Písek – Absolventům SOŠ a SOU Písek už začíná nový život. Většina jich zvládla závěrečné zkoušky bez problémů. Žáků, kteří měli problémy s některou ze tří částí zkoušek – písemnou, ústní a praktickou – bylo jen několik.

Celý příspěvek

Pan Petr z Brna osobně zažil, jaké to je ocitnout se v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný. To je zážitek, kterým se člověk většinou příliš nechlubí. Vystudovaný truhlář marně hledal ve svém okolí zaměstnání, které by uživilo jeho i rodinu. Naštěstí se dozvěděl o projektu Národní soustavy kvalifikací a prošel rekvalifikačním kurzem zakončeným profesní zkouškou. Získal tak státem uznávaný certifikát a také novou práci jako učitel odborného výcviku na Střední škole polytechnické v Brně. Celý příspěvek

Více než čtyřstou profesí, ke které lze získat kvalifikační osvědčení v rámci projektu Národní soustava kvalifikací, je obor montér suchých staveb. Úspěšné přezkoušení prvních dvou zájemců proběhlo koncem května v Praze. Účastníci kromě složení písemné části, která prověřila znalost pracovních postupů, volby materiálů včetně předpisů z oblasti BOZP, prokázali zejména praktické dovednosti při montáži různých systémů suchých staveb. Celý příspěvek