praxe

Myšlení namísto biflování

Jaký má smysl, aby děti biflovaly matematické vzorečky, když se zároveň nenaučí, že je mohou využít, aby si spočetly výhodný úvěr? Má cenu šprtat

Vzdělávání pro zdraví

Zdravotnické školy připravují odbornice a odborníky v nelékařských zdravotnických profesích od sester a záchranářů přes laboranty, zubní techniky, dentální hygienisty, nutriční terapeuty, zdravotnické asistenty

Učiliště končí, o řemeslo není zájem

Střední odborné učiliště na Červeném Hrádku v Sedlčanech má před sebou poslední dva týdny provozu. Na konci června pro nedostatek žáků skončí. STŘEDNÍ ČECHY

Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí motivaci pracovat

Jak v hledání zaměstnanců pomáhá firmám středočeský úřad práce? Jeho role se mění. Více se soustředí na přímou spolupráci se zaměstnavateli. Středočeské firmy a

Školy testují, jak zapojit firmy do výuky

OSTRAVA – „Začínáme. Máme domluvené instruktory i pracoviště, snažíme se, aby se žáci už od prvního ročníku podívali do reálného provozu,“ říká Tomáš Führer,

Čtvrtá minikonference odborného panelu digitální gramotnosti

V úterý 30. října 2018 proběhla ve Středisku služeb školám v Brně čtvrtá minikonference odborného panelu digitální gramotnosti projektu Podpora práce učitelů. Cílem této

Stáže můžou být pro budoucnost firem klíčové

Pokud by podniky nenabízely stáže pro studenty a absolventy technických a IT oborů, nejlepší talenty by jim vyfoukla konkurence. Dobré je, když student nastoupí

Rodiče, učitelé i mladí lidé si přejí návrat dílen na základní školy

Drtivá většina rodičů, učitelů a mladých lidí ve věku 16 až 18 let si přeje návrat dílen do výuky na základních školách. O něco menší zájem,

Projekty mají pomoci absolventům i lidem, kteří se vracejí do práce

Pomoci studentům posledních ročníků středních a vysokých škol získat vědomosti a dovednosti potřebné pro praxi má projekt Cesta pro mladé. Novou podporu mohou získat také lidé,

Uchazeči s praxí mají větší šanci

Navzdory rostoucí nabídce volných pracovních míst je získání vysněné pozice pro uchazeče o zaměstnání stále spojeno s nemalým úsilím. Počátkem jara se navíc musí