trh práce

Firmy budou v 1. čtvrtletí zvyšovat počet zaměstnanců

Zaměstnavatelé budou v prvním čtvrtletí mírně zvyšovat počet zaměstnanců. Nabírat chce šest procent firem, propouštět hodlá pět procent podniků, vyplývá ze studie Manpower Index

Kvalifikovaných lidí v technických profesích je nedostatek

Na českém pracovním trhu dochází k paradoxní situaci – míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 7 %, ale v nedávném průzkumu Hospodářské komory uvedlo 60

Díky profesní kvalifikaci získal práci v Německu

Pan Zdeněk Dubišar trvale žije v obci Mikulášovice ve Šluknovském výběžku. Je mu 37 let a jeho nejvyšší dosažené vzdělání je střední s maturitní

Národní soustava kvalifikací se stále víc využívá

Národní soustava kvalifikací už obsahuje 641 profesních kvalifikací z různých odvětví a jejich počet se rychle zvyšuje. Představuje tak systém, který nabízí občanům ČR

Lektor je profese i poslání

Společnost Alkion centrum, s. r. o., se věnuje vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, vytváří a realizuje programy na podporu

Nezaměstnaný Petr našel díky kvalifikační zkoušce místo učitele odborného výcviku

Pan Petr z Brna osobně zažil, jaké to je ocitnout se v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný. To je zážitek, kterým se člověk většinou příliš nechlubí.

Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce

Národní soustava kvalifikací (NSK) je systém profesních kvalifikací a zkoušek, který má za cíl zefektivnit a zpružnit trh práce, zejména pak má napomoci sladit

Národní soustava kvalifikací a Úřad práce ČR chtějí společně řešit nesoulad na trhu práce

Česká ekonomika stále bojuje s recesí a počet nezaměstnaných zůstává vysoký. Práci hledá každý 14. Čech. Přesto si řada zaměstnavatelů stěžuje, že má problém najít

NSK2: Řemeslo má zlaté dno a vysokou poptávku po kvalifikovaných pracovnících

Projekt Národní soustava kvalifikací se dlouhodobě zabývá situací na trhu práce, ve spolupráci se sektorovými radami monitoruje nedostatek pracovníků v jednotlivých oborech. V současnosti na trhu

Téměř polovina lidí si myslí, že jim osvědčení o kvalifikaci může přinést zvýšení mzdy

Projekt Národní soustava kvalifikací nabízí možnost získat kvalifikaci, aniž by se občané museli vrátit do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Stačí vykonat zkoušku