HR

Národní soustava povolání – popisujeme a přibližujeme trh práce

Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný katalog pracovních pozic na českém trhu práce, který slouží zaměstnavatelům, vzdělavatelům, kariérovým poradcům, uchazečům o zaměstnání i

Příběhy NSK aneb Proč jsme do toho šli?

Zástupci některých oceněných společností, jež získaly v brněnském hotelu Holiday Inn certifikát Národní soustavy kvalifikací (NSK), v krátké anketě odpovídají na otázku, co je

NSK2: již více než 70 tisíc lidí dokládá svou odbornost osvědčením o zkoušce z profesní kvalifikace

Národní soustava kvalifikací nabízí k využití již 450 kvalifikačních a hodnotících standardů, podle nichž absolvovalo zkoušku přes 70 000 osob. Téměř polovina našich občanů

Národní soustava kvalifikací v personální praxi

Již více než 150 firem prokazatelně využívá systém Národní soustavy kvalifikací.  Zaměstnavatelé, kteří jsou inovátory v oblasti lidských zdrojů, převzali ocenění za implementaci NSK