Střední škola technická (SŠT) Praha 4, Zelený pruh 1294, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pořádá rekvalifikace na celý obor nebo jeho část v rámci oborů vzdělání, které má zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Realizací rekvalifikačních kurzů pro dospělé řeší škola nedostatek technicky vzdělaných lidí na současném trhu práce.

Continue reading

V minulém měsíci počet uchazečů o práci v Olomouckém kraji znatelně poklesl – v porovnání s březnem hledalo práci o 3 368 osob méně. Přesto je však Olomoucko stále krajem s třetí největší nezaměstnaností. Ta totiž v posledních měsících poklesla ve všech krajích.

Continue reading

V prostorách pohybového centra IQ pohyb academy v Praze se uskutečnila první zkouška z profesní kvalifikace Instruktor powerjógy. I tento obor fitness se tak pod hlavičkou Hospodářské komory ČR jako autorizované osoby a jejího odborného garanta České komory fitness zapojil do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Continue reading

V současné době se počet nezaměstnaných pohybuje kolem půl milionu lidí. Přesto zaměstnavatelé často marně hledají vhodné pracovníky. Pomoci řešit tento paradox může i Národní soustava kvalifikací, na jejímž vzniku se aktivně podíleli i podnikatelé.

Continue reading

Podívejte se na zajímavé video o tom, jak Národní soustava kvalifikací (NSK) konkrétně pomáhá zaměstnavatelům. O své reálné zkušenosti s používáním NSK v praxi se podělí např. personální ředitel České pošty, personální ředitelka společnosti Preciosa a.s. anebo HR manažerka hotelu Panorama Hotel Prague.


Zdroj: NSK

Do projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK) se v uplynulých 5 letech zapojilo více než 3 500 expertů z praxe. Za dobu realizování veřejné zakázky překročil počet vytvořených profesních kvalifikací číslo 1 100. Na trh práce tak díky NSK přibylo přes 110 tisíc nových kvalifikovaných pracovníků v oborech, ve kterých je u zaměstnavatelů největší poptávka.

Continue reading

V polovině února proběhla v Praze závěrečná konference na téma „Národní soustava kvalifikací pomáhá zaměstnavatelům“, kterou společně pořádalo Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o.

Co bylo obsahem konference a jednotlivé konkrétní řečnické příspěvky můžete shlédnout v našem vidoezáznamu.


zdroj: NSK

 

 

Vystudovaná muzikantka Veronika Šindelářová následovala svůj sen a otevřela si v Liberci úspěšnou miniškolku. Ke změně života se nenechala odradit ani skutečností, že jí chybělo patřičné vzdělání a tedy potřebné kulaté razítko.

Continue reading

Brno – Neodpovídající platy, malé vyhlídky na povýšení nebo stereotyp. Nejčastější důvody, které zaměstnancům na jižní Moravě znepříjemňují práci. Přes 60 procent lidí by neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnilo pozici i profesní obor. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Continue reading

Jen třetina zaměstnanců v Libereckém kraji je spokojena se svou prací. Většinou si lidé stěžují na nízké mzdy, malé vyhlídky na povýšení nebo na stereotyp. Zhruba 57 procent zaměstnanců by kvůli lepším pracovním podmínkám rádo změnilo povolání i obor, většina z nich se však obává toho, že by v regionu jinou práci nenašli.

Continue reading

Několikatýdenní série regionálních setkání s novináři po celé České republice byla zahájena 9. března první konferencí na libereckém Úřadu práce. O přínosech Národní soustavy kvalifikací pro trh práce a dosavadních výsledcích projektu hovořil manažer implementace a PR Národní soustavy kvalifikací Aleš Křížek. Za Úřad práce pak o užitečnosti a svých zkušenostech s využíváním NSK při práci s nezaměstnanými prezentovala vedoucí referátu zprostředkování a poradenství Eva Friedrichová.

Continue reading

Příběh Daniela Rydla ukazuje, jaké možnosti dává Národní soustava kvalifikací schopnému a ambicióznímu člověku. Jen ve 22 letech to už dotáhl v největších strojírenských firmách na vysoké pozice. Udělal si hned tři dílčí kvalifikace, pomáhal rozjet výrobu nákladních vozů v Indii a nyní dohlíží na vývoj křídla pro vojenské stíhačky. Díky absolvování kvalifikace „strojní mechanik“ a zdravému sebevědomí se nyní Daniel věnuje svým dvěma vášním – strojírenství a letadlům.

Continue reading

Většina autorizovaných osob a vzdělavatelů pravděpodobně již výhod a užitečných funkcí Informačního Systému pro Kvalifikace a Autorizace (ISKA) využívá. Pokud mezi její uživatele patříte a využíváte ji pro vydávání osvědčení a správu autorizací, jistě potvrdíte, že si bez ní svou každodenní práci už ani nedokážete představit. Jiní se ale možná s tímto praktickým nástrojem prozatím nestihli seznámit, a tak ani neví, že přes ni mohou při při vypisování termínů i organizaci závěrečných zkoušek ušetřit dlouhé hodiny práce. Žádosti o autorizace, zveřejňování termínů zkoušek nebo tisk pozvánek a osvědčení? Tohle všechno můžete udělat na jednom místě – v aplikaci ISKA.

Continue reading

Paní Veronika Šindelářová z Liberce vede úspěšnou soukromou školku. Její profesní cesta však nebyla přímočaře jednoduchá. Absolventka hudební konzervatoře původně pracovala v bance. Změny v osobním životě jí však do hlavy vnukly zcela jinou představu o tom, co by ji v životě skutečně naplňovalo – našla se v práci s dětmi. Díky rekvalifikaci se stala profesionální chůvou a založila dnes úspěšnou soukromou miniškolku. Od ledna patří Mateřská školka Myšičky k vzdělávacím zařízením registrovaným MŠMT.

Continue reading

„Najít kvalifikovaného zaměstnance do výroby připomíná hledání jehly v kupce sena,“ popisuje nedostatek technických profesí na trhu práce Kateřina Krausová, vedoucí personálního oddělení společnosti Mubea v Prostějově. Ví, o čem mluví, společnost Mubea se od roku 1998 rozrostla z 50 zaměstnanců na současných 950.

Continue reading