Za loňský rok uspělo u kvalifikační zkoušky projektu Národní soustava kvalifikací 42 123 zájemců. Ze všech 417 dostupných profesních kvalifikací, které uchazečům nabízí Národní soustava kvalifikací, volili zájemci v uplynulých letech nejčastěji zkoušku z profesní kvalifikace strážný, kterou vykonalo 39 105 lidí. Zvýšený zájem měli uchazeči také o zkoušku pro výkon detektivního koncipienta v počtu 199 realizovaných zkoušek a třetí nejvyhledávanější zkouška je spojena s kvalifikací příprava teplých pokrmů v počtu 216. Celý příspěvek