Předmět technika jednoznačně patří do českých základních škol, píše VLADIMÍR BARÁK.

Stovky rozhořčených reakcí vzbudil záměr ministerstev školství a průmyslu zavést do českých základních škol nový předmět s názvem technika. Podle některých neziskovek a progresivistických rodičů jsou dílny a manuální činnost přežité. Nemají pravdu. Budoucnost světa je v technologickém pokroku a lidské schopnosti řešit základní problémy – doma i v zaměstnání.
Nejprve si shrňme fakta. Duo workoholiků (pracujících osmnáct hodin denně), premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, si během jedné ze spanilých jízd po republice poslechlo odborníky z Olomouce, jak je nutné vést děti k manuální zručnosti. Že dnešní děti jsou jednoduše nemehla. Ani jeden ze zmíněných pánů neoplývá přílišnou trpělivostí, schopností strategického postupu a sociální inteligencí, a tak se po krátké diskusi oba politici shodli, že je tedy potřeba nějaký školní předmět, který situaci změní. A aby to mělo efekt, bude předmět povinný. To si následně, jistě s velkým zaujetím, na stránkách zpravodajských on-line deníků přečetl ministr školství Robert Plaga, jenž ještě v březnu pro Hospodářské noviny uvedl: „Technika jako předmět nemá být povinná, příkazů už bylo dost.“

U šéfa Babiše je ale zvykem, že pravdu má vždy ten, kdo se k němu dostane a zaujme ho jako poslední. A Plaga to moc dobře ví! Informaci, že jím reprezentované instituce čeká změna v podobě nového předmětu technika, tedy přijal jako ukázkový pracant a výsledek byl po pár dnech na stole: už od letošního září budou mít dílny v rozvrhu děti v 53 pilotních školách. Od roku 2022 by pak podle vyjádření ministra průmyslu Havlíčka (!) z minulého týdne mělo jít o povinný předmět. Děti se naučí pracovat s nástroji, jako jsou šroubovák, kladívko či kleště, ale též s moderními technologiemi jako lasery nebo 3D tiskárnami.
Bez ohledu na chyby v procesu (tak trochu vynechání ministra školství) je ale cíl stanoven správně. Již od útlého věku vést děti k manuální činnosti, kterou poté budou moci rozvíjet ve středních a třeba následně vysokoškolských institucích. Proto je nutné tuto inovaci českého školství podpořit. O to více zamrzí hlasitá reakce odpůrců, jež bohužel získala i velmi silný mediální ohlas. Jeden z hojně sdílených komentářů, napsaný matkou dvou malých dětí, například zněl: „To je neuvěřitelné. Vidíme, že všechnu práci za nás budou dělat roboti, že 21. století už není o manuální lidské práci. Ale co udělá ten trouba Babiš? Vrazí dětem do ruky šroubovák!“ Paní, posílená stanovisky expertů z neziskovky EDUin či Učitelské platformy, si vysloužila stovky lajků, mnozí uživatelé Facebooku přikyvovali: záchranou už prý mohou být jen soukromé školy, kde se děti skutečně připravují na budoucnost a neztrácejí čas experimenty s nářadím. Daleko lepší prý je, když děti píší eseje. Například o globálním oteplování, o životě se dvěma maminkami (tatínky) nebo o důležitosti evropské integrace… To je alespoň dojem, který získá čtenář z facebookových statusů a komentářů.

Samozřejmě že společenské vědy jsou důležité. Rozhodně nás však samy o sobě dostatečně nepřipravují na dobu, jež se často označuje číslovkou 4.0 (proto průmysl 4.0, školství 4.0, práce 4.0, atd.). Tato doba přinese obrovské množství výzev (viz například rozhovor s ředitelem Ústavu informatiky AV ČR prof. Emilem Pelikánem na straně 104). Potřebujeme odborníky, již těmto výzvám budou schopni čelit. Při práci s roboty se šroubováku asi nevyhneme. Nejde ale jen o tolik specifi cká povolání, jako je seřizovač robotů. Potřebujeme přece i lidi „multifunkční“, kteří dokážou pružně vyřešit každodenní drobné nehody. Kape kohoutek? Viklá se židle? Z kuchyňské linky vypadla dvířka? Dobrý kutil (kutilka) si s takovými problémy dokáže poradit. Kutil se ale nikdy nestane kutilem, pokud se včas nedostane do styku se dřevem, plastem, nářadím. Přitom platí, že pro nabytí nových dovedností je dětství a mládí nejvhodnějším obdobím. Ve skutečně moderních státech to pochopili: proto dílny v různých podobách (jako techniku, technickou výchovu, základy techniky…) nalezneme v tolik obdivovaných skandinávských zemích, ale také třeba ve Švýcarsku, Belgii či u lídrů technologického pokroku a ekonomického progresu – Německu či Rakousku. Pokud chceme být ve světě konkurenceschopní, je technika do škol třeba. A ministr školství (potažmo celá vláda) si v jejím zavádění zaslouží podporu.

Zdroj: 24. 06. 2019    Týden    Strana 26    Názory a komentáře

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

OSTRAVA – „Začínáme. Máme domluvené instruktory i pracoviště, snažíme se, aby se žáci už od prvního ročníku podívali do reálného provozu,“ říká Tomáš Führer, ředitel Střední elektrotechnické školy Na Jízdárně v Ostravě. Jeho škola se spolu se dvěma dalšími v Moravskoslezském kraji od loňského září zapojila do projektu,
který testuje, jak by se daly na středních školách využít prvky takzvaného duálního vzdělávání.
Slovo duální v tomto pojmu označuje dvě instituce, které se podílejí na vzdělání středoškoláků – školu a firmu, která do značné míry přebírá odpovědnost za odbornou přípravu žáků.
V Německu nebo v Rakousku je tento duální systém základním principem, na kterém odborné vzdělání na středních školách stojí. „V těchto zemích praktické vyučování i vlastní závěrečnou učňovskou zkoušku garantují zaměstnavatelské svazy a cechy, škola poskytuje pouze teoretickou přípravu,“ říká tisková mluvčí
Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
Součástí duálního systému je i to, že žáci školy mají zároveň uzavřenou pracovní smlouvu s konkrétní firmou, ve které se také připravují na své budoucí povolání.
Se zavedením úplného systému duálního vzdělávání, tak jak funguje v německy mluvících zemích, se u nás nepočítá. „Jsou to jen určité prvky. Naši žáci nemají podepsanou učňovskou smlouvu s firmou a ani se s tím nepočítá,“ říká Führer. Nezavazují se tak, že do firmy po ukončení školy nastoupí.

Co se ve firmě naučíš

Zapojení do projektu, ve kterém se testují možnosti duálního vzdělávání v českém školství, pro Tomáše Führera znamenalo, že bude muset přepsat školní vzdělávací program. To je dokument, který popisuje, jaké znalosti a dovednosti má žák na škole získat. Nově je v něm jasně definováno, co má žáka naučit škola a co firma, kam chodí na praxi.

„Škola a firma se dohodnou například na tom, že instalace operačního systému nebo diagnostika motoru automobilu, které jsou součástí výuky v daném oboru, se odehrají ve firmě,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která by principy duálního vzdělávání do českého školství ráda
prosadila v co největší možné míře. Na ostravské průmyslovce se to bude zatím týkat oboru elektrikář. „Ve druhém ročníku to bude například navíjení motorů. My na to ve škole specializovanou dílnu nemáme, navíjení se naučí u našeho partnera,“ říká ředitel školy.

Oceňuje také, že smlouvy jsou uzavírány na delší dobu. „Zafixovali jsme si pracoviště na tři roky dopředu,“ říká Führer.

Motivací je nedostatek lidí

Potřebná legislativa platí od roku 2015. Firma například dává možnost uplatnit v souvislosti s duálním vzděláváním daňové odpočty. „Bylo také popsáno, jakou má mít kvalifikaci instruktor praktické výuky u zaměstnavatele, a ministerstvo vydalo doporučení pro školy, které se zaměřuje na uzavírání smluv mezi školami
a firmami,“ říká Miloš Rathauský ze Svazu průmyslu a dopravy.

Firmy i školy se teprve budou muset naučit, jak ji systematicky využít. Prvním krokem je zájem firem. „Firmy k němu musí dozrát. To se obvykle stane ve chvíli, kdy narazí na prázdný rezervoár a nemají kde brát nové zaměstnance, pak se pro ně vzdělávání stane prioritou,“ komentuje současnou situaci Rathauský.

Praxe – V zahraničí část praktické výuky poskytují samotné firmy. Ty české by podobný model také chtěly.

Zdroj: 25. 03. 2019    Mladá fronta DNES    Strana 4    Z domova    Radka Hrdinová

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

OBLASTNÍ ŘEDITEL FINANČNĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI OVB ALLFINANZ MARTIN HÁJEK:

Martin Hájek je oblastním ředitelem finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz s dvanáctiletou praxí a zároveň zkušeným lektorem finanční gramotnosti, kterou přednáší pro všechny, od žáků základních škol až po seniory. V rozhovoru mj. odpovídá, proč je potřeba rozumět financím stále důležitější a jaké chyby dělají lidé se svými penězi nejčastěji.

* Proč je vlastně důležitá finanční gramotnost?
Jen si vezměte, že jsou na českém trhu stovky finančních institucí a tisíce produktů a neustále se měnící legislativa i samotné produkty a samozřejmě neustále se měnící situace samotného klienta. Nemluvě o věcech, jako jsou složité výluky a omezení například u životních pojistek, tedy jednoho z nejsložitějších produktů. Každý klient by měl mít schopnost orientovat se bezpečně na finančním trhu. Znamená to mít znalost základních pojmů jako je vliv inflace v rámci daného produktu, schopnost zhodnotit reálnost výnosů a rizika apod. No a nesmím zapomenout ani na vlastní cashflow: aktiva, pasiva, jestli klienti někde zbytečně nepře plácí, jaké typy produktů je potřeba mít ve svém portfoliu, které se řadí mezi již zmíněná aktiva či pasiva. Jednoduše ře čeno, klient by si měl držet ales poň obecný přehled o tom, jak to na finančním trhu chodí a tyto základy pak využívat pro stavbu dalších vědomostí v rámci finančního vzdělávání.

* Pro koho je finanční gramotnost primárně určena?
Nejjednodušší odpovědí by bylo říct, že pro všechny. Já sám finanční gramotnost přednáším pro studenty základních, středních i vysokých škol, například i v rámci spolupráce na bakalářských či diplomových pracích. Ale nejde jen o školy, samy nás oslovily i jiné spolky, jako například občanská sdružení, knihovny v rámci
vzdělávání pro seniory, či různé státní instituce a úřady.

* A stává se, že za Vámi přijde klient sám, že něčemu na finančním trhu nerozumí a potřeboval by s něčím poradit?
Samozřejmě, taková situace se mi přihodila zrovna v minulém týdnu. Přišel za mnou klient, který na mé pracovní sociál ní síti viděl článek o školení finanční gramotnosti z poslední doby a sám mě oslovil, jestli by bylo možné, abych pro něj a skupinu jeho známých z nejbližšího okolí uspořádal školení ohledně finanční
gramotnosti. A nejen on, na základě již zmíněných aktivit se přidávají další a další jedinci či instituce, kteří by si také chtěli, ať už sami, nebo pro své známé či klienty, rozšířit své obzory. Pro příklad: přednášel jsem v rodinném centru, kde mezi posluchači byla zástupkyně ředitele z jedné školy. Po přednášce za mnou sama přišla, řekla, že se jí to hodně líbilo a jestli by bylo možné to samé zařídit také pro studenty školy. Takto to na sebe navazuje jedno pro druhém a počet posluchačů tak stále roste. Pro mě, jakožto finančního poradce, je finanční gramotnost klientů také velmi důležitá. A zároveň to mně i mým kolegům zjednodušuje práci. Klienti tak aspoň orientačně vědí základní rozdíly mezi institucemi, jaké typy produktů se na trhu vyskytují, co se na trhu obecně děje a tak podobně.
Samozřejmě, málokdy klient vidí do úplných detailů a podrobností, jako například proč rostou úrokové sazby u hypoték, ale od toho jsme tady my, abychom vše klientům vysvětlili a poskytli jim úplné a objektivní informace, které k výběru vhodného produktu potřebují.

* Jak často se výuce finanční gramotnosti věnujete?
Každý podzim směřuji své aktivity právě tímto směrem: vzdělávání, edukace, přednášky… ale není to jen v tomto období. Například u zmíněné státní instituce se potkáváme pravidelněji i mimo toto období. Ale co se týče „nováčků“, pokud je tak mohu nazvat, tak se snažím to vše směřovat právě na podzim. Je to jednodušší i z již popsaného důvodu referencí a předávání kontaktů, protože na sebe vše plynule navazuje.

* Když se teď nebudeme bavit o skupinách, ale jednotlivcích – jak často by se měl klient/laik zajímat o svou finanční gramotnost, zjišťovat si novinky na trhu a podobně?
V případě ideální spolupráce, kdy každý vidí zprávy v televizi, čte články v novinách či na internetu, mi klient zavolá jednou za měsíc a prodiskutuje se mnou své nově nabyté vědomosti. Ale není to podmínkou. U nás v OVB se s klienty scházíme minimálně jednou do roka, kdy zkontrolujeme stávající stav smluv, protože za rok se u každého z nás může změnit spousta věcí. Klienti mají dobré povědomí a já jim pak dovysvětluji detaily, které je zajímají a které jsou důležité pro jejich rozhodnutí.

* V čem klienti v rámci financí dělají nejčastěji chyby?
Je velmi těžké určit, co je vyložená chyba, proto to popíšu trošku ze široka. Na svých přednáškách se posluchačů ptám, podle čeho si vybírají své finanční instituce a nejčastěji dávají na to, co mají nejblíž, co vidí v kamenných pobočkách ve svých městech, jaké produkty využívají jejich známí či co oni sami znají z historie nebo reklam. Klienty zajímá, kam přispívá stát, kde jsou daňové úlevy, co je v produktech garantováno. A opět: v zásadě to není špatně, ale produkt vhodný pro padesátiletého podnikatele nemusí být vhodný pro mladou maminku na mateřské a naopak. Je proto potřeba se zajímat o sebemenší detaily produktů a podle toho následně vybírat. A toto bych asi bral jako tu největší chybu – neznalost detailů produktů.

* A co třeba taková ta malá písmenka, která vidíme v reklamách či prospektech?
(směje se) To si samozřejmě taky vysvětlujeme, co znamenají zkratky p. a. (per annum – ročně), RPSN (roční procentní sazba nákladů) a další, a to ať už do kladných či záporných úroků, stejně jako měsíční, kvartální… V současné době pak vysvětluji i legislativní změny, jako například GDPR a další. Jsem velmi rád, že ochrana klientů před nepoctivci výrazně pokročila, takže riziko, že se finančně méně gramotný klient může někde „napálit“, je mnohem menší. Spousta firem bez licencí tak dnes již nemůže nabízet produkty po telefonu, kdy klient neměl příliš času na rozmyšlenou bez možnosti ověřit si informace.

* To mě přivádí k další myšlence. Bavíme se tady o neznalosti klientů v rámci finanční gramotnosti, ale jak je to například s jejich neopatrností?
I nadále se samozřejmě setkáváme s tím, že se smlouvy sjednávají tak, jak jsem zmínil v předchozí otázce, že klienti nemají úplné a objektivní informace. Důvěřují tomu člověku na druhé straně telefonu nebo stolu a ani si nezkontrolují, jestli je držitelem potřebných licencí nebo je veden v registru České národní banky. I díky tomu pak může docházet ke ztrátám finančních prostředků. Na druhou stranu, lidé o této možnosti kontroly málo vědí a nejsou schopni sami posoudit, jestli je to dobře, nebo špatně a jaké všechny licence by měl finanční poradce mít. A to se ani nebavím o tom, kolik je zde různých produktů.

* Když už jste zmínil ty produkty, tak ve kterých dělají klienti nejčastěji chyby?
Vaši otázku trochu otočím a nebudu říkat, v jakých produktech dělají nejčastěji chyby, ale jaké chyby dělají nejčastějších produktech. A začnu podpojištěním majetku či nemovitosti, které je samo o sobě chybou, ale klienti si neprochází podmínky, nezajímají se o skutečnou hodnotu svého vlastního majetku a dostanou tak ve finále menší plnění, než jaká je skutečná škoda. A kromě toho jim pak třeba zástupce finanční instituce neřekl rozdíly mezi různými variantami. Další kapitolou je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu, kde stejně jako v předchozím bodě mluvíme o nedostatečném plnění. Zde se musí jednat minimálně o 4,5 násobek hrubé měsíční mzdy, což se ve spoustě případů neděje. Klienti pak také mívají mylné domněnky o spoluúčasti, nevědí, do kolika peněz se jich to týká, kolik budou v případě škody doplácet oni a tak podobně. V segmentu životních a úrazových pojištění vidím, že trh je velmi „přepojištěný“ jako důsledek divokých devadesátých let a klienti tak často mají až 5–6 různých pojistných smluv, přitom by to vše šlo vhodně vyřešit 1–2 smlouvami a zbytečně tak nepřeplácet. V rámci
hypoték lidé koukají zejména na úrok, ale už nevidí produkty, které jdou s hypotékou ruku v ruce. Například když banka klientovi řekne, že u nich musí mít vedený účet a případně i nějaké pojištění, což dotyčný klient přímo na místě nezjistí, že to tak být nemusí a dá se to řešit i alternativními způsoby – například dalším účtem a samotné pojištění si zřídit levněji u jiné instituce. U stavebních spoření si lidé často myslí, že jejich úroky jsou stále stejné a když zvýší cílovou částku, tak zůstanou. Ale spousta stavebních spořitelen tyto úrokové sazby sníží a klienti se pak diví, že z původně slibovaných 3 % mají najednou procento jedno. Další věcí jsou pak meziúvěry, ze kterých téměř není možné odejít jen tak a klient tak musí čekat, protože možnosti refinancování jsou jen velmi malé. A závěrem:
klienti se hodně bojí investic a nemají k tomuto typu produktu příliš velkou důvěru. Na druhou stranu, podílové fondy si již vybudovaly svou pozici na trhu, mají rostoucí tendenci, ale i přesto je spousta klientů skeptických i z důvodu hrozby ekonomických krizí, které můžou, ale samozřejmě nemusí přijít, a proto raději volí vyčkávací taktiku.

* A jak v dnešní době klienti řeší spotřebitelské úvěry? Je doba těsně před Vánoci a všude kolem spousta lákadel…
Je to velmi aktuální téma, se svými klienty se snažím, aby měli k dispozici vždy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé rezervy a mají tak peníze například v rámci spořicích účtů kdykoli k dispozici právě z hlediska krátkodobých výdajů. Mohou je kdykoli využít a nemusí si tak zbytečně půjčovat a mohou pružně reagovat, protože krátkodobé půjčky jsou jednou z těch nejsnazších cest, jak se dostat do dluhových pastí, které můžou skončit až exekucí.

* Je poměrně zajímavé, že počet exekucí roste navzdory tomu, jak je nízká nezaměstnanost a HDP i nadále roste. Jakým způsobem mají lidé předcházet hrozbě exekucí a dluhových pastí?
Jde hlavně o ty již zmíněné rezervy. Nejčastější chybou je, že lidé mají peníze uloženy na běžných účtech a nepracují s nimi efektivně. I v rámci investic je dobré začínat opravdu pozvolna a naučit se v tom chodit, než tam vložit spoustu prostředků naráz a pak čekat, jak to dopadne a nemít v základu z čeho fungovat. Můžete kdykoli přijít o zaměstnání, může přijít autonehoda, vážný úraz… Nad tímto by měl klient uvažovat vždy na prvním místě, než kamkoli vloží své finanční prostředky. Je potřeba si uvědomit, že finanční trh funguje na principu spojených nádob a jakékoli naše rozhodnutí ovlivní vývoj všech dalších aspektů. My v OVB tak proto klientům neříkáme „kliente, udělej to takto a takto“, ale upozorňujeme na rizika, která mohou nastat a na základě svých zkušeností představit fungující řešení. Je potřeba se zajímat o sebemenší detaily produktů a podle toho následně vybírat. Nejčastější chybou je, že lidé mají peníze uloženy na běžných účtech a nepracují s nimi efektivně.

Zdroj: 20.12.2018    Právo    Strana 23    Finance   Jiří Tichý

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Podnikové služby patří mezi progresivní obory zaměstnávající v ČR desítky tisíc převážně mladších a jazykově vybavených lidí. Každoročně u nás přitom tyto společnosti, často pobočky nadnárodních korporací, přijímají další tisíce zaměstnanců, hlavně absolventů a lidí s krátkou praxí. Mezi největší hráče v oboru patří i společnost SAP Services, která z Prahy poskytuje finanční a personální služby pobočkám SAP po celém světě. Povídali jsme si s její ředitelkou Ivetou Chválovou o připravenosti absolventů na praxi a o tom, proč by pro ně mohlo být zajímavé nastartovat kariéru právě v podnikových službách.

* S klesající nezaměstnaností na českém trhu se firmy stále více orientují na studenty a čerstvé absolventy. Jaké příležitosti jim nabízíte vy?

Absolventi u nás mohou nastoupit do nejrůznějších pozic v oblasti HR a financí. Zpočátku jde spíš o administrativu související s poskytováním vnitrofiremních služeb, později o zajímavější a kreativnější práci, ať už jde o organizaci relokací zaměstnanců, zařizování firemního vzdělávání, přípravu pracovních nabídek, či dokonce podílení se na projektech robotizace některých procesů.

* Proč myslíte, že je váš obor pro absolventy škol zajímavý?

V rámci podnikových služeb si může absolvent osahat více pracovních pozic a podle toho, která mu nejlépe sedí, pak nasměrovat svou kariéru. Pro centra podnikových služeb je navíc charakteristické mezinárodní prostředí, absolvent se tedy může zdokonalit v cizích jazycích, poznat, jak fungují procesy ve velké firmě, a hlavně získat přístup k širokým možnostem vzdělávání.

* Jaký podíl tvoří čerství absolventi ve vašem týmu?

Skupina absolventů do tří let od ukončení studia tvoří asi pětinu všech našich zaměstnanců. Na základě dohody o pracovní činnosti u nás také pracuje nemalá skupina studentů, kteří po ukončení studia často přecházejí na stálý pracovní poměr.

* Jak hodnotíte jejich připravenost na profesní život?

Jde o téma, které je široce diskutováno ve všech oborech. My na jednu stranu velmi pozitivně hodnotíme jejich kvalitní jazykovou výbavu, na druhou stranu jsme někdy překvapeni tím, že nemají dostatečnou základní znalost Wordu či Excelu. U některých postrádáme i samostatnost a pocit zodpovědnosti. Téma připravenosti absolventů hodně analyzujeme v rámci oborové asociace ABSL, sektor podnikových služeb se totiž rychle mění a jde do hloubky. Začínají se v něm ve velké míře etablovat technologie robotické automatizace, strojového učení a umělé inteligence, a proto začínají být u lidí potřeba nové dovednosti a kompetence. Vzdělávací systém by se tedy podle celého našeho oboru měl úžeji zaměřit na informatiku, technologie, inovace a analytické a kritické myšlení.

* Jak dlouho trvá, než absolventy zaškolíte?

Zaškolení trvá obvykle celou zkušební dobu a i po jejím skončení zaměstnanci absolvují celou řadu školení a kurzů, aby nadále rozvíjeli své schopnosti. Disponujeme obrovským množstvím e-learningových kurzů, které jsou přístupné pro každého. Například pokud má některý ze zaměstnanců zájem se do budoucna přesunout na pozici projektového manažera, může si vybrat z řady kurzů projektového managementu a na danou pozici se začít připravovat.

* V čem jsou dnešní absolventi jiní od předchozí generace?

Řekla bych, že mají daleko víc sebevědomí. Jsou dobře jazykově vybavení, preferují zaměstnavatele s dobrou značkou a firemní kulturou, která podporuje diverzitu a dobrovolnictví. Jsou otevření průběžnému vzdělávání, přitahují je moderní technologie a rychle se rozvíjející obory. Ocení zpětnou vazbu a snaží se z ní poučit. Na druhou stranu jsou trochu netrpěliví. Jak s oblibou říká jeden můj kolega, často začnou řešit úkol, aniž by dočetli zadání do konce.

* Když mluvíte o dobrovolnictví a diverzitě, jaké programy realizujete?

Na společenskou odpovědnost a inkluzi klademe v naší firmě velký důraz. Pořádáme například měsíc dobrovolnických aktivit, v jejichž rámci mohou zaměstnanci v pracovní době pomoci nejrůznějším dobročinným projektům. Každoročně stovky zaměstnanců odpracují několik tisíc hodin, například ve zvířecích útulcích, střediscích ekologické výchovy, farních charitách, terapeutických dílnách a diakoniích. Zajímavým příkladem inkluze je pak program Autismus v práci společnosti SAP Services. V rámci něj firma zaměstnává pracovníky, kterým byla diagnostikovaná porucha autistického spektra. Zaměstnanci s Aspergerovým syndromem působí na běžných pracovních pozicích, například v oblasti zpracování dat anebo v administrativě, jen pro ně bylo ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus speciálně upravené přijímací řízení. Aktuálně díky tomuto programu zaměstnáváme 11 lidí. Kromě programátorů jsou to i specialisté na zpracování dat či pracovníci v oblasti HR a financí. SAP globálně plánuje zaměstnávat 650 lidí s touto diagnózou. Za tento program byl SAP Services oceněn cenou Zaměstnavatel bez bariér, kterou organizuje Konto Bariéry.

Na jaké benefity mladá generace slyší?

* Mladí chtějí pracovat v moderním prostředí, být flexibilní, mít možnost dále se rozvíjet díky nejrůznějším firemním vzdělávacím programům. Velmi populární jsou i benefity spojené se sportem či zdravým životním stylem. Roste například zájem o vyšetření mateřských znamének pomocí dermatoskopu, preventivní prohlídky či masáže. Myslím, že co se moderního prostředí týče, jsou naši zaměstnanci spokojeni. Sídlíme v Metronom Business Center, kde máme jedny z nejmodernějších kanceláří v Praze s výbornou dopravní dostupností. Pracovní místa jsou vybavena polohovatelnými ergonomickými stoly a židlemi, k dispozici je několik prostorných kuchyněk a jídelen. Všude jsou k dispozici i stylové a tematicky odlišené relaxační zóny, samostatný dětský koutek či terasy s grilem. Zaměstnanci mohou využívat plně vybavenou firemní posilovnu či malou lezeckou stěnu. Ve fitness, které je otevřené šest dní v týdnu, je k dispozici i profesionální trenér. Denně do něj zavítá přes 100 lidí, a to bez započítání oblíbených skupinových lekcí. Nejpopulárnější jsou mezi zaměstnanci zejména jóga, pilates a tanec. V létě se pořádají lekce i venku, například společné běhání v nedalekém Prokopském údolí. Nejvyhledávanější doplňkovou aktivitou fitness centra jsou masáže, kdy je možné se v průběhu dne nechat zdarma namasírovat.

Iveta Chválová (38) – Studovala anglistiku a germanistiku na Slezské univerzitě v Opavě, Univerzitě Karlově v Praze a Technické univerzitě v Drážďanech. Do SAP Services nastoupila po absolutoriu vysoké školy a postupně prošla několika pracovními pozicemi v oblasti HR služeb. Vedle role ředitelky SAP Services vede Iveta Chválová i oddělení, které se zabývá mezinárodní mobilitou a relokací pracovníků v rámci společnosti SAP, a to včetně všech legislativních a administrativních aspektů. Iveta Chválová je vdaná a má syna, mezi její koníčky patří klasický tanec.

Zdroj: 14.11.2018   Hospodářské noviny   Strana 10    Příloha – Kariéra speciál    Karel Král

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

V úterý 30. října 2018 proběhla ve Středisku služeb školám v Brně čtvrtá minikonference odborného panelu digitální gramotnosti projektu Podpora práce učitelů. Cílem této minikonference bylo sdílení příkladů dobré praxe ve školách, které rozvíjejí digitální gramotnost průřezově.

Aktuální dění a novinky v projektu PPUČ prezentoval v úvodu minikonference obsahový manažer Mgr. Jakub Holec. Chystané změny v revizích RVP v oblasti ICT a informatiky představila Mgr. Daniela Růžičková. Při prezentaci vysvětlila, v čem spočívá princip změny výuky ICT a informatiky.

Následoval blok inspirace ze škol. Úvodní přednášku „Jak otevřít školu technologiím?“ vedl zástupce ředitele ZŠ Pohořelice Mgr. Lukáš Mertlík. Ve svém vystoupení prezentoval školu jako moderní školu vybavenou technologiemi, a zároveň školu, kde jsou digitální technologie využívány jak při správě a v administrativě školy, tak především ve výuce napříč předměty. Ve škole jsou využívány různorodé technologie (tablety, ozoboti, Robotel, …). Některé učebny jsou vyzdobeny na základě grafického návrhu bývalého studenta školy.

Po úvodní přednášce následovaly čtyři prezentace učitelů, kteří představili rozvoj digitální gramotnosti v různých předmětech na různých stupních vzdělávání. Jmenovitě:

Mgr. Štěpánka Baierlová – Matematika si s digi gramotností rozumí

Mgr. Martina Štikarovská – QR projekty (1. stupeň)

Mgr. Martin Gembec – Digitální zařízení ve fyzice, to není jen měření

Mgr. Roman Podlena – Otázky a odpovědi v digitálním světě

Prezentující měli aktivity z výuky navázány na konkrétní očekávané výsledky učení pro digitální gramotnost. Všechna vystoupení byla velmi zajímavá, vystupující zodpověděli dotazy z řad účastníků minikonference.

Na konci bloku s příklady dobré praxe rozvíjení digitální gramotnosti na základní škole vystoupil ještě jednou Mgr. Martin Gembec s představením Elixíru do škol a jeho aktuálních aktivit.

Pro MŠ byly v zadní části sálu připraveny ukázky aktivit pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení. Mezi dvěma vystoupeními prezentujících pro základní školu proběhlo představení vystavených aktivit (Ing. Eva Fanfulová) a diskuze účastnic z MŠ. Vzhledem k časovému harmonogramu minikonference přerušila moderátorka tuto diskuzi, která se ve skupině pro předškolní vzdělávání znovu rozvinula na konci minikonference.

Minikonference obsahově připravovala Ing. Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti; celou akci moderovala Mgr. Anna Doubková.

Děkujeme všem, kteří se minikonference účastnili. Podle reakcí při konferenci – a také podle hodnocení a komentářů v evaluačních dotaznících – usuzujeme, že pro Vás byla minikonference přínosná a budeme rádi, zúčastníte-li se i dalších akcí projektu PPUČ.

Zdroj: http://clanky.rvp.cz/clanek/21909

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.