Na konci dubna vláda schválila Národní program reforem, který má zajistit prosperitu země na další léta. Ve skutečnosti v dokumentu stát poprvé naplno přiznal, že v oblasti vzdělávání má problém, se kterým si zatím vůbec neví rady. V české společnosti, jež vždy měla v Evropě jednu z nejlepších dostudovaností škol, radikálně vzrůstá předčasné ukončování studia. Závazným cílem státu je držet podíl osob ve věku 18 až 24 let, které dosáhly základního vzdělání, ale pak vypadly ze školského systému, pod pěti a půl procenty. To se celkem bez problémů dařilo do roku 2014, od té doby ale křivka prudce roste.
„V roce 2015 hodnota přesáhla šest procent a v roce 2017 dosáhla hodnoty 6,7 procenta,“ přiznává studie.

Strach z maturity

Předčasné ukončování vzdělávání vyjádřené právě podílem „základoškoláků“, kteří si dál už nezvýší vzdělání, má v Česku tak úplně opačný trend, než je tomu v drtivé většině ostatních zemí EU. V těch dochází k poklesu či stagnaci míry odchodů ze vzdělávání, v Česku v posledních letech k jejímu setrvalému nárůstu. „Tento trend, který s sebou nese jednoznačně negativní ekonomický dopad pro všechny strany, je navíc silně regionálně specifický: Ústecký a Karlovarský kraj dosahují podílu 14,5 procenta, zatímco například Vysočina a Jihomoravský kraj mají míru předčasných odchodů nižší než tři procenta,“ varuje reformní plán.

Nedosažení cíle ve vzdělávání není jen špatné pro jednotlivce, ale tratí na tom celá společnost. Sociálně i ekonomicky. Hůře vzdělaný člověk má nižší mzdu, odvede méně na daních a pojištění, snáze spadne do dlouhodobé nezaměstnanosti a ze sociální sítě může více vyčerpat na dávkách.
Vypadávání ze vzdělávacího procesu dokonce proniklo ve velkém už do základoškolského vzdělávání. Významným fenoménem je ukončování povinné školní docházky dříve než v 9. ročníku základní školy. Podíl žáků, kteří v základní škole nedošli ani do osmého ročníku, natož devátého, na počtu všech žáků, kteří předčasně ukončili školní docházku, za poslední čtyři školní roky vzrostl. Ze 17,2 procenta (658 žáků) v roce 2014 jsme se dostali na 19,4 procenta (780 žáků) v roce 2017.
Neúspěch na základce má přitom velký vliv na ambice žáků v dalším vzdělávání. V Česku je navíc rozšířená nechuť ke škole ve srovnání s vyspělými zeměmi. Podle OECD třetina žáků do škol chodí nerada, polovina rodičů není spokojena s jejich stavem. Lepší vzdělávání než rodiče nakonec získá jen kolem 20 procent
dětí, což je jedna z nejnižších hodnot v OECD.

Systémově velkou změnou v poslední době bylo zavedení státní maturity. Ta byla a je politiky velebena jako nástroj standardizace ve velmi rozrůzněném českém vzdělávání. Na druhou stranu má i své náklady a nikdo příliš nemyslí na to, co s vyhozenými studenty, kteří obdrželi za erární prostředky znalosti, ale závěrečnou zkoušku nakonec nezvládli. Kolem čtyř procent středoškoláků neuspělo v minulých letech ani u třetího pokusu státní maturity. Od roku 2011, kdy začaly fungovat, do loňska se podíl neúspěšných každý rok mírně zvyšoval. Celkem tak z maturitních oborů odešlo za osm let bez řádně ukončeného vzdělání téměř 24 tisíc lidí, podobné množství maturantů se ke zkoušce ani nedostavilo. To je ročně asi tři tisíce studentů bez dokončeného vzdělání.
Debata o maturitách, jejich zpřísnění, případně zavedení povinné maturity z matematiky, je v Česku už roky v plném proudu. Nyní se ale přidává další prvek, který může studium studentům notně znechutit. Kraje, tedy zřizovatelé středních škol, mají rozhodovat o tom, jaké obory se na středních školách otevřou a kolik žáků do
nich přijmou. Doteď o tom rozhodovali výhradně ředitelé škol. Předpokládaný počet přijatých uchazečů by tak školám musely schvalovat kraje. Ministr školství Robert Plaga se tomu bránil, ale nakonec podlehl.

Lze předpokládat, že kraje budou logicky prosazovat obory, u nichž se nedostává absolventů. Jinými slovy ty, které se mezi studenty těší nejmenší popularitě, což se může projevit v podobě dalšího růstu předčasně ukončovaného studia.
Uniklé miliardy Vládní Agentura pro sociální začleňování minulý rok vypracovala studii Ffinanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání pro stát a jednotlivce, kde se pokusila dopočítat náklady na exodus studentů ze vzdělávacího systému. A to přes projektované celoživotní příjmy a případné dodatečné náklady sociálního systému.

„V důsledku jednoho předčasného odchodu ze vzdělávání veřejné rozpočty přijdou do roku 2067 zhruba o 13 milionů korun ve srovnání s úspěšným vyučením. V případě úspěšného dokončení střední školy s maturitou by pak byla celková bilance veřejných rozpočtů vyšší o 22 milionů,“ počítá autor studie Roman Matoušek.
Takové rozdíly lze dopočítat i přesto, že poctivý student ve škole stráví delší čas a začne si i později vydělávat. Ale pak má výrazně vyšší příjem a menší pravděpodobnost nezaměstnanosti. Bez překvapení je nejhorší situace ve vyloučených lokalitách. „Ze vzdělávání tam předčasně odcházejí zhruba dvě třetiny žáků. Systémová opatření na zabránění předčasným odchodům by při počtu 1500 žáků z lokalit v jednom populačním ročník znamenala pro veřejné rozpočty možné zlepšení bilance do roku 2067 v rozmezí 1,78 miliardy v nízké variantě – snížení předčasných odchodů o 10 procent – až po 16,5 miliardy ve vysoké variantě, která počítá se srovnáním dosaženého vzdělání žáků z lokalit s aktuálním celostátním průměrem,“ projektuje Matoušek.

Celkově by tak větší tlak na dokončování sekundárního vzdělávání mohl státu přinést během několika let desítky až stovky miliard. Tendence je však podle statistik nyní přesně opačná. Místo maturity alespoň výuční list Soudě dle nového plánu reforem si ale politici problém nedostudovaných už uvědomují. Zatímco až dosud především oslavovali každou další tisícovku studentů, která neprošla u státní maturity, nyní už také řeší, zda je opravdu efektivní investovat nejprve do vzdělávání žáka a nakonec ho bez kvalifikace nechat padnout do nezaměstnanosti a drahé sociální sítě.

Jedním z řešení by mělo být podle navržených reforem zavedení kombinovaných vzdělávacích programů: „Kromě maturity by umožňovaly studentům získat rovněž i výuční list, což by znamenalo získání kvalifikace i v případě neúspěchu u maturitní zkoušky.“ Nově by tak na vybraných středních školách měl student ve třetím
ročníku získat výuční list, ve čtvrtém se pokusit o maturitu. I když ji nesloží, bude mít alespoň výuční razítko o kvalifikaci, kterou během několika let za státní peníze získal.

*Nedostudovat je pro všechny drahé Ffinanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání

Nejvyšší Celoživotní Zvýšení příjmů Celoživotní Změna bilance dosažené čisté příjmy oproti ZŠ bilance vůči oproti ZŠ

vzdělání (mil. Kč) (mil. Kč) státu (mil. Kč) (mil. Kč)

Základní a neukončené 23,45 x 7,33 x
Střední bez maturity 31,61 8,16 20,34 13,01
Střední s maturitou 40,44 16,99 29,93 22,60

ZDROJ: ROMAN MATOUŠEK: FINANČNÍ DOPADY PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ PRO STÁT A JEDNOTLIVCE, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, 2018

Vývoj podílu osob ve věku 18–24 let, které dosáhly maximálně základního vzdělání a zároveň nejsou ve vzdělávání, v letech 2006–2017

ZDROJ: EUROSTAT, LABOUR FORCE SURVEY

Vzdělanostní struktura Česka
– Základní a nedokončené 18
– Střední bez maturity 33
– 31,2 Střední s maturitou/VOŠ
– Vysokoškolské 12,5
– Nezjištěno 5,3

ZDROJ: SLDB 2011 Lepší vzdělání než rodiče získá kolem 20 procent dětí, což je jedna z nejnižších hodnot v OECD.

Zdroj: 23. 05. 2019  Ekonom  Strana 30  Další témata – Vzdělávání   David Klimeš

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Američtí kouči zdravého životního stylu radí, jak překonat strach z veřejných vystoupení či z nepříjemného pohovoru v práci.

Sebevědomí je nedílnou součástí úspěchu. Ovlivňuje, jak se cítíme i jak nás vnímají ostatní. Nové neznámé situace mohou sebevědomí oslabit. Naštěstí existují způsoby, jak se na to připravit a nenechat se vyhodit ze sedla.

Obecně platí, že sebedůvěra pramení ze dvou zásadních věcí. První je důvěra sobě samému a druhou víra v sebe sama. Tedy „věřím sobě a věřím v sebe“. Podle koučů zdravého životního stylu z institutu Integrative Nutrition jsou tyto dvě vlastnosti nezbytné pro naši schopnost pomoci sobě a zároveň inspirovat ostatní, aby se stali nejlepší verzí sebe sama. Během života ale přicházejí situace, které nám tuto úlohu znesnadňují. Například, když se ocitneme pod tlakem.

Lze se uchýlit i ke kopnutí panáka. Povolen je však jen jeden malý na kuráž.

Ať už se jedná o přijetí nového klienta, prezentaci na workshopu nebo snahu o naklonění si potencionálního zaměstnavatele. Pod tlakem veřejnosti je sebevědomí jednotlivce mnohdy dušeno a někdy i částečně zadušeno. Níže nabízíme sedm tipů, jak si v takových případech dodat sebedůvěru. Kopnutí panáka mezi nimi není, i když se lze ostatně uchýlit i k tomu. Povolen je však jen jeden malý na kuráž. Jinak se raději spolehněte na následující „manuál“.

1. VIZUALIZACE

Před důležitou událostí si představte obrázek sebe sama tak, abyste na sebe byli hrdí, radí experti z Integrative Nutrition na svém webovém portálu. Představte si sebe sama, jak dosahujete stanovených cílů – zvládáte náročný rozhovor nebo dáváte levou zadní nové písně na vlastním koncertu. Takové formy vizualizace mohou rozvíjet pozitivní vnímání sebe sama, a tím i přirozenou cestou zvýšit sebevědomí.

2. OBLEČTE SE ZA…

Oblečte se. Zase ve vlastní vizualizaci. Třeba za práci, kterou chcete mít. Za práci, kterou chcete, ne za práci, kterou máte. Je to jako s klasickým oblečením – podle toho, jaké nosíte, na vás lidé nahlížejí. Podle oblečení lidé často hodnotí (to jsou prostě klasické stránky lidské povahy, se kterými nelze moc hýbat).

Moderní styl, který vám sedne jako druhá kůže, podpoří vaši osobnost.

Zvyšte svou sebedůvěru tím, že budete halit svůj mozek do sebejistoty a své tělo do kvalitního profesionálního oděvu. Pokud si nevíte rady, poraďte se s vizážistou. Moderní styl, který vám sedne jako druhá kůže, podpoří vaši osobnost.

3. ZATANČETE SI

Na každého to někdy padne. Ten pocit, že je toho už moc a že nemůžete dál. Praktikujete jógu? Postavte se na chvíli na hlavu a podívejte se na svět vzhůru nohama. Pomáhá to. Nebo si zapněte oblíbenou hudbu a vytančete to ze sebe. Uvolníte se, příjemně se vyčerpáte a dodáte si energii. S ní se vrátí i sebevědomí. Podle studií k vyšší vnitřní síle a sebevědomí pomáhá hudba s těžšími basy.

4. ZAUJMĚTE PÓZU

Jóga má polohy bojovníka. Jsou to jedny z mála asán, kde se nezavírají oči. Pohled naopak směřuje vpřed. Tam si představíte sebe sama, jak úspěšně řešíte problém, který vám aktuálně nedá spát. Budujete vnitřní sílu a zdravé sebevědomí.

Až budete příště s někým jednat, udržujte rovný postoj i oční kontakt.

Kdo nedělá jógu, může zaujmout postoj „zvědavého muže nebo ženy“. S touto myšlenkou původně přišla Amy Cuddyová, sociální psycholožka a profesorka na Harvard Business SchoolZaujměte širší stoj rozkročný, ruce dejte v bok, ramena dozadu. Než přistoupíte k rozhovoru či jakékoliv interakci, které se obáváte, zkuste tento postoj tak na dvě minuty. Až potom se do toho pusťte. Sebejistě budete nejen vypadat, ale i se tak cítit.

5. JAZYK TĚLA

Zřejmě už jste někdy četli nebo slyšeli o tom, že až 93 % komunikace je neverbální. Experti z Integrative Nutrition to potvrzují. Jazyk těla je podle nich nesmírně důležitý v tom, jak se prezentujete a jak vás ostatní vnímají. Až budete příště s někým jednat, udržujte rovný postoj i oční kontakt a při podávání ruky ji partnerovi přiměřeně stiskněte – nebuďte jako leklá ryba, ale ani jako diktátor.

6. VŽIJTE SE DO IDOLU

Na idoly už jsme velcí. Určitě ale existuje někdo, koho obdivujete. Kdo je vaším pomyslným vzorem. Jak by se asi zachoval on? Buďte také takoví. Je to ve vaší moci. Režii. Síle.

7. PRYČ S NEGATIVISMEM

Sami sobě jsme často největším kritikem. Jedná se ale o jediného kritika, kterého můžeme beztrestně a úplně umlčet. Zastavte proud myšlenek, které vám našeptávají, že nejste dost dobří, silní nebo chytří. Pouhé „vymazání“ slov ale nepůjde. Místo toho se zaměřte na to, abyste vyrostli z problémů. A když se negativní myšlenka objeví, nastavte jí jako protiklad myšlenku pozitivní. Třeba „Nezvládnu to za Dokážu to“.

A pokud nic nepomáhá? Je tu plno koučů a psychologů, kteří vám dokážou se sebevědomím pomoci. I tady ale musíte vybrat správně. Nejlépe na něčí doporučení. Třeba zrovna svého idolu.

Zdroj: flowee.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.