Když se nebudeš učit, bude z tebe uklízečka. Podobné strašení dětí už je liché. Například kvalifikovaný úklidový pracovník administrativních ploch si nevystačí pouze s koštětem, hadrem a kbelíkem. Roste i počet profesí. Do Národní soustavy kvalifikací jich jen loni přibylo 263, od roku 2009 jich je 991. Kvalifikační osvědčení už získalo 145 tisíc lidí. Dokument má stejnou váhu jako výuční list nebo maturita. Pro koncového zákazníka je navíc kvalifikační osvědčení vodítkem kvality služeb.

Continue reading