Běžného čtenáře pracovních inzerátů mohou překvapit názvy pozic a profesí, o kterých dosud neslyšel a jen stěží si představuje jejich pracovní náplň. Pracovní portály nám vedle známých a povědomých pozic nabídnou i řadu tajemných nabídek: copywriter pro elektro segment, koordinátor darovacího programu, floor manažer, Office Guru & CEO assistant, specialista letištní kanceláře, týmová asistentka, specialista pro významné zákazníky, koordinátor zahraničních mobilit, specialista zpětné vazby nebo třeba produktový manažer mobilní aplikace Práce za rohem. 

TIP: Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru a nebo chcete změnit svou profesi úplně, navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Odhalte tajemství pracovních inzerátů

Záhadnost názvů těchto pozic většinou zmizí, když si přečtete podrobnosti inzerátu. Zjišťujete záhy, že zmíněný office guru má na starosti všechny ty důvěrně známé činnosti, jako je asistence manažerovi, zajištění chodu kanceláře, péče o návštěvy včetně přípravy občerstvení, objednávání všeho možného a vedení administrativy. 

Aktuální trh práce je velmi pestrý, různorodý, zajímavý a proměnlivý. Pracovní pozice bývají průřezové, multifunkční, poslepované z různých dříve oddělených rolí. Vedle inzerátu na tradičního kuchaře, od kterého se očekává, že dobře uvaří, se objevuje i poptávka po „tvůrci gastronomických zážitků“, od kterého se očekává navíc i prezentace příběhu právě servírovaného kohouta na víně včetně vykouzlení atmosféry francouzského venkova. Na pomyslné mapě práce tak zůstávají tradiční povolání a vedle nich se zároveň objevují nové profese a pozice, často v podobě specializací nebo naopak proměnlivých mixů. 

Jaká je budoucnost pracovních pozic?

Ve vzduchu visí otázka, co se mají žáci a studenti učit ve školách, když je budoucnost tak těžko předvídatelná a jedinou jistotou je nejistota. Uspokojivé odpovědi nemáme, ale nové profese a pracovní pozice můžeme vnímat i jako vlaštovky, které v malém předznamenávají to, co možná přijde ve velkém. 

Pracovní pozice společnice pro seniory nám zatím může znít nezvykle a možná i podezřele, ale je jisté, že tuto potřebnou práci již dnes dělají stovky žen z ČR, zejména v domácnostech zahraničních klientů. Je to vlaštovka z budoucnosti někdy kolem roku 2050, kdy podíl lidí starších 65 let bude tvořit třetinu populace a umění empatie bude na trhu práce nesmírně žádané. Tato služba je určena pro starší osoby, jejichž rodina s nimi nemá možnost být v potřebném rozsahu; zahrnuje povídání, naslouchání, předčítání, hraní společenských her, doprovod na nákup, na procházku, k lékaři, na rehabilitaci, do divadla, na výlet, do knihovny, do kavárny, na úřad, ale třeba i pomoc při péči o domácí mazlíčky. 

Celý Zpravodaj najdete ZDE.

Zpravodaj Oborové a odborné skupiny číslo 23 / podzim 2019 

Vyšlo 1. září 2019 

Vydává: Národní ústav pro vzdělávání

Trh práce se každým dnem mění a jeho budoucnost je nejasná. Připravit se na ni ale můžete už nyní. Zanikají původní pracovní pozice a vznikají nové. Mění se pracovní procesy a zaměstnavatelé mají nové požadavky. Aby zájemce o pracovní pozici měl šanci získat vysněné pracovní místo, musí být pro zaměstnavatele zajímavý – mít vědomosti a dovednosti, přehled o novinkách v oboru nebo zájem vzdělávat se.

Vzdělání, které stačilo před 10 lety, už stačit nebude. Zvyšte svou kvalifikaci a zvýšíte tak svou hodnotu na trhu práce.

Proč je důležité, aby se zaměstnanci vzdělávali?

Zaměstnanci by si měli udržovat potřebnou úroveň kvalifikace, ale také rozvíjet své pracovní dovednosti a kompetence. Toho dosáhnou vlastní proaktivitou a zájmem o vzdělávání. 

5 důvodů, proč by se zaměstnanci měli vzdělávat:

 • Vzdělávání je dobrou značkou pracovníka. Nejen, že dělá svou práci lépe, ale také jí rozumí.
 • Aktivní zaměstnanec vzbuzuje větší důvěru, protože dává najevo, že se orientuje ve svém oboru a má o něj zájem.
 • Zaměstnanec zůstává konkurenceschopný, má přehled ve svém oboru a spíše si udrží své pracovní místo.
 • Zvyšování odbornosti v oboru vede k vyššímu finančnímu ohodnocení.
 • Pracovník, který se vzdělává, není překvapen změnami a vývojem pracovního trhu a učení se novým dovednostem je tak snazší. Protože do rozjetého vlaku se těžko naskakuje. 

TIP: Celá řada vzdělávacích kurzů je k dispozici na portálu www.vzdelavaniaprace.cz. Stačí zadat, v čem se chcete vzdělávat a pak už jen najít vhodný kurz.

Vzdělávejte a rozvíjejte své dovednosti

Vzdělávání ve specifických profesních tématech je pro konkrétní pracovní pozici nezbytné. Důležitý, žádaný a v dnešní době významný je ale také rozvoj sociálních dovedností, řízení projektů a vztahů, péče o zákazníky nebo týmová spolupráce. Kde a jak získat nové dovednosti?

Mohlo by vás zajímat: Chcete změnit své zaměstnání? Nastartujte svou novou profesi.

Pro zaměstnance je zajímavá a lákavá varianta vzdělávání na pracovišti. I takovou možnost někteří zaměstnavatelé nabízejí, ale bohužel takto osvícených je stále málo.

Můžete se vrátit do školní lavice, např. v rámci střední či vysoké školy, a to formou dálkového studia a dosáhnout vyššího stupně vzdělání. Velmi obohacující a pro pracující časově dostupnější, jsou ale také kurzy, přednášky a semináře nabízené vzdělávacími organizacemi, kde po úspěšném absolvování získáte certifikát či osvědčení. A v neposlední řadě, vzdělávací možnosti jsou všude kolem nás – čerpat informace můžete z knih, odborných časopisů či setkání, konferencí a dalších zdrojů, které jsou k mání.

TIP: Chcete změnit své zaměstnání, ale chybí vám kvalifikace? Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte. Na www.narodnikvalifikace.cz najdete informace o profesních kvalifikacích. S osvědčením máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Říká se, že práce s dětmi není povoláním, ale posláním. A někteří učitelé a vychovatelé to tak opravdu vnímají. Velký smysl jim dává vychovávat budoucí generace, předávat hodnoty či utvářet osobnosti. Za svou prací vidí výsledky. Ale pro takovou práci je potřeba mít odpovídající kvalifikaci. I k profesi chůvy je nutné doložit maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, certifikát nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pokud se chcete věnovat výchově a vzdělávání dětí, ale návrat do školních lavic vás neláká, můžete se přihlásit ke zkoušce a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je celorepublikově uznávané.

Komplexní charakteristiku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky najdete na webu Národní soustavy kvalifikací, kde se dozvíte více:

 • o kvalifikačním standardu (jaké jsou potřebné znalosti a dovednosti pro výkon profese), 
 • o hodnotícím standardu (kritéria a způsob hodnocení u zkoušky – z čeho vás bude autorizovaná osoba zkoušet),
 • a najdete tam také přehled všech autorizovaných osob, u kterých se můžete nechat vyzkoušet a v případě úspěšného absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace?

Nemáte-li žádné zkušenosti s výchovou dětí, doporučujeme přihlásit se do vzdělávacího kurzu. Vybírejte takový kurz, který vás naučí vše, co budete potřebovat ke zkoušce. Pravděpodobně se budete muset doučit některá témata také v rámci samostudia – z knih a internetu získáte řadu potřebných informací.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám usnadní vyhledání kurzu. Stačí do vyhledávacího pole zadat slovo CHŮVA a na další stránce už najdete seznam vhodných kurzů. Důležitým kritériem pravděpodobně pro vás bude místo a obsah/náplň kurzu.

Zajímavost: Portál vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa. 

Nabytí vědomostmi? Přihlašte se ke zkoušce a získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Máte-li již vědomosti a dovednosti potřebné k profesi chůvy, ať jste je získali na kurzu nebo při (samo)studiu, je čas se přihlásit ke zkoušce. 

V sekci Zkoušky si vyberte vámi požadovanou zkoušku. Na další stránce se dozvíte, jaké dovednosti a znalosti budete u zkoušky prokazovat a také seznam autorizovaných osob.

Získejte celostátně uznávaný certifikát – osvědčení o získání profesní kvalifikace. Máte tak výrazně vyšší šanci na úspěch při hledání práce.

Co se bude u zkoušky ověřovat:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Uplatňování znalostí principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

a další…

Nenašli jste termín zkoušky? Oslovte autorizovanou osobu sami a domluvte se s ní na termínu zkoušky.

Gratulujeme k úspěšnému složení zkoušky! Teď je čas najít si  novou práci.

Po úspěšném splnění zkoušky vám zkoušející osoba vydá osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení určitě přiložte k vašemu životopisu a rozešlete ho na pracovní pozice, které vás zaujaly. I na www.vzdelavaniaprace.cz najdete aktuální přehled volných pracovních míst.

S osvědčením Chůva se uplatníte na pracovní pozici jako je chůva v domácnosti, vyzvedávání dětí, nárazové hlídání, au-pair, vychovatelka v dětské skupině, chůva ve firemní školce, chůva pro dětský koutek apod.

TIP: Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně, navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Láká vás práce z domova, flexibilní pracovní doba či vlastní organizace práce, ale současná pracovní pozice vám to neumožňuje? Změňte zaměstnání. Dnes již není výjimkou, že pracovník, který několik let působí v konkrétní profesi, objeví nový zájem, rekvalifikuje se a uplatní se na pracovním trhu v nové oblasti či začne podnikat.

„Získejte osvědčení o profesní kvalifikaci a nastartujte svou kariéru.“

Jaká je cesta k nové profesní kvalifikaci?

Ať už je vaše motivace ke změně povolání jakákoliv, dobrou zprávou je, že změna je možná. Dokonce je snazší než kdy dříve. Pravděpodobně jste zaznamenali, že na řadě míst po České republice probíhají vzdělávací kurzy, v rámci kterých získáte potřebné znalosti a dovednosti a po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který vám usnadní hledání nové práce.

Zvýšit svou možnost uplatnění se na trhu práce však můžete také získáním osvědčení o profesní kvalifikaci. Jedná o zkoušku u autorizované osoby, která ověří vaše dovednosti a znalosti v konkrétní profesi. Uspějete-li u zkoušky, zkoušející vám vystaví osvědčení o profesní kvalifikaci, které potvrdí vaši odbornou způsobilost v profesi.

Jak na to – získejte kvalifikaci jako masér

Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat, když máte zájem o získání nové profesní kvalifikace. Ukážeme si to na příkladu – Masér pro sportovní a rekondiční masáž.

 1. Nejprve si ujasněte, co obnáší vámi vybraná profesní kvalifikace. Zda je to opravdu to, co chcete dělat. Náš příklad – Masér pro sportovní a rekondiční masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže. Tyto informace, charakteristiku a náplň pracovní činnosti lze dohledat na webu Národní soustavy povolání.
 2. Na našem webu Vzdělávání a práce zadejte do vyhledávacího pole hledanou profesi, v tomto případě MASÉR.

3. Na další obrazovce klikněte na KURZY.

Vyberete-li si hned první kurz, zjistíte, že kurz probíhá na střední škole v Kroměříži. Na webové stránce školy najdete veškeré potřebné informace ke kurzu – jaké získáte kompetence, kde se můžete s certifikátem uplatnit nebo požadavky na účastníka. Rozhodnete-li se absolvovat kurz, po úspěšném složení zkoušky získáte nejen certifikát, ale především potřebné znalosti a dovednosti k výkonu profese. 

 1. Nechte si nabyté dovednosti ověřit. Jestliže máte dostatek kompetencí, ať už jste je získali v jakémkoliv kurzu či vlastní praxí, můžete se rovnou přihlásit ke zkoušce, kde vaše dovednosti a znalosti otestuje autorizovaná osoba a na základě úspěšnosti vám udělí osvědčení o získání profesní kvalifikace.

V sekci Zkoušky najdete, co potřebujete umět a jak zkouška bude probíhat. Stejně tak si můžete vybrat z řady zkoušejících osob.

Se získaným osvědčením se můžete uplatnit jako masér v regeneračních či sportovních centrech, v lázních nebo fitness centrech a splňujete také požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při hledání práce uspějete!

Firmám se nedostává lidí, kteří obstojí v praktickém provozu. Vychovat si je mohou ze studentů

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Dalších pět milionů z krajské pokladny má coby příspěvek firmám na odborné stáže studentů prohloubit propojení zaměstnavatelů a škol. Podniky v regionu dlouhodobě bojují s nedostatkem především technicky vzdělaných lidí, studijní pobyty mají situaci řešit.
„Zoufale nám chybějí lidé, kteří jsou na praxi připraveni. Odborné stáže pomohou firmám vyřešit problém s nedostatkem kvalitních zaměstnanců a přínosné jsou i pro samotné stážisty, kteří mají větší šanci po studiu najít dobrou práci,“ komentoval hejtman Ivo Vondrák.
Odborné pobyty studentů ve firmách kraj podpořil už v minulosti, kdy mezi 54 projektů firem rozdělil osm milionů korun. Cílí především na technicky zaměřené firmy, zapojit se mohou ale i společnosti zabývající se ekologií, zemědělstvím či zdravotnictvím. Stážisté mají v každé z nich svého mentora, který je do praxe uvede.

Minulá výzva ukázala, že student může být pro firmu přínosem i po odborné stránce. „Student energetiky pomohl vyřešit problém odstraňování rtuti ze spalin laboratorního hnědouhelného kotle,“ zmínil jeden z úspěchů projektu hejtman. Podle studentů je stáž dobrou zkušeností. „Dostal jsem příležitost pracovat na velkých marketingových kampaních, velkou zkušeností pro mě bylo i focení mistrovství světa v beachvolejbalu v Ostravě,“ popsal Matouš Kotula, který se zabývá fotografií a grafikou a absolvoval stáž v reklamní agentuře. Dodal, že se naučil i lépe hospodařit s časem. Školy potvrzují, že firmy mají o jejich studenty zájem. Druháci a třeťáci Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě chodí na dvoutýdenní souvislé stáže. „Setkání s praktickým provozem je pro ně přínosem. Máme i studenty, kteří už v průběhu studia pracují. Po stáži jim firma zadává konkrétní projekty a oni si takto dokážou zajistit ekonomický profit,“ řekl ředitel školy Jaroslav Král.
Dodává, že firmy chtějí studenty po škole i zaměstnat. „Protože ale většina studentů míří na vysokou školu, moc na to neslyší. Nabídky zveřejňujeme a rozesíláme absolventům e-mailem,“ dodal Král. Absolventy či brigádníky z řad studentů poptávají firmy i po ostravské Střední průmyslové škole stavební. I ti stážují dva týdny. „Když se jim podaří najít firmu, jež odpovídá předmětu jejich zájmu, velmi je to posune dál,“ hodnotí zástupkyně ředitele Zdeňka Klečková.

Zaměstnavatelé v kraji prakticky zaučují studenty nejen skrze stáže, ale i prostřednictvím dalších forem spolupráce, jako je takzvané duální vzdělávání, kdy mají studenti oborů s pravidelnou praxí výukové hodiny přímo v provozech.
Například podle ostravské huti ArcelorMittal, jednoho z největších zaměstnavatelů v kraji, je to nutnost. „Do praktického vzdělávání se zapojujeme proto, že část absolventů musíme doškolovat. U nás absolvují kvalitní praktickou výuku v reálném pracovním prostředí, dobře se seznámí s fungováním firemních procesů a získají zkušenosti od expertů, kteří se v oboru pohybují desítky let,“ vysvětlila mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková.
Byť huť možnost příspěvku kraje zatím nevyužila, v tuto chvíli má na stážích na osmdesát studentů. V pilotním projektu duálního vzdělávání podporuje dalších 62 studentů dvou středních škol. Netají, že si je vychovává, aby je zaměstnala. „Je ideální, když se stážisté po škole vrátí do prostředí, jež znají a mají již pracovní
zkušenosti s našimi provozy a pracovišti,“ dodala mluvčí.

8 milionů už podpořilo stáže dříve. Rozdělily se mezi 54 projektů firem různých typů.

Zdroj:

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Nejenom mladí lidé tápou a hledají „ideální“ pracovní uplatnění. S nynější pracovním místem není spokojeno zhruba čtyřicet procent zaměstnanců. Nová doba však přinesla i nové možnosti, jak najít uplatnění dle vůle a schopností. Na pracovním trhu totiž působí rádci v oblasti personalistiky, kteří zájemcům pomáhají v lepší orientaci.

KARIÉRA V POHYBU

„Dnes už není výjimkou, že během pracovního života lidé nemění jen zaměstnavatele, ale často i celou profesi. Z horníka se stane řemeslník, z technika programátor, z inženýra restaurátor nábytku. To jsou konkrétní příklady z reálné praxe,“ říká kariérní poradkyně projektu „Tvoje šance“ Petra Drahoňovská, za nímž stojí společnost Samsung.
Tato personální poradkyně nyní pomáhá v rámci zmíněného projektu dvanácti českým a slovenským dětem pocházejícím z komplikovaných rodinných poměrů najít v životě správný směr a naplnit vlastní profesní představy.
„Střední škola je dobrý odrazový můstek, ale není to nic, co by definitivně určilo pracovní kariéru člověka
do té míry, že by pak už s ní v budoucnosti nešlo hnout. Čím jsme dále od ukončení školy, tím více slábne význam studovaného oboru,“ uvádí dále Petra Drahoňovská. Podle ní je pochopení nových vývojových trendů a změn na pracovním trhu (spolu se schopností tyto změny zvládat) v nynějších podmínkách mimořádně ceněnou vlastností u každého uchazeče o práci.

NA PRAHU DOSPĚLOSTI

Otázky typu „Kdo jsem?“, „Jaký mám potenciál?“, „Jaké si vybrat povolání?“ nebo „Jak se na pracovním trhu co nejlépe prodat a nalézt ideální práci?“ tíží mladé lidi na prahu dospělosti více, než dávají znát. Pomoc najdou například u specializovaných poradců už na základních a středních školách, ale také třeba v personálních
agenturách nebo na úřadech práce, kde je kariérní poradenství zdarma i pro lidi, kteří práci sice momentálně mají, ale v budoucnu by místo rádi změnili.
„Školní poradce nejlépe poradí s návazným studiem nebo například s tím, jak si jako dospělý mohu školu dodatečně dodělat. Na úřadech práce zase člověka nejlépe zorientují v možnosti získat různé rekvalifikace, zatímco v personálních agenturách získají zájemci cenné informace o problematice náboru do podniků,“ tvrdí Petra Drahoňovská.

S pracovním poradenstvím pomohou často i psychologové, s nimiž lze probírat témata týkající se profesních a životních cílů, hodnot, seberealizace a podobně.

JAK LÉPE POZNAT SÁM SEBE? Znát odpověď na tuto otázku pomáhá i při výběru vhodného povolání.

Zdroj:11. 05. 2019    Blanenský deník    Strana 79    Příloha – deník extra – realitní rádce   Martin Mokran

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Nejčastěji mění zaměstnání absolventi a mladí lidé do 30 let. Loajalita k firmě jim nic neříká. Dříve znamenala častá změna zaměstnání problém. Bylo to znamení, že člověk nikde nevydrží. Dnes to může znamenat, že je člověk zkušený a nebojí se změn.

Nejvíce mění práci mladí lidé do 30 let a absolventi, což se firmám nelíbí. Většina personalistů a zaměstnavatelů i dnes přistupuje k životopisu uchazeče, který často mění zaměstnání, minimálně obezřetně.
„Častá změna zaměstnání může vypovídat o několika faktorech. Nemusí to nutně znamenat, že je člověk nestálý. Záleží na tom, zda člověk mění zaměstnání stále v jednom oboru, nebo si rozšiřuje obzory a mění práci mezi obory,“ řekla Dagmar Válková z personální agentury v Plzni.

Nejčastějšími důvody pro odchod ze zaměstnání jsou nízký plat, nespokojenost s náplní práce a nezapadnutí do kolektivu. „Mladá generace nebere v potaz loajalitu k zaměstnavateli, při první známce nespokojenosti odchází,“ dodala Válková.

Zaměstnanci jsou podle personalistů za poslední roky náročnější a sebevědomější, nezaměstnanost klesá a lidem nevadí mít v životopisu více zápisů. „Než jsem se usadil v jedné firmě, vystřídal jsem prací dost. Myslím si, že nejde zjistit, co člověka baví a čím chce být, než tak, že to prostě vyzkouší a uvidí,“ řekl Petr Málek z Plzně. Podle psychologů mění práci často lidé kolem třiceti let. Po škole vezmou často práci, kterou ani dělat nechtějí, ale ani neví, co by chtěli dělat. Kolem třiceti let mají najednou pocit, že musí něco změnit. Mladí lidé také velmi často skončí v práci a poté se nechají zapsat na Úřadu práce. Po uplynutí nějaké doby se opět nechají zaměstnat a vše se opakuje.

Podle Tomáše Moravce z Úřadu práce Plzeň bylo v prosinci 2018 evidováno 120 absolventů a mladistvých, což je o jednoho méně než v listopadu 2018. V prosinci 2017 bylo evidováno 125 mladých. Na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podílejí 4,7 %.

Zdroj: 26. 01. 2019    Plzeňský deník     Strana 2     Region/zpravodajství    Kristýna Žítková

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Češi ztrácejí zájem o práci v cestovním ruchu. Zatímco v roce 2015 byl průměrný počet odpovědí na jednu nabídku v sektoru cestovní ruch, gastro služby a hotelnictví 14,2, nyní je o 38 procent nižší. Na jednu nabídku tak zareaguje v průměru 8,8 uchazeče. Vyplývá to z analýzy pracovního portálu Profesia.cz.

Průměrná mzda se v tomto odvětví pohybuje mezi 25 až 27 200 korun. Nabízené mzdy jsou vyšší v letní sezoně, v zimě naopak klesají. Na konci třetího čtvrtletí loňského roku dosahovala celková průměrná mzda v Česku 31 516 korun. Zaměstnavatelé v roce 2018 hledali v tomto sektoru lidi nejčastěji na pozice kuchaře, číšníka, pomocné síly do kuchyně, pomocného kuchaře a recepční.

Podle portálu se pokles zájmu začíná projevovat i v zimě, což se v minulosti příliš nestávalo. Například školy měly problém zajistit dostatek instruktorů, kteří by zajistili výuku lyžování v rámci lyžařských kurzů. V minulosti bylo pravidlem, že v létě bylo nabízených pozic více, v posledních letech se však tento poměr vyrovnává. Loni byl rozdíl v počtu nabídek před letní a zimní sezonou nulový, řekl Michal Novák z Profesia.cz. Počet ubytovaných turistů v českých hotelech, penzionech a kempech loni rostl. Podle zatím posledních zveřejněných statistik Českého statistického úřadu se ve třetím čtvrtletí ubytovalo v ČR 7,4 milionu turistů, což bylo meziročně o 5,7 procenta více.

Zdroj: e15.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Když mluvíme o šikaně, představujeme si hlavně školu a teenagery. Ale i dospělí dokážou trýznit své oběti v kolektivu. Možná proto, že agrese se děje bez ohledu na vzdělání nebo věk.

Pokud jste obětí šikany na pracovišti, psychologové doporučují, abyste se neuzavírali do sebe, ale hledali spojence, vše si podrobně dokumentovali a řekli si o pomoc (ať už psychoterapeutovi, nebo incident nahlásili nadřízeným). Jak ale poznáte, že nepříjemná atmosféra v práci už přesáhla všechny meze a musíte začít jednat?

Kolegové si libují v „drsných“ vtipech

Jednou z nejrozšířenějších forem bullyingu a šikany je „humor“, u kterého se baví ale jen jedna strana. Jsou to vtipy, které mají za cíl druhého ponížit a narušit jeho osobní hranici. Pokud se ohradíte, nemáte prý dostatečný smysl pro humor. Vtip ale přestává být neškodnou zábavou v okamžiku, kdy dotyčného trápí a ponižuje. Pokud požádáte kolegu/kolegyni, aby toho nechali, a oni odmítají, je to šikana. Samozřejmě, někdo může udělat nešťastný vtip a nemyslet to zle, ale bullying nastává ve chvíli, kdy se podobný „zlý humor“ praktikuje pravidelně.

Jste terčem pomluv

Drby v kolektivu se objevují častěji, než si dokážeme připustit. Zhruba 60 % až 90 % rozhovorů mezi kolegy se týká informací o někom, kdo mezi nimi není. Někdy se ale nejedná o neškodné klevetění, nýbrž o nástroj manipulace a ponižování. Není důvod, proč by váš osobní život měl být například jako pod mikroskopem u lidí, se kterými pracujete.

Zničující kritika

Už déle se tvrdí, že negativní zpětná vazba nedokáže vybudovat nic dobrého. Naopak, pokud jste příliš kritičtí (nebo někdo k vám), často vznikne frustrace a nechuť problémy zlepšit. Samozřejmě, v profesním životě se setkáváme s negativními názory, ale měly by být konstruktivní. Nikdo nemá právo na vás křičet, ponižovat vás či urážet. Pracoviště není místo, kde vypouštět přebytečnou agresi.

Neustálý stres

Prožíváme ho všichni, ale někdy je úplně zbytečný. Pociťujete tíseň, beznaděj či úzkost z pouhé myšlenky, že jdete do práce? Pak se zamyslete nad vztahy, které máte v práci. Možná se stresem v zaměstnání trápíte tak, že nemůžete v noci spát, myslíte na nepříjemné kolegy či nadřízené i ve chvílích volna a nedokážete odpočívat.

Jste vyloučeni z kolektivu

Šikana se projevuje v zaměstnání také tím, že vás izolují. Jako ve škole, akorát už jste dospělí. Kolegové se s vámi nebaví, nezvou vás na oběd, neodpovídají vám, když se jich na něco zeptáte. Taková situace je pro lidskou psychiku velmi nepohodlná a neměli byste ji rozhodně přecházet.

Vaše stížnosti nikdo nebere vážně

Nejčastější rada, jak zatočit se šikanou na pracovišti, zní „stěžujte si vedení“. Ale co dělat, když na to nikdo nereaguje? Šéf vám totiž může říct, ať si poradíte sami, nebo sice uzná, že se vám děje bezpráví, ale nehodlá nijak zakročit. Bohužel v takovém případě nemáte moc na výběr a měli byste se poohlédnout po místě, kde vládne zdravější klima.

Házení klacků pod nohy

Pokud vám někdo zatajuje informace, které jsou k vykonání vašeho úkolu nezbytné, nebo naopak zadává naprosto nesmyslné úkony, není to náhoda. Takový člověk se vám snaží pobyt v práci co nejvíce ztrpčit. Situace je to žalostná, stresující, ale je jen na vás, jak se k ní postavíte. Sami si vybíráme, zda v ní chceme zůstat.

Zdroj: zena.aktualne.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Od datových vědců až po kybernetickou bezpečnost, mezifiremní války o zaměstnance se rozjely naplno už před několika lety a ani rok 2018 nebude jiný – byť některé velmi žádané pozice se proměnily, stejně jako lákadla, na která potenciální pracovníci slyší.

Jak se společnosti jen s obtížemi adaptují na prostředí moderního pracoviště, snaží se ty nejlepší pracovníky přitáhnout čím dál sofistikovanějšími metodami. Někteří začnou nábor už s výrazným předstihem; jiní zvýrazní přednosti vysokého platu. Přibližné údaje o tom, jak to vypadá ve Spojených státech přináší průzkum z roku 2018 firmy Robert Half Technology týkající se platů v IT.

V Evropě je samozřejmě situace o něco odlišná, stejně jako lokálně v České republice, ale obecný trend z dat jasně vyplývá. Průzkum samotný ostatně přiznává, že nástupní plat ovlivňují i externí faktory typu konkurence, lokace firmy, místní kultura a rozpočet.

Ale teď už k sedmi nejžádanějším zaměstnáním.

Business Intelligence analytik

BI analytika roste extrémně rychle a pozice klade na zaměstnance náročné požadavky: vyžaduje zkušenosti s databázovými technologiemi i nástroji na analýzu dat a reporting. Podniky obvykle hledají kandidáty s alespoň bakalářským vzděláním v počítačových vědách, informačních systémech nebo inženýrství. Nutností jsou vhodné technické a ekonomické dovednosti, talent pro pochopení potřeb obchodních dat, které firmy vyžadují, a ještě schopnost o výsledcích srozumitelně informovat vedení. Sběr, pochopení, interpretace a prezentace obchodních dat je zkrátka velmi náročná pozice, u které navíc nehrozí, že by za pár let nebyla potřeba; spíše naopak.

Co u zaměstnanců hledat?

– Zkušenosti s databázovými systémy, reportingovými a analytickými nástroji

– Schopnost vyhledat důležitá data a prezentovat je srozumitelnou formou

– Zkušenosti s Online Analytical Processingem (OLAP) a s OLAP kostkami (krychlemi)

Datový vědec

Zatímco BI analytik pomáhá chápat a zprostředkovávat důležité obchodní informace a vzorce dat, datový vědec nebo také datový analytik je ten, který data sbírá, třídí a analyzuje. I on však musí o svých výsledcích informovat nadřízené nebo naopak kolegy.

Co je u datových vědců užitečné?

– Znalost programovacích jazyků – ideálně Python či Java

– Dobré analytické a matematické dovednosti

– Inženýrské nebo doktorské vzdělání

Databázový vývojář

Ať už pozici nazýváme vývojářem databází, databázovým specialistou nebo ještě jinak, v principu jde o tu samou pozici: vývoj a správu podnikových databází. Kandidáti na pozici potřebují analytické dovednosti i určitou míru autonomie, schopnost samostatně překonávat problémy a nacházet nová řešení. Je dobré mít předem představu, jakého pracovníka na pozici hledáte, co od něj očekáváte, a jaký vývojář bude pro vaši firmu ideální.

Po čem se u zájemců dívat?

– Bakalářský titul z počítačových věd a zkušenosti s databázemi obecně

– Zkušenosti s podnikovými databázovými systémy typu Microsoft SQL Server, Oracle nebo IBM DB2

– Certifikáty jako je Microsoft Certified Database Administrator nebo Oracle Database Administrator Certified Professional

Technická podpora

Ač se to tak možná na první pohled nezdá, tak help desk neboli technická podpora je klíčovou součástí dobře fungujícího podniku; jde o tu první vlnu, která brání společnost před nespokojenými zákazníky a řeší praktické problémy. Pracovníci technické podpory musí mít jak technické dovednosti, tak dostatečné společenské znalosti, neboť jednání s lidmi je jednou z hlavních náplní jejich práce a je jedno, zda jde o vnitropodnikovou podporu nebo podporu zákazníků. Vaše konkrétní požadavky na pozici se samozřejmě mohou hodně lišit, takže průzkum Robert Half Technology dělí pozici na tři různé druhy.

A jaké schopnosti že jsou přesně potřeba?

– Úroveň 1: vstupní pozice, která nevyžaduje ani dva roky zkušeností, postačí absolvování vyšší odborné školy nebo kurzy na technické škole

– Úroveň 2: důležitější pozice s nutností 2 až 4 let zkušeností, bakalářským vzděláním a relevantními pracovními zkušenostmi

– Úroveň 3: elitní pozice v oboru – hledáte 4 a více let zkušeností na pozici technické podpory, bakalářský titul v souvisejícím oboru a profesní certifikáty i bohaté zkušenosti

Správce sítě

Správci sítě jsou zodpovědní za správu LAN/WAN protokolů firmy ze softwarového i hardwarového hlediska. Hodně času v praxi tráví řešením potíží a standardně musí být dostupní na telefonu téměř vždy, kvůli případnému selhání sítě nebo v krizovém období. Záleží sice, jak rozsáhla je vaše síť, ale schopnost řešit problémy pod tlakem a vynalézavost se na této pozici cení vždy.

Co tedy hledáte?

– Schopnost řešit potíže

– Komunikační dovednosti

– Analytické a diagnostické schopnosti

– Ochotu být dostupný na telefonu i po pracovní době

– Bakalářský titul či několikaleté pracovní zkušenosti

– Profesní certifikace

Data security administrator

Pozice, která se do češtiny zatím moc nepřekládá, se týká ochrany dat – někdy se lze setkat s pojmy jako „specialista na zabezpečení dat“ nebo „správce datové bezpečnosti“ a podobnými odvozeninami anglického originálu. Ve stručnosti se jedná o ochranu dat podniku, zaměstnanců, partnerů a klientů. Administrátoři datové bezpečnosti jsou zodpovědní za určení požadavků na síťovou bezpečnost; zajišťují také, že kybernetická zabezpečení jsou aktuální a dostatečná a monitorují celopodnikové bezpečnostní standardy, počítá se i s implementací bezpečnostních strategií.

Jaké jsou vhodné dovednosti a znalosti?

– Kritické myšlení a řešení komplexních problémů

– Inovativní a proaktivní smýšlení

– Ochota učit se novým věcem v průběhu kariéry

– Dobré programovací, matematické a celkově informatické dovednosti

– Bakalářský nebo vyšší titul, relevantní certifikáty a pracovní zkušenosti v oblasti počítačových věd

Systémový administrátor

Jako většina IT pracovníků, i systémový administrátor by měl vykazovat analytické dovednosti, být schopný řešit problémy a umět komunikovat. „Sysadmin“ však také potřebuje velmi dobré technické znalosti firemního hardwaru a softwaru. Co přesně od něj budete potřebovat záleží na specifikách vaší firmy, hledat zde vhodné pracovníky je tedy dobré zavčasu.

Pracovník potřebuje:

– Zkušenosti se servery, zálohováním, obnovou dat, instalováním, aktualizováním a vylepšováním hardwaru

– Zkušenosti s řešením problémů s hardwarem, softwarem i sítí

– Alespoň bakalářský titul v počítačových vědách a profesní certifikáty typu MCSA, MCSE nebo SCSA

– Ideálně zkušenosti z předchozí pozice podobného typu

Zdroj: computerworld.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

České e-shopy zaznamenávají v posledních letech velký nárůst poptávky ze strany zákazníků, firmy prudce rostou a roste i jejich hlad po nových zaměstnancích. Desítky nových pracovních příležitostí ocení zejména absolventi vysokých škol, kteří donedávna bojovali s uplatněním na trhu práce.

Continue reading