Za loňský rok uspělo u kvalifikační zkoušky projektu Národní soustava kvalifikací 42 123 zájemců. Ze všech 417 dostupných profesních kvalifikací, které uchazečům nabízí Národní