají rostoucí tendenci, ale i přesto je spousta klientů skeptických i z důvodu hrozby ekonomických krizí, které můžou, ale samozřejmě nemusí přijít, a proto raději volí vyčkávací taktiku.

* A jak v dnešní době klienti řeší spotřebitelské úvěry? Je doba těsně před Vánoci a všude kolem spousta lákadel…
Je to velmi aktuální téma, se svými klienty se snažím, aby měli k dispozici vždy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé rezervy a mají tak peníze například v rámci spořicích účtů kdykoli k dispozici právě z hlediska krátkodobých výdajů. Mohou je kdykoli využít a nemusí si tak zbytečně půjčovat a mohou pružně reagovat, protože krátkodobé půjčky jsou jednou z těch nejsnazších cest, jak se dostat do dluhových pastí, které můžou skončit až exekucí.

* Je poměrně zajímavé, že počet exekucí roste navzdory tomu, jak je nízká nezaměstnanost a HDP i nadále roste. Jakým způsobem mají lidé předcházet hrozbě exekucí a dluhových pastí?
Jde hlavně o ty již zmíněné rezervy. Nejčastější chybou je, že lidé mají peníze uloženy na běžných účtech a nepracují s nimi efektivně. I v rámci investic je dobré začínat opravdu pozvolna a naučit se v tom chodit, než tam vložit spoustu prostředků naráz a pak čekat, jak to dopadne a nemít v základu z čeho fungovat. Můžete kdykoli přijít o zaměstnání, může přijít autonehoda, vážný úraz… Nad tímto by měl klient uvažovat vždy na prvním místě, než kamkoli vloží své finanční prostředky. Je potřeba si uvědomit, že finanční trh funguje na principu spojených nádob a jakékoli naše rozhodnutí ovlivní vývoj všech dalších aspektů. My v OVB tak proto klientům neříkáme „kliente, udělej to takto a takto“, ale upozorňujeme na rizika, která mohou nastat a na základě svých zkušeností představit fungující řešení. Je potřeba se zajímat o sebemenší detaily produktů a podle toho následně vybírat. Nejčastější chybou je, že lidé mají peníze uloženy na běžných účtech a nepracují s nimi efektivně.

Zdroj: 20.12.2018    Právo    Strana 23    Finance   Jiří Tichý

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Žáci základních škol mají možnost, jak se učit finanční gramotnosti zábavnou formou. Umožňuje jim to projekt Zlatka.in, který vznikl za podpory Raiffeisenbank. Web se snaží děti prostřednictvím her a netradičně postavených úkolů naučit základy hospodaření s penězi. Dozvědět se děti mohou také, jak fungují banky a jejich produkty, například platební karty či spotřebitelské úvěry.

Zlatka od svého spuštění před čtyřmi měsíci zaznamenala již přes 350 000 vyřešených úkolů, ze kterých bylo více než 290 000 splněno správně. Řešením úkolů už děti strávily více než 6400 hodin. Zajímavostí je, že dle našich údajů děti při plnění úkolů nejméně chybují o víkendu. Důvodem může být i to, že nejsou pod tlakem jako ve škole a také si vybírají úlohy, které jim nejvíc jdou, a tudíž je i víc baví, vysvětluje Veronika Tomanová, spoluautorka webu Zlatka.in.

Stránka Zlatka.in nabízí kromě příkladů a her také pracovní listy a návody na učení finanční gramotnosti ve škole i doma. Stránku mohou využívat jak děti samotné, tak jejich rodiče a učitelé.

Z našeho pohledu je finanční gramotnost důležitou součástí vzdělávání a nezbytností pro budoucí životy dětí. Velmi bychom si přáli, aby se rozšířily řady škol, které se do projektu zapojí a budou Zlatku aktivně využívat v rámci výuky, říká Michalela Kuželová, ředitelka marketingové komunikace Raiffeisenbank.

Projekt Zlatka.in navazuje na webové stránky Gramar.in, soustředící se na český jazyk, a především na Matika.in, kterou hojně navštěvují školáci nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Maďarsku a ve Francii.

Zdroj: www.mesec.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Dopoledne do školy, odpoledne na kroužky − třeba v pondělí na florbal a ve čtvrtek na programování či tanečky, večer se společně učit. Je vám takový program povědomý? Občas to může být i fuška, vše zvládnout v běhu rodinného života. Musíme vynaložit energii, zajistit logistiku, stojí to čas a také peníze. Naší snahou ale přece je, aby z našeho potomka vyrostl radostný a sebevědomý jedinec a abychom jej podpořili tam, kde v něm dříme talent. Je to pro nás normální, dává nám to smysl. Ne všechny děti ale mají to štěstí, že se jim rodiče věnují a mohou jim nabídnout zázemí a radostné dětství.

Některé ani žádnou rodinu nemají, a mohou tak spoléhat jen na pomoc nevládních organizací, státu, odpovědných společností či lidí, kterým jejich nelehké osudy nejsou lhostejné. Proč nám v ING záleží na tom, pomáhat potřebným dětem? Je nám zřejmé, že osobnost mladého člověka se formuje již od útlého dětství. Ve škole a při zájmových aktivitách získává nejen znalosti a dovednosti, ale vytváří si i zázemí a sociální síť do budoucna, nabírá potřebné sebevědomí, aby se dokázal prosadit a postarat sám o sebe.

To jsou rozhodující vstupy do života, které mohou mít vliv na úspěch každého z nás v momentě, kdy jsme dospělí a nastal čas postavit se na vlastní nohy, zvládat realitu všedních dní… Proto nám v ING Bank dává smysl pomáhat a podporovat vzdělávání dětí, kterým byl osud méně nakloněn, a rozvoj jejich talentu, ať už jsou to umělecké vlohy, či sportovní dovednosti. Z našeho fondu finančně podporujeme například doučování, zájmové kroužky či rozvojové pobyty − aktivity, na které se dětem z dětských domovů či v náhradní péči běžně nedostává. Snažíme se tak naší pomocí i těmto dětem otevírat dveře do jejich lepší budoucnosti. Věříme, že kromě získaných znalostí a rozvoje talentu jim zprostředkujeme navíc zkušenost, že vynaložené úsilí se vyplatí.

Pomoc při vzdělávání má z naší strany různé podoby. Příspěvek na doučování je jen jednou z nich. Řada z nás formou dobrovolnictví pomáhá dětem také zvyšovat jejich finanční gramotnost. Často slyšíme, že toto téma je v běžné výuce základních škol podceňováno a že je v dnešním světě stále důležitější, aby zde byly ještě jiné příležitosti, kde se děti dozvědí a mají možnost popovídat si o zákonitostech, ale i záludnostech hospodaření s penězi. Věřili byste, že dokážeme dětem toto téma nabídnout hravou formou a že je to baví?

Zdroj: archiv.ihned.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Vybudovat vlastní firmu je jeden z nejtěžších úkolů, které si člověk může na svá bedra naložit. Je třeba přijít s neotřelým nápadem, který zákazníci ocení, a zároveň mít ideální mix dovedností, ať už se jedná o obchodního ducha, zručnost či talent. A podnikatel, který chce ve svém oboru opravdu uspět, musí mít navíc přehled o financích, plánování i cenotvorbě.

Nejefektivnějším způsobem, jak tyto zásadní informace získat a vyhnout se tak v budoucnu vážným problémům, je bezesporu studium. A to buď pomocí speciálních kurzů, workshopů či konferencí, nebo přímo na státní či soukromé vysoké škole. Zkušenosti s podnikateli, kteří si chtějí zvýšit svou finanční gramotnost, mají například na Vysoké škole finanční a správní. „Někteří z našich posluchačů začali s podnikáním hned po absolvování střední školy, takže pro studium na vysoké jim v té době chyběl čas, energie a možná i motivace. Tuto motivaci získávají nyní, poté co se stali úspěšnými podnikateli a cítí, že by bylo užitečné doplnit své praktické zkušenosti o teoretické základy,“ říká o motivaci podnikatelů zasednout znovu do školních lavic Petr Budinský, prorektor pro vzdělávací činnost.

Jeho slova potvrzuje i Kateřina Langhammerová, jednatelka Centra služeb pro podnikání. „Podle mého názoru je motivací podnikatelů ke vzdělávání zejména touha naučit se něco nového, rozšířit si své znalosti a dovednosti, zapracovat na svém osobním rozvoji a posunout se dál.“

Jenomže finanční gramotnost v sobě zahrnuje poměrně velkou škálu různých podoblastí a vybrat pro sebe správný kurz není úplně jednoduché. Podnikatelé si tedy musí dopředu ujasnit, co je v jejich byznysu důležité, případně co nefunguje úplně dle jejich představ, a teprve potom vybírat konkrétní kurz. „Rozhodnutí studovat byznys na vysoké škole ve mně nějakou dobu zrálo, než jsem pochopil, že vzdělání a obchodní zkušenosti ostatních mohou být tím nástrojem, jak změnit horskou dráhu mého podnikání na stabilní a dlouhodobě udržitelný růst,“ vzpomíná na rozhodnutí studovat Přemysl Písař, majitel společnosti Zahradnictví Plzeň, a dodává, že zvolil obor řízení podniku a podnikové finance na Vysoké škole finanční a správní. Podnikatelé jej tam studují nejčastěji, protože získají znalosti jak v oblasti managementu, tak v oblasti financí a jsou pak schopni podívat se na své podnikání komplexně.

Kromě tří- či pětiletého studia na vysoké škole je možné podobné informace získat i pomocí intenzivních kurzů, které jsou vypisovány jak pro začínající podnikatele, tak pro ty zkušenější, kteří si chtějí spíše jen prohloubit stávající znalosti. „Ti, kteří své firmy teprve rozjíždějí, u nás navštěvují kurz základů podnikání, který se věnuje tématům tržní ekonomiky, finančního řízení podniku, peněžních a kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví. Lidé, kteří již podnikají delší dobu, si objednávají například kurzy, které jim pomohou rozvíjet jejich manažerské dovednosti nebo komunikační a prezentační dovednosti,“ říká Kateřina Langhammerová z Centra služeb pro podnikatele.

Bez finančního vzdělávání se může podnikání brzy zhroutit

Trh služeb je v dnešní době již nasycený téměř ve všech oblastech, proto je nesmírně obtížné na něm uspět. Aby se podnikatelé postupně neutopili v řetězci špatných rozhodnutí, musí podle Petra Budinského rozumět základním zákonitostem na finančních trzích, orientovat se ve finančním plánování a v neposlední řadě rozumět i základům finanční analýzy. „Pokud podnikatelé výše uvedené znalosti nemají, mohou například jen těžko vyhodnotit některá rizika, jimž čelí v souvislosti se svým byznysem. Jako příklad bych uvedl podnikatele, který vyváží své výrobky na Slovensko, takže inkasuje platby v eurech, zatímco jeho náklady jsou v korunách. Bez hlubších znalostí nebude schopen ošetřit kurzové riziko, přičemž si možná ani toto riziko neuvědomí.“

Chybná rozhodnutí, která mají vliv na prosperitu podniku, však mohou přicházet odkudkoliv. I když to není vždy na první pohled patrné, i měkké dovednosti velmi výrazně ovlivňují celkovou atmosféru ve firmě, efektivitu zaměstnanců a následně prosperitu celého podniku. „Studium mě naučilo srovnat si priority, pochopil jsem time management a to, jak delegovat. Moje podnikání bylo do té doby řízeno autokraticky. Nic se beze mě neobešlo, protože jsem měl pocit, že jen já to přece umím nejlépe. Dnes už vím, že pokud chci dělat s profíky, musím jim dát prostor pro růst, ale také pro chybování,“ říká Přemysl Písař. „Svoji pozici ve vlastním byznysu vidím spíše jako vytváření procesního systému a dohledu.“

Dalo by se tedy říci, že v podnikání platí úměra − čím lepší finanční vzdělání, tím větší šance na úspěch a do jisté míry i méně starostí. Přestože je tato rovnice velmi jednoduchá a nabídka kurzů či studijních oborů bohatá, najde se poměrně velké procento (začínajících) podnikatelů, kteří vzdělávání v této oblasti považují za zbytečné. Hlavním argumentem, proč vzdělávání odmítají, bývá dostatek praxe ze zaměstnání. Jde však o mýlku, protože tyto dva druhy výdělečné činnosti nelze navzájem srovnávat. Znamená to, že už při samotném zrodu firmy mohou podnikatelé udělat chyby, které nevyhnutelně povedou byznys ke špatnému konci.

Jednou z těchto zásadních chyb je například špatná cenotvorba. Pokud totiž podnikatel zakládá hned od začátku svůj byznys na nízkých cenách, přiláká zejména zákazníky, kteří tento obchodní model preferují. A jakmile poskytované služby či zboží podraží, byť jen o pár procent, část těchto zákazníků na to okamžitě zareaguje odchodem. Pro první roky podnikání jde o příliš velkou turbulenci, kterou jen málokdo ustojí. Podobný mechanismus platí i u bezhlavého využívání slevových portálů. Podnikatel je kvůli jejich tvrdým podmínkám v červených číslech prakticky ihned a návratnost těchto investic bývá navíc minimální. Zákazníci, kteří si službu objednali přes slevový portál, si ji za plnou cenu objednají pouze ve dvou procentech případů. A to je na úspěšné podnikání žalostně málo.

Zdroj: byznys.ihned.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.