Společnost Alkion centrum, s. r. o., se věnuje vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, vytváří a realizuje programy na podporu osobnosti. Současně je také autorizovanou osobou (AOs) pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. O své zkušenosti z oblasti dalšího vzdělávání a činností AOs se s námi podělila ředitelka společnosti Květa Hrbková. Celý příspěvek

Ivo Jupa, hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací, vysvětluje, že člověk nemusí mít vždycky za sebou školu, aby mohl být považován za kvalifikovaného. Doklad o tom, co jsme se naučili, nemusí už dnes vydávat jen škola, kterou jsme navštěvovali po několik let. Ivo Jupa z Národního ústavu pro vzdělávání vysvětluje, že papíry můžete dostat i na dovednosti, které jste získali například praxí nebo od kamaráda. Stačí dokázat před tak zvanou autorizovanou osobou, že umíte. Dosud už to udělalo přes 6000 lidí. Celý příspěvek

Ekonomický vývoj a nové technologie zásadně mění trh práce. Stává se běžným, že v průběhu kariéry změní člověk několikrát profesi, a proto je stále více zdůrazňována potřeba celoživotního vzdělávání. V Česku už několik let vzniká Národní soustava kvalifikací – otevřená, všeobecně dostupná databáze, která shromažďuje celostátně uznávané profesní kvalifikace. Databáze také odráží situaci na trhu práce jak z hlediska potřeb zaměstnavatelů, tak uchazečů a snaží se obě skupiny informačně provázat. Celý příspěvek

Zkoušky z profesních kvalifikací jdou napříč různými obory a už nejsou v praxi neznámou. V jednom z minulých čísel jsme informovali o prvních přezkoušených chůvách, dnes jich je již skoro třicet. Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali absolventa zkoušky a majitele zatím ojedinělého osvědčení profesní kvalifikace manažer kvality pana doc. Dr. Ing. Ivo Formánka. Celý příspěvek