O více než 2000 procent stoupl během deseti let počet absolventů učňovského oboru kominík. Mladé lidi a jejich rodiče láká jistá práce i solidní výdělky, ačkoliv ty podle lidí z oboru stále neodpovídají zodpovědnosti profese. Poptávka po službách kominíků vzrostla hlavně kvůli novým požadavkům na revize komínů.

Celý příspěvek

Přestože v některých krajích lidé aktuálně musí na revizi komína čekat i měsíc, kominický cech se obává, že během dvou tří let může nastat potíž s uplatněním čerstvých učňů. Zatímco v roce 2007 se řemeslu učilo pár chlapců na jediné škole v zemi, nyní jich ročně přibývá zhruba stovka.

Celý příspěvek

V poslední době se množí počet „tzv. falešných kominíků“, kteří nemají potřebné znalosti a svými neodbornými zásahy ohrožují zdraví i majetek svých klientů. U  kominíků s osvědčením o úspěšně složené zkoušce dle zákona č. 179/2006 Sb. si ale můžete být jejich kvalifikovaností jisti. Celý příspěvek