Se zajímavým projektem, jak pomoci mladým lidem při výběru školy a budoucí profese, přišli tři mladí lidé z Pardubic. Popelář, kosmonaut, zpěvačka či herečka. Profese, které kralují dětské představivosti o budoucím povolání. Nejenom děti si však umějí vysnít podobně růžovou budoucnost.
Podobně je na tom většina maturantů, kteří chtějí pracovat v jiném oboru, než jaký vystudovali. Usnadnit těžkou volbu žákům 8. a 9. tříd ještě před samotným studiem na střední škole se rozhodli tři mladí lidé z Pardubic. Pomocí originálně natočených videí jim přibližují profese, se kterými by se neměli šanci setkat dřív, než do nich nastoupí.
A výběr správné střední školy bývá tím prvním krokem k dosažení ideálního zaměstnání.

Continue reading

Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný katalog pracovních pozic na českém trhu práce, který slouží zaměstnavatelům, vzdělavatelům, kariérovým poradcům, uchazečům o zaměstnání i studentům jako cenný zdroj informací o jednotlivých povoláních. V současnosti se v NSP nachází více než 3 000 povolání a jejich specializací, které jsou popsány na webové stránce www.nsp.cz. S vedoucím týmu Ing. Martinem Buňkou, který zajišťuje aktualizaci a tvorbu nových jednotek práce, jsme pohovořili o tom, jakým způsobem lze tento katalog využít v praxi lidí, kteří se pohybují v oblasti HR. Continue reading