Firmy přidávají i těm, kteří nejsou v klasickém zaměstnaneckém poměru. Rychle rostoucí startup LidskáSíla.cz trápí kritický nedostatek lidí na úklid, hodinovou odměnu jim proto zvýšil na 170 korun. V oboru úklidu a manuálních prací přidávají i další hráči.

Celý příspěvek

Když se nebudeš učit, bude z tebe uklízečka. Podobné strašení dětí už je liché. Například kvalifikovaný úklidový pracovník administrativních ploch si nevystačí pouze s koštětem, hadrem a kbelíkem. Roste i počet profesí. Do Národní soustavy kvalifikací jich jen loni přibylo 263, od roku 2009 jich je 991. Kvalifikační osvědčení už získalo 145 tisíc lidí. Dokument má stejnou váhu jako výuční list nebo maturita. Pro koncového zákazníka je navíc kvalifikační osvědčení vodítkem kvality služeb.

Celý příspěvek

Příběh paní Ivety může být inspirací pro toho, kdo má někdy sklony vidět svůj život v tmavých barvách a pesimisticky. Paní Iveta se přihlásila jako jedna z účastnic do kurzu Hospodyně v domácnosti. Kurz byl zahájen na podzim, výuka probíhala v rozsahu 80 hodin a byla ukončena zkouškou v lednu.

Celý příspěvek