Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný katalog pracovních pozic na českém trhu práce, který slouží zaměstnavatelům, vzdělavatelům, kariérovým poradcům, uchazečům o zaměstnání i studentům jako cenný zdroj informací o jednotlivých povoláních. V současnosti se v NSP nachází více než 3 000 povolání a jejich specializací, které jsou popsány na webové stránce www.nsp.cz. S vedoucím týmu Ing. Martinem Buňkou, který zajišťuje aktualizaci a tvorbu nových jednotek práce, jsme pohovořili o tom, jakým způsobem lze tento katalog využít v praxi lidí, kteří se pohybují v oblasti HR. Celý příspěvek

Národní soustava kvalifikací nabízí k využití již 450 kvalifikačních a hodnotících standardů, podle nichž absolvovalo zkoušku přes 70 000 osob.

Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list. Celý příspěvek

Již více než 150 firem prokazatelně využívá systém Národní soustavy kvalifikací.  Zaměstnavatelé, kteří jsou inovátory v oblasti lidských zdrojů, převzali ocenění za implementaci NSK do své firemní personální praxe na slavnostním ceremoniálu, který proběhl 22. května v Klášteře dominikánů v Praze, a další ocenění přibudou na konferenci NSK v říjnu. Zástupci oceněných firem a organizací se s námi podělili o své zkušenosti z praxe NSK. Celý příspěvek