Spolupráce technických škol a strojírenských firem se prohlubuje. V podstatě je možné konstatovat, že jedni se bez druhých neobejdou. A tato vynucená „závislost“ v budoucnu ještě zesílí. Technické střední školy a učiliště obtížně hledají v přesycené nabídce tuzemského vzdělávacího systému žáky a průmyslové podniky hledají stejně zoufale potřebné kvalifikované pracovníky.

Celý příspěvek

Středočeské firmy bojují s personální krizí, začínají si samy vzdělávat budoucí zaměstnance. Středočeský kraj začne na podzim jednat se soukromou firmou o vzniku nového učiliště zaměřeného na zemědělskou techniku, zjistila MF DNES. Vychovat si vlastní zaměstnance, spolupracovat se školami a dokonce i zakládat vlastní učiliště je novou strategií středočeských výrobních firem, které hledají východisko z vážné personální krize. Zatímco volných míst ve středních Čechách za poslední dva roky trojnásobně přibylo, uchazečů o práci proti tomu ubývá. Za poslední dva roky o celých 16 tisíc. Celý příspěvek

Jedním z aktuálních trendů měnícího se pracovního trhu v České republice je skutečnost, že čerství absolventi škol začínají být pro mnoho firem zajímavou zaměstnaneckou skupinou, na kterou zaměřují své náborové aktivity. Zatímco ještě před třemi lety sháněli bez praktických zkušeností své první zaměstnání jen s obtížemi, nyní se progresivní firmy snaží podchytit zájem talentovaných studentů už v době studia. Celý příspěvek

O potřebnosti nové řemeslnické krve i o problémech, které nástupy nových profesně zdatných řemeslníků provázejí, ví ředitel opavského Středního odborného učiliště stavebního Miroslav Weisz první poslední. Celý příspěvek

Dokončují teprve základní školu a už stojí před podpisem pracovní smlouvy. Stále více firem verbuje své budoucí zaměstnance z řad žáků, kteří končí povinnou školní docházku. Výměnou za příslib, že k nim po dokončení střední odborné školy či učiliště žáci nastoupí do práce, nabízí společnosti stipendia a příspěvky na bydlení, obědy či hromadnou dopravu. Celý příspěvek