Powerjóga patří k nejvyhledávanějším skupinovým cvičením dnešní doby. Jedná se o relaxační cvičení, při kterém můžete nejen relaxovat, odpočinout si a zklidnit vaši mysl, ale také se protáhnout a zpevnit tělo. 

Při výběru hodiny jógy je klíčová osobnost lektora. Aby lektor powerjógy byl úspěšný, musí mít potřebné vědomosti a zkušenosti s jógou. Jestliže navštěvujete lekce powerjógy, jste nadšení pro toto cvičení a láká vás být instruktorem powerjógy, poradíme vám jak na to. Připravili jsme pro vás návod.

Podívejte se na příběh z praxe:Instruktor powerjógy – první zkouška z profesní kvalifikace

Co potřebujete umět a jak vás budou zkoušet?

Instruktor jógy musí splňovat určité odborné znalosti a dovednosti.

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby powerjógy
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci powerjógy
 • Vysvětlení a předvedení pozic a technik powerjógy na podložkách různých úrovní
 • Vedení skupinové a individuální lekce powerjógy
 • Modifikace pozic powerjógy s využitím základních pomůcek
 • Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Podrobnější informace najdete ZDE, kde se také dočtete, jak probíhá zkouška u autorizované osoby.

Nechte si nabyté dovednosti ověřit a získejte osvědčení

Jestliže máte dostatek vědomostí a zkušeností, ať už jste je získali v jakémkoliv kurzu či vlastní praxí, můžete se rovnou přihlásit ke zkoušce, kde vaše dovednosti a znalosti ověří autorizovaná osoba a na základě úspěšnosti vám udělí osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Seznam autorizovaných osob najdete: ZDE.

Najděte si práci, do které se budete těšit

Instruktor Body and Mind vede lekce skupinových cvičení zaměřených na komplexní harmonizaci těla a ducha pomocí ucelených systémů cvičení jako je pilates a powerjóga.

Po úspěšně složené zkoušce a s osvědčením v ruce se lépe uplatníte na trhu práce, např. ve fitness centru. S osvědčením také splňujete požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Mohlo by vás zajímat: Vytvořte si životopis zdarma a on-line i s dodatkem k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Občané České republiky, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací (kterými doloží získání úplné profesní kvalifikace), mohou požádat jakoukoliv střední školu o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě § 23 zákona č. 179/2006 Sb. má škola, která umožnila zájemcům konání závěrečných zkoušek, nárok na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek.

Mohlo by vás zajímat:

Do 30 dnů po konání závěrečných zkoušek zašle škola žádost o proplacení nezbytných prokazatelných nákladů. V žádosti uvede identifikační údaje školy a vyčíslení nákladů (mzdové včetně pojištění, materiální, na služby, pronájem prostor apod.), obory a počty osob konajících zkoušku v daném termínu.

Krajský úřad následně bezodkladně písemně požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o proplacení takto doložených výdajů. Na základě této žádosti je krajskému úřadu ministerstvem zaslána odpověď, že bylo žádosti vyhověno, a do 30 dnů od data vyhovění žádosti jsou mu na jeho účet poskytnuty požadované prostředky. Tyto prostředky pak krajský úřad bez zbytečného odkladu zašle žádající škole.

TIP:Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.

Aktuální práce vás už netěší a zdá se vám stereotypní? Máte zálibu a uvažujete o tom, že byste se tím chtěli živit, ale nemáte k tomu potřebné vzdělání? Nechte si ověřit vaše dovednosti a získejte osvědčení o získání profesní kvalifikace. Poradíme vám, jak na to.

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli.

Najděte si práci snů

Portál www.vzdelavaniaprace.cz umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa. Zadejte do vyhledávacího pole název profese a zjistěte, zda se můžete přihlásit ke zkoušce u autorizované osoby, která ověří vaše dovednosti a vědomosti pro danou profesi. Pokud u zkoušky uspějete, získáte celostátně uznávaný certifikát – osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak získat osvědčení, se dočtete také v těchto článcích, kde krok za krokem podrobně popisujeme, jak na to:

A co obdržíte po úspěšném složení zkoušky před autorizovanou osobou?

Osvědčení o získání profesní kvalifikace potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací a prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.

Osvědčení je dokument, který spolu se životopisem můžete předložit na pohovoru při hledání nové práce. S osvědčením máte tak vyšší šanci, že při hledání práce uspějete.

Níže na obrázku naleznete vzor osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou osobou. 

Mohlo by vás zajímat: Proč je důležité se vzdělávat po celý život?

Víte, že jako držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete zažádat o vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky na střední škole?

Občané České republiky, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací, mohou požádat jakoukoliv střední školu o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě písemné žádosti zaslané příslušné škole / řediteli školy (a doložení všech osvědčení o získání příslušných profesních kvalifikací skládající úplnou profesní kvalifikaci) pak ředitel školy umožní konání závěrečné zkoušky v jím určeném termínu. 

Závěrečné zkoušky uchazeč koná ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem. 

Po úspěšném vykonání zkoušky uchazeč obdrží standardní doklad o závěrečné zkoušce jako jakýkoliv jiný žák školy.

Zajímavost: Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa.

Více informací:

Pracujete jako knihovník, správce digitální knihovny, knihovník metodik či knihovník specialista? Máte vědomosti, zkušenosti a praxi v oboru? Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Jako autorizovaná osoba ověřujete dovednosti a znalosti účastníků zkoušky a v případě úspěšného absolvování jim vydáte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podle Národní soustavy povolání knihovník zajišťuje chod knihovny, reviduje knihovní sbírky, organizuje knihovní fond a provádí základní knihovnické práce. Knihovníkem se může stát kdokoliv se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru Informační služby nebo kdokoliv, kdo složí zkoušku a obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Stát se autorizovanou osobou můžete u těchto schválených profesních kvalifikací

 • Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.
 • Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Doporučujeme – podívejte se i na další charakteristiky:

Kdo se může stát autorizovanou osobou a jaké jsou požadavky?

Požadavky na autorizovanou osobu najdete u každého povolání na www.narodnikvalifikace.cz – např. knihovník v knihovně pro děti. (viz obrázek)

Staňte se autorizovanou osobou – je to snadné

Jak se stát autorizovanou osobou si můžete přečíst v článku: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci. Více informací, jak se stát autorizovanou osobou, najdete také na www.narodnikvalifikace.cz.

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Řemeslníků je málo a těch šikovných ještě méně. Mladí se do oboru nehrnou, ale jsou tací, kteří se rozhodnou pro změnu povolání v průběhu své kariéry. Pro ně je tady Národní soustava kvalifikací, která jim umožňuje získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které uděluje autorizovaná osoba. A tou můžete být i vy.

Chcete podpořit řemeslný pracovní trh? Staňte se autorizovanou osobou.

Pracujete v řemeslném oboru již několik let? Máte praxi a zkušenosti? Jste škola, která vyučuje řemesla? Staňte se autorizovanou osobou umělecké řemeslné profesní kvalifikace. Jako autorizovaná osoba můžete na základě splněné zkoušky udělit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podívejte se na výběr řemeslných profesních kvalifikací, které jsou schváleny a čekají na autorizované osoby:

 • Výrobce dřevěných loutek
 • Umělecký rytec
 • Krejčí scénických kostýmů
 • Umělecký kašér
 • Zlatník a klenotník
 • Umělecký řezbář

A další dohledáte na www.narodnikvalifikace.cz

Profesní kvalifikace

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů. Koukněte, jaké jsou požadavky na autorizovanou osobu.

Umělecký rytec podle Národní soustavy povolání zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů. Informace, jak probíhá zkouška u této profese najdete ZDE.

Umělecký kašér modeluje, vyřezává, formuje a odlévá podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů scénické dekorace, rekvizity, části kostýmů a makety ze sádry a jiných hmot. Jaké vědomosti a dovednosti prokazuje u zkoušky zájemce o tuto profesní kvalifikaci? 

Autorizovanou osobou se může stát i vzdělávací organizace

Jako vzdělávací organizace máte zkušenosti, vědomosti a praxi v těchto oborech. Nabídněte vzdělávací kurz a předejte zájemcům nové vědomosti a dovednosti. Následně můžete zorganizovat zkoušku a úspěšným absolventům vystavit osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Šikovných řemeslníků není nikdy dost. Podpořte trh práce.

Sledujte aktuality a zajímavosti z oblasti pracovního trhu a vzdělávání. Nové články najdete na www.blog.vzdelavaniaprace.cz

Říká se, že práce s dětmi není povoláním, ale posláním. A někteří učitelé a vychovatelé to tak opravdu vnímají. Velký smysl jim dává vychovávat budoucí generace, předávat hodnoty či utvářet osobnosti. Za svou prací vidí výsledky. Ale pro takovou práci je potřeba mít odpovídající kvalifikaci. I k profesi chůvy je nutné doložit maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, certifikát nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pokud se chcete věnovat výchově a vzdělávání dětí, ale návrat do školních lavic vás neláká, můžete se přihlásit ke zkoušce a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je celorepublikově uznávané.

Komplexní charakteristiku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací, kde se dozvíte více:

 • o kvalifikačním standardu (jaké jsou potřebné znalosti a dovednosti pro výkon profese), 
 • o hodnotícím standardu (kritéria a způsob hodnocení u zkoušky – z čeho vás bude autorizovaná osoba zkoušet),
 • a najdete tam také přehled všech autorizovaných osob, u kterých se můžete nechat vyzkoušet a v případě úspěšného absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace?

Nemáte-li žádné zkušenosti s výchovou dětí, doporučujeme přihlásit se do vzdělávacího kurzu. Vybírejte takový kurz, který vás naučí vše, co budete potřebovat ke zkoušce. Pravděpodobně se budete muset doučit některá témata také v rámci samostudia – z knih a internetu získáte řadu potřebných informací.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám usnadní vyhledání kurzu. Stačí do vyhledávacího pole zadat slovo CHŮVA a na další stránce už najdete seznam vhodných kurzů. Důležitým kritériem pravděpodobně pro vás bude místo a obsah/náplň kurzu.

Zajímavost: Portál vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa. 

Nabytí vědomostmi? Přihlašte se ke zkoušce a získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Máte-li již vědomosti a dovednosti potřebné k profesi chůvy, ať jste je získali na kurzu nebo při (samo)studiu, je čas se přihlásit ke zkoušce. 

V sekci Zkoušky si vyberte vámi požadovanou zkoušku. Na další stránce se dozvíte, jaké dovednosti a znalosti budete u zkoušky prokazovat a také seznam autorizovaných osob.

Získejte celostátně uznávaný certifikát – osvědčení o získání profesní kvalifikace. Máte tak výrazně vyšší šanci na úspěch při hledání práce.

Co se bude u zkoušky ověřovat:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Uplatňování znalostí principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

a další…

Nenašli jste termín zkoušky? Oslovte autorizovanou osobu sami a domluvte se s ní na termínu zkoušky.

Gratulujeme k úspěšnému složení zkoušky! Teď je čas najít si  novou práci.

Po úspěšném splnění zkoušky vám zkoušející osoba vydá osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení určitě přiložte k vašemu životopisu a rozešlete ho na pracovní pozice, které vás zaujaly. I na www.vzdelavaniaprace.cz najdete aktuální přehled volných pracovních míst.

S osvědčením Chůva se uplatníte na pracovní pozici jako je chůva v domácnosti, vyzvedávání dětí, nárazové hlídání, au-pair, vychovatelka v dětské skupině, chůva ve firemní školce, chůva pro dětský koutek apod.

TIP: Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně, navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Láká vás práce z domova, flexibilní pracovní doba či vlastní organizace práce, ale současná pracovní pozice vám to neumožňuje? Změňte zaměstnání. Dnes již není výjimkou, že pracovník, který několik let působí v konkrétní profesi, objeví nový zájem, rekvalifikuje se a uplatní se na pracovním trhu v nové oblasti či začne podnikat.

„Získejte osvědčení o profesní kvalifikaci a nastartujte svou kariéru.“

Jaká je cesta k nové profesní kvalifikaci?

Ať už je vaše motivace ke změně povolání jakákoliv, dobrou zprávou je, že změna je možná. Dokonce je snazší než kdy dříve. Pravděpodobně jste zaznamenali, že na řadě míst po České republice probíhají vzdělávací kurzy, v rámci kterých získáte potřebné znalosti a dovednosti a po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který vám usnadní hledání nové práce.

Zvýšit svou možnost uplatnění se na trhu práce však můžete také získáním osvědčení o profesní kvalifikaci. Jedná o zkoušku u autorizované osoby, která ověří vaše dovednosti a znalosti v konkrétní profesi. Uspějete-li u zkoušky, zkoušející vám vystaví osvědčení o profesní kvalifikaci, které potvrdí vaši odbornou způsobilost v profesi.

Jak na to – získejte kvalifikaci jako masér

Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat, když máte zájem o získání nové profesní kvalifikace. Ukážeme si to na příkladu – Masér pro sportovní a rekondiční masáž.

 1. Nejprve si ujasněte, co obnáší vámi vybraná profesní kvalifikace. Zda je to opravdu to, co chcete dělat. Náš příklad – Masér pro sportovní a rekondiční masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže. Tyto informace, charakteristiku a náplň pracovní činnosti lze dohledat na webu Národní soustavy povolání.
 2. Na našem webu Vzdělávání a práce zadejte do vyhledávacího pole hledanou profesi, v tomto případě MASÉR.

3. Na další obrazovce klikněte na KURZY.

Vyberete-li si hned první kurz, zjistíte, že kurz probíhá na střední škole v Kroměříži. Na webové stránce školy najdete veškeré potřebné informace ke kurzu – jaké získáte kompetence, kde se můžete s certifikátem uplatnit nebo požadavky na účastníka. Rozhodnete-li se absolvovat kurz, po úspěšném složení zkoušky získáte nejen certifikát, ale především potřebné znalosti a dovednosti k výkonu profese. 

 1. Nechte si nabyté dovednosti ověřit. Jestliže máte dostatek kompetencí, ať už jste je získali v jakémkoliv kurzu či vlastní praxí, můžete se rovnou přihlásit ke zkoušce, kde vaše dovednosti a znalosti otestuje autorizovaná osoba a na základě úspěšnosti vám udělí osvědčení o získání profesní kvalifikace.

V sekci Zkoušky najdete, co potřebujete umět a jak zkouška bude probíhat. Stejně tak si můžete vybrat z řady zkoušejících osob.

Se získaným osvědčením se můžete uplatnit jako masér v regeneračních či sportovních centrech, v lázních nebo fitness centrech a splňujete také požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Přemýšlíte o změně zaměstnání? Hledáte práci? Vytvořte si životopis, kterým zaujmete. Že nevíte jak na to? Jestliže potřebujete pomoc s vytvořením životopisu, doporučujeme využít Europass – ŽivotopisAby životopis upoutal pozornost potenciálního zaměstnavatele, musí zaujmout během několika vteřin.

Projekt Europass je tu pro všechny, kteří hledají práci v ČR i v zahraničí a chtějí prezentovat své vědomosti a dovednosti. Pomáhá tak občanům efektivně popisovat jejich kvalifikace pro snazší získání zaměstnání.

Zveme vás na konferenci dne 16. října 2019: Konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání

Europass – Životopis

Vytvořte si životopis zdarma, snadno a přehledně. Proč si pro tvorbu životopisu vybrat právě ten od Europassu?

 • Má strukturovaný formát (nemusíte ho už formátovat).
 • Lze ho vyplnit online i ve formátu Word (v případě online vyplnění máte životopis k dispozici odkudkoliv).
 • Šablony CV jsou k dispozici ve všech jazycích EU.
 • Lze ho kdykoliv vytvořit, aktualizovat a uložit (do počítače, na externí disk apod.).
 • Můžete si CV upravit podle svých potřeb (lze si například vybrat kolonky, které chcete vyplnit).
 • Je zaručena ochrana osobních údajů – data se neukládají na servery Europassu.

Zkratka: CV (Curriculum vitae) – Životopis. 

Chcete budoucího zaměstnavatele zaujmout? Využít můžete i ostatní dokumenty Europassu.

Novinka! Europass má novou funkci – přidejte si k životopisu dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace

Národní soustava kvalifikací umožňuje ověřování dovedností k určité profesi. Jedná se o zkoušku, která prověří vědomosti a dovednosti v dané profesi a na základě úspěšného složení je vydáno osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je celorepublikově uznávané. S osvědčením, které potvrzuje vaše dovednosti a vědomosti, máte tak větší šanci na získání pracovního místa.

Nezapomeňte k Europassu přidat Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace:

 • Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace NSK.
 • Uvádí odborné způsobilosti dané kvalifikace.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.
 • V anglickém jazyce.
 • Uplatnitelnost na pracovním trhu v ČR i v zahraničí.
 • Osvědčení vydávají autorizované osoby.

 

Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích je umístěna v historické budově bývalého loveckého zámečku, má však moderního ducha. Škola se může pochlubit stálým zájmem uchazečů o vzdělání a naplněnou kapacitou. Díky přetrvávajícímu zájmu o studium na této škole, modernímu vybavení, bohaté nabídce vzdělávání žáků i dospělých, možnosti zahraniční praxe i nadstandardnímu sportovnímu zázemí je škola fungujícím centrem vzdělávání, které si zaslouží pozornost veřejnosti.

Continue reading

Rčení o řemeslu se zlatým dnem dnes už tak úplně neplatí, alespoň ne ve všech oblastech. Potvrzuje to i situace ve sklářství. Navzdory tomu, že je české sklo proslulé a tuzemské sklářské výrobky se těší mezinárodnímu věhlasu, potýká se tento tradiční obor s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Není o něj totiž zájem ze strany studentů. Významným českým výrobcům a exportérům skla proto pomáhá Národní soustava kvalifikací, díky níž mohou získat nové zaměstnance. To potvrzují i zástupkyně společností Moser a Preciosa.

Continue reading

Příběh paní Ivety může být inspirací pro toho, kdo má někdy sklony vidět svůj život v tmavých barvách a pesimisticky. Paní Iveta se přihlásila jako jedna z účastnic do kurzu Hospodyně v domácnosti. Kurz byl zahájen na podzim, výuka probíhala v rozsahu 80 hodin a byla ukončena zkouškou v lednu.

Continue reading

Neuspokojivá situace na trhu práce, stížnosti zaměstnavatelů na nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, absolventi škol bez práce – to vše je už několik let známou skutečností. Zaměstnavatelé a vzdělavatelé již dávno pochopili, že nemohou čekat na zázrak, a chopili se iniciativy. Sdruženi ve 29 sektorových radách se aktivně zapojili do Národní soustavy kvalifikací.

Continue reading

Střední škola technická (SŠT) Praha 4, Zelený pruh 1294, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pořádá rekvalifikace na celý obor nebo jeho část v rámci oborů vzdělání, které má zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Realizací rekvalifikačních kurzů pro dospělé řeší škola nedostatek technicky vzdělaných lidí na současném trhu práce.

Continue reading

Brno – Neodpovídající platy, malé vyhlídky na povýšení nebo stereotyp. Nejčastější důvody, které zaměstnancům na jižní Moravě znepříjemňují práci. Přes 60 procent lidí by neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnilo pozici i profesní obor. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Continue reading

Většina autorizovaných osob a vzdělavatelů pravděpodobně již výhod a užitečných funkcí Informačního Systému pro Kvalifikace a Autorizace (ISKA) využívá. Pokud mezi její uživatele patříte a využíváte ji pro vydávání osvědčení a správu autorizací, jistě potvrdíte, že si bez ní svou každodenní práci už ani nedokážete představit. Jiní se ale možná s tímto praktickým nástrojem prozatím nestihli seznámit, a tak ani neví, že přes ni mohou při při vypisování termínů i organizaci závěrečných zkoušek ušetřit dlouhé hodiny práce. Žádosti o autorizace, zveřejňování termínů zkoušek nebo tisk pozvánek a osvědčení? Tohle všechno můžete udělat na jednom místě – v aplikaci ISKA.

Continue reading

V moderním prostoru Gong v Dolních Vítkovicích proběhla začátkem prosince poslední regionální konference Národní soustavy kvalifikací, kde se sešli zaměstnavatelé a zástupci významných firem převážně z Moravskoslezského kraje (MSK).

Continue reading