Národní soustava kvalifikací otevírá prostor pro celoživotní učení a následně uplatnění se na pracovním trhu. Podporuje uznávání výsledků učení bez ohledu na to, jakým způsobem byly dosaženy. Díky tomu umožňuje uplatnění se v nové profesi v jakémkoliv věku.

Co to je Národní soustava kvalifikací (NSK)?

NSK je praktický nástroj, který umožňuje získání plnohodnotné profesní kvalifikace uplatnitelné na pracovním trhu. Umožňuje zájemcům prokázat, že ovládají zvolenou kvalifikaci a získat celostátně uznávaný kvalifikační doklad, aniž by museli znovu zasednout do školních lavic.

Co je to profesní kvalifikace?

Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace umožňuje vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností (např. montér výtahů, strážný, sportovní masér).

Každá profesní kvalifikace v NSK má svůj kvalifikační standard, který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět. Jedná se tedy o soubor požadovaných odborných znalostí a dovedností.

Mohlo by vás zajímat: 

Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnotící standard naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

V informačním textu pod tabulkami hodnotící standard naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce aj. 

Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, nebo i fyzické podnikající osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva).

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby?

Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů naleznete na webových stránkách, vždy u každé schválené kvalifikace pod záložkou Autorizované osoby.

Kde lze zjistit výši úhrady za zkoušku (cenu)?

Výši úhrady za zkoušku (cenu) určuje autorizovaná osoba. Liší se u různých autorizovaných osob, proto je vhodné si ji přímo zjistit u konkrétní autorizované osoby.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete!

Další odpovědi na nejčastější otázky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Portál vzdelavaniaprace.cz je určen nejen těm, kteří hledají uplatnění na trhu práce, ale také firmám a vzdělavatelům, kteří se mohou zviditelnit a zveřejnit svou nabídku a zajmout tak potenciální zájemce.

Co jako firma bezplatnou registrací získáte?

  • Oslovíte více než 10 tis. uživatelů portálu, kteří se starají o svůj profesní růst.
  • Nasměrujete potenciální zaměstnance k rozvoji dovedností, které potřebujete.
  • Nabídnete další služby a informace v profesním vzdělávání.
  • Zdarma inzerujete volná místa.
  • Svou firmu prezentujete prostřednictvím vlastního profilu.
  • Zdarma inzerujete své služby v oblasti vzdělávání a rekvalifikace.
Více informací najdete na: https://vzdelavaniaprace.cz/pro-firmy.html

Mohlo by vás také zajímat: I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod

Jak se registrovat?

Při registraci vyberte volbu firma a zadejte požadované údaje vč. IČO. Nezapomeňte potvrdit a přečíst podmínky registrace, poté klikněte na REGISTROVAT. Objeví se obrazovka se základními údaji o vaší firmě, některé z nich můžete doplnit nebo změnit, např. obor podnikání, popis společnosti nebo můžete vložit vlastní logo. Vaše registrace proběhla. Nyní zbývá potvrdit účet kliknutím na odkaz v aktivizačním emailu, který vám během chvíle přijde na vaši emailovou adresu.

Portál vzdělávání a práce můžete sdílet se svými přáteli.

Jaké informace můžete sdílet a přidávat jako firma?

Klikněte na modrý nápis Nastavení v záhlaví hlavní stránky a přejdete na Nastavení účtu. Zde můžete doplnit kontaktní údaje, změnit heslo a další. Můžete přidat volná pracovní místa, definovat budoucí poptávku či publikovat další nabídky pro uživatele. Publikovat lze také v záhlaví stránky přes tlačítko PUBLIKOVAT.

Všechny služby portálu jsou zdarma.

Co o vaší firmě uvidí uživatel?

Uživateli se zobrazí informace na vašem profilu, jednotlivá volná místa, kurzy a zkoušky. 

Portál nabízí na mnoha místech našeptávač s klíčovými slovy a profesními kvalifikacemi. Čím více budete při zadávání svých nabídek vyplňovat kolonku profesních kvalifikací, tím více budou vaše inzeráty a nabídka vidět. Kromě toho se uživateli u každého detailu firmy, volného místa či kurzu zobrazuje box: Mohlo by vás také zajímat, v němž opět vidí související výsledky vyhledávání.

Celý videonávod – Jak se registrovat jako firma najdete ZDE.

Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.


Vybudovat vlastní firmu je jeden z nejtěžších úkolů, které si člověk může na svá bedra naložit. Je třeba přijít s neotřelým nápadem, který zákazníci ocení, a zároveň mít ideální mix dovedností, ať už se jedná o obchodního ducha, zručnost či talent. A podnikatel, který chce ve svém oboru opravdu uspět, musí mít navíc přehled o financích, plánování i cenotvorbě.

Nejefektivnějším způsobem, jak tyto zásadní informace získat a vyhnout se tak v budoucnu vážným problémům, je bezesporu studium. A to buď pomocí speciálních kurzů, workshopů či konferencí, nebo přímo na státní či soukromé vysoké škole. Zkušenosti s podnikateli, kteří si chtějí zvýšit svou finanční gramotnost, mají například na Vysoké škole finanční a správní. „Někteří z našich posluchačů začali s podnikáním hned po absolvování střední školy, takže pro studium na vysoké jim v té době chyběl čas, energie a možná i motivace. Tuto motivaci získávají nyní, poté co se stali úspěšnými podnikateli a cítí, že by bylo užitečné doplnit své praktické zkušenosti o teoretické základy,“ říká o motivaci podnikatelů zasednout znovu do školních lavic Petr Budinský, prorektor pro vzdělávací činnost.

Jeho slova potvrzuje i Kateřina Langhammerová, jednatelka Centra služeb pro podnikání. „Podle mého názoru je motivací podnikatelů ke vzdělávání zejména touha naučit se něco nového, rozšířit si své znalosti a dovednosti, zapracovat na svém osobním rozvoji a posunout se dál.“

Jenomže finanční gramotnost v sobě zahrnuje poměrně velkou škálu různých podoblastí a vybrat pro sebe správný kurz není úplně jednoduché. Podnikatelé si tedy musí dopředu ujasnit, co je v jejich byznysu důležité, případně co nefunguje úplně dle jejich představ, a teprve potom vybírat konkrétní kurz. „Rozhodnutí studovat byznys na vysoké škole ve mně nějakou dobu zrálo, než jsem pochopil, že vzdělání a obchodní zkušenosti ostatních mohou být tím nástrojem, jak změnit horskou dráhu mého podnikání na stabilní a dlouhodobě udržitelný růst,“ vzpomíná na rozhodnutí studovat Přemysl Písař, majitel společnosti Zahradnictví Plzeň, a dodává, že zvolil obor řízení podniku a podnikové finance na Vysoké škole finanční a správní. Podnikatelé jej tam studují nejčastěji, protože získají znalosti jak v oblasti managementu, tak v oblasti financí a jsou pak schopni podívat se na své podnikání komplexně.

Kromě tří- či pětiletého studia na vysoké škole je možné podobné informace získat i pomocí intenzivních kurzů, které jsou vypisovány jak pro začínající podnikatele, tak pro ty zkušenější, kteří si chtějí spíše jen prohloubit stávající znalosti. „Ti, kteří své firmy teprve rozjíždějí, u nás navštěvují kurz základů podnikání, který se věnuje tématům tržní ekonomiky, finančního řízení podniku, peněžních a kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví. Lidé, kteří již podnikají delší dobu, si objednávají například kurzy, které jim pomohou rozvíjet jejich manažerské dovednosti nebo komunikační a prezentační dovednosti,“ říká Kateřina Langhammerová z Centra služeb pro podnikatele.

Bez finančního vzdělávání se může podnikání brzy zhroutit

Trh služeb je v dnešní době již nasycený téměř ve všech oblastech, proto je nesmírně obtížné na něm uspět. Aby se podnikatelé postupně neutopili v řetězci špatných rozhodnutí, musí podle Petra Budinského rozumět základním zákonitostem na finančních trzích, orientovat se ve finančním plánování a v neposlední řadě rozumět i základům finanční analýzy. „Pokud podnikatelé výše uvedené znalosti nemají, mohou například jen těžko vyhodnotit některá rizika, jimž čelí v souvislosti se svým byznysem. Jako příklad bych uvedl podnikatele, který vyváží své výrobky na Slovensko, takže inkasuje platby v eurech, zatímco jeho náklady jsou v korunách. Bez hlubších znalostí nebude schopen ošetřit kurzové riziko, přičemž si možná ani toto riziko neuvědomí.“

Chybná rozhodnutí, která mají vliv na prosperitu podniku, však mohou přicházet odkudkoliv. I když to není vždy na první pohled patrné, i měkké dovednosti velmi výrazně ovlivňují celkovou atmosféru ve firmě, efektivitu zaměstnanců a následně prosperitu celého podniku. „Studium mě naučilo srovnat si priority, pochopil jsem time management a to, jak delegovat. Moje podnikání bylo do té doby řízeno autokraticky. Nic se beze mě neobešlo, protože jsem měl pocit, že jen já to přece umím nejlépe. Dnes už vím, že pokud chci dělat s profíky, musím jim dát prostor pro růst, ale také pro chybování,“ říká Přemysl Písař. „Svoji pozici ve vlastním byznysu vidím spíše jako vytváření procesního systému a dohledu.“

Dalo by se tedy říci, že v podnikání platí úměra − čím lepší finanční vzdělání, tím větší šance na úspěch a do jisté míry i méně starostí. Přestože je tato rovnice velmi jednoduchá a nabídka kurzů či studijních oborů bohatá, najde se poměrně velké procento (začínajících) podnikatelů, kteří vzdělávání v této oblasti považují za zbytečné. Hlavním argumentem, proč vzdělávání odmítají, bývá dostatek praxe ze zaměstnání. Jde však o mýlku, protože tyto dva druhy výdělečné činnosti nelze navzájem srovnávat. Znamená to, že už při samotném zrodu firmy mohou podnikatelé udělat chyby, které nevyhnutelně povedou byznys ke špatnému konci.

Jednou z těchto zásadních chyb je například špatná cenotvorba. Pokud totiž podnikatel zakládá hned od začátku svůj byznys na nízkých cenách, přiláká zejména zákazníky, kteří tento obchodní model preferují. A jakmile poskytované služby či zboží podraží, byť jen o pár procent, část těchto zákazníků na to okamžitě zareaguje odchodem. Pro první roky podnikání jde o příliš velkou turbulenci, kterou jen málokdo ustojí. Podobný mechanismus platí i u bezhlavého využívání slevových portálů. Podnikatel je kvůli jejich tvrdým podmínkám v červených číslech prakticky ihned a návratnost těchto investic bývá navíc minimální. Zákazníci, kteří si službu objednali přes slevový portál, si ji za plnou cenu objednají pouze ve dvou procentech případů. A to je na úspěšné podnikání žalostně málo.

Zdroj: byznys.ihned.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.