Jaký je skutečný vztah mezi inteligencí a kariérním úspěchem? Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly co nejchytřejší. Aby nosily samé jedničky, vystudovaly pokud možno tu nejprestižnější univerzitu a poté našly dobrou práci, která by jim zajistila takový výdělek, díky kterému budou žít šťastně až do smrti. Jaký je však skutečně vztah mezi inteligencí a kariérním úspěchem? Logicky by mělo platit, že čím lepší je rozumové nadání, tím víc by měl dotyčný vydělávat. Je to však pravda jen částečně. Existuje a vždy existovala skupina lidí, jejichž příjmy jsou trvale výrazně nižší, než by odpovídalo jejich intelektu a stejně tak jsou i takoví, kteří se dokáží dobře pracovně uplatnit a zpeněžit svou práci navzdory nižšímu IQ.

Celý příspěvek