Střední odborné učiliště na Červeném Hrádku v Sedlčanech má před sebou poslední dva týdny provozu. Na konci června pro nedostatek žáků skončí.

STŘEDNÍ ČECHY – Stát se zámečníkem, instalatérem nebo zedníkem? Zájem mladých lidí téměř žádný. Své o tom vědí v soukromém Středním odborném učilišti Sedlčany. Funguje přes 70 let a za tu dobu se v něm řemeslu vyučily stovky mladých lidí. Letos naposledy. Za pár dnů, na konci června, se brány tohoto vzdělávacího areálu právě kvůli nedostatku studentů nadobro uzavřou.
„V posledních dvou letech jsme přijali tak malý počet žáků, že již nebylo možné z ekonomického hlediska zajistit efektivní provoz školy,“ řekl MF DNES Josef Nádvorník, ředitel obecně prospěšné společnosti SOU Sedlčany. Studenti třetího ročníku už dokončili závěrečné zkoušky a nyní míří na prázdniny, za dalším vzděláním nebo do zaměstnání. „Studenti druhého ročníku přejdou do jedné ze dvou dalších škol v regionu,“ doplňuje ředitel.
Žádné prváky už škola nemá, protože s ohledem na malý zájem loni první ročník neotevřela. „Do prvního ročníku se hlásilo jen osm žáků, ty už jsme nepřijali,“ uvedl Nádvorník. Jasno o další kariéře mají podle něho i učitelé a další zaměstnanci školy. „S ohledem na to, že o našem konci víme už déle, tak většina zaměstnanců už má jiné zaměstnání,“ dodal ředitel.
Učiliště v posledních letech nabízelo obory zámečník, instalatér, zedník a automechanik. Tedy profese, které jsou na českém trhu zcela nedostatkovým „zbožím“. Hlavně pro malé firmy je téměř nemožné dobré řemeslníky sehnat. „Dnes skutečně platí, že řemeslo má zlaté dno, zvláště v oboru automechanik. Jenže v menších
servisech, jako je ten náš, to nefunguje jako ve velkých značkových, kde si mohou účtovat úplně jiné ceny. U nás proto nemůžeme se mzdami v regionu konkurovat. Sehnat zkušeného automechanika je pro nás velmi náročná práce,“ řekl Milan Kříž, majitel autoservisu Offroad Car v Kosově Hoře u Sedlčan.

Poslední žák na praxi

Sám je přitom jedním z absolventů letos končícího sedlčanského učiliště a v jeho autoservisu tamní studenti vykonávali odborné praxe. Dílny v učilišti totiž umožňovaly praktický výcvik pouze prvním ročníkům, za dalšími zkušenostmi chodili sedlčanští studenti do firem v regionu. „Kvůli tomu jsem se musel stát mistrem odborného výcviku a udělat si pedagogické minimum,“ popsal Kříž. Každoročně u něj zkušenosti získávalo kolem pěti žáků.
„Letos jsme tu měli už jen jednoho, a tedy posledního učně sedlčanského učiliště,“ dodal. Že škola končí, jej mrzí, i když si zajišťováním praxí vlastně vychovával konkurenci. „Mnozí se u nás vyučili a pak si v okolí otevřeli vlastní dílny,“ uvedl Kříž.
S ředitelem školy Nádvorníkem se shodují, že mladí lidé i přes velké výdělky v oboru nemají o řemesla zájem. „Připadá mi, že všichni chtějí být manažeři a brát peníze, o jakých slyší v televizi. Dělat rukama se nikomu moc nechce,“ dodal Kříž.
Ovšem ani ti, kteří se v oboru vyučí, v něm mnohdy nezůstanou. I poslední student, který je na praxi v Offroad Car servisu, má plány poněkud jiné. Po vyučení se chce stát řidičem kamionu, což je dnes nedostatková a spolu s dietami velmi dobře placená profese. „Jsem mladý, a tak to chci zkusit,“ říká.

Přirozený zánik?

Podle starosty Sedlčan Miroslava Hölzela (ODS) je škoda každého takto zaměřeného učiliště, na druhou stranu se domnívá, že důvodem nedostatku studentů v tamním soukromém učilišti může být i určitá předimenzovanost středočeského školství. Středních škol a učilišť je podle něho zkrátka příliš, a tak některé přirozeně zanikají.
„Když se podívám třicet let zpátky, tak Sedlčany měly učiliště nožířské, které se transformovalo do tohoto právě zanikajícího učiliště. Bylo tady mlékárenské učiliště, které skončilo už před lety, stejně jako hračkářské učiliště, které zaniklo kvůli konci zdejší hračkářské firmy Hamiro. A měli jsme tady i školu stavební, na kterou už se nikdo nehlásil, protože zedníka nikdo dělat nechce,“ vypočítal starosta.

Zdroj: 17. 06. 2019    Mladá fronta DNES    Strana 13    Střední Čechy    Pavel Svačina

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Dynamický rozvoj moderních technologií staví před budoucí produktivní členy společnosti výzvy, které jsou odlišné od 20. století. Neumíme sice definovat, jaké pracovní pozice budou v budoucnosti potřeba, umíme však definovat, co musí umět budoucí zaměstnanci, živnostníci a podnikatelé, aby se ve společnosti uplatnili. Cílem vzdělávání vždy musí být žák a student. Je třeba rozvíjet komplexně jeho osobnost, a to rovnoměrně v těchto oblastech: znalosti (vím), dovednosti (umím znalosti použít), postoje (chci se vzdělávat, pracovat, podnikat) a schopnosti (když vím, umím a chci, abych dokázal realizovat konkrétní projekty a záměry). Proto je klíčové v žácích a studentech podporovat jejich vnitřní motivaci.

Obsah vzdělávání musí být odvozen od této teze, a to včetně ověřování znalostí, dovedností, postojů a schopností. Tomu se musí uzpůsobit přijímací zkoušky na střední školy, maturitní zkoušky i přijímací zkoušky na vysoké školy. S tím souvisí i nutná redukce obsahu a celková revize rámcových vzdělávacích programů na středních a základních školách, ale i výukových programů na školách vysokých. Při přechodech na vyšší stupeň vzdělávání musí být dán větší akcent na prověřování studijních schopností daného jedince, na dlouhodobou práci s ním za pomoci kariérových poradců, a s tím je nutné intenzivně začít již na základních
školách. Je nutné respektovat vyšší míru propojování formálního a neformálního vzdělávání, systematicky podporovat žáky a studenty s nižší mírou schopností, ale též žáky a studenty s vyšší mírou nadání. Systémovými opatřeními umožnit rozvíjení talentu všech žáků a studentů bez ohledu na jejich sociálně-ekonomické zázemí.

Je nutné jasně formulovat míru základních potřebných gramotností, kterých každý žák či student musí dosáhnout při přechodu do dalšího stupně vzdělávání. K těmto základním gramotnostem získá žák a student další znalosti a dovednosti, vyplývající z míry jeho nadání, zájmu, profilace jím navštěvované vzdělávací instituce, ale též díky neformálnímu vzdělávání a samostudiu. Bezpodmínečná potřeba celoživotního vzdělávání zvýrazňuje nutnost umět se učit, což je rozdílný pojem od našprtání se na písemku či zkoušení, na konkrétní znalostní test. Je třeba tuto schopnost rozvíjet a podporovat. Dříve bylo klíčové umět najít potřebné informace, nyní roste důležitost se ve velkém množství informací orientovat. S tím souvisí pojmy jako kritické myšlení, digitální a mediální gramotnost, ale i vytváření společenských postojů, které zvýrazní schopnost žáka a studenta odolávat svodům konspiračních teorií, jednoduchých řešení a různých společensky nebezpečných ideologií.

Radko Sáblík, ředitel střední průmyslové školy

Zdroj:10. 05. 2019    Mladá fronta DNES    Strana 13    Názory

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.